วิถีชีวิต (lifestyle)

การสัมมนาผ่านเว็บ: กุญแจสู่การอยู่รอดของ SME ในยุคแห่งการหยุดชะงักทางดิจิทัล

นัยของอุตสาหกรรม 4.0 และผลกระทบที่จะมีต่อกระบวนการทางอุตสาหกรรมทั่วโลกจะมีความลึกซึ้ง แต่เดาอะไร? การปฏิวัติอยู่ที่นี่แล้ว มันกำลังเกิดขึ้น. คำถามคือ คุณพร้อมที่จะเริ่มใช้เทคโนโลยี Industry 4.0 แล้วหรือยัง

ในการนำเสนอนี้ Dave Delany จาก ifm Australia พูดถึงความหมายของ Industry 4.0 สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และขั้นตอนที่ SME สามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการไปตามทางของไดโนเสาร์

หากต้องการดูวิดีโอแบบเต็ม โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง )

Back to top button