Marketing & Digital marketing

คลัสเตอร์ตับเต่าทำเด็กติดเชื้อสะสม 6 รายรับเชื้อจากพ่อแม่

ด้านศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย แจ้งว่าพบมีผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย ในเขต อ.เมืองเชียงราย 5 ราย อ.เทิง 10 ราย และ อ.เวียงแก่น 2 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เดือน เม.ย.จำนวน 711 ราย รักษาหายแล้ว 637 ราย เสียชีวิตสะสม 9 ราย รักษาอยู่ 65 ราย โดยพบว่ามีกลุ่มเด็ก ที่ติดจากผู้ปกครองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ อ.เมือง จังหวัดเชียงราย มีเด็กชายชาว ต.ป่าอ้อดอนชัย อายุ 2 ขวบ และเด็กหญิง 5 ขวบ ต.ตับเต่า อ.เทิง พบเด็กชายอายุ 1 ขวบ 12 ขวบ หญิงอายุ 16 ปี และ ต.ปอ เวียงแก่น พบเด็กหญิงอายุ 2 ขวบ ส่วนใหญ่ติดจากผู้ปกครองที่พบการติดเชื้อมาก่อน

สำหรับคลัสเตอร์ ต.ตับเต่า มีจุดเริ่มต้นผู้ที่เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี 3 คน เมื่อกลับภูมิเนาได้นั่งดื่มกินสุรากับญาติโดยใช้แก้ววน ให้พบผู้ป่วย 3 รายแรก เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. วันที่ 16 มิ.ย.พบจำนวน 2 ราย และวันที่ 17 มิ.ย.พบจำนวน 18 ราย ก่อนจะลามไปยัง อ.เวียงแก่น อ.เมืองเชียงราย อ.พญาเม็งราย รวมไปถึง อ.ภูซาง และ อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อรวมผู้ป่วยทั้ง 2 จังหวัดในคลัสเตอร์นี้มีไม่น้อยกว่า 69 ราย

Trả lời

Back to top button