วิถีชีวิต (lifestyle)

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับผู้ที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง?

คัมภีร์ไบเบิล กล่าวไว้มากมายเกี่ยวกับการทำให้ผู้คนขัดแย้งกัน ส่วนใหญ่พบในสุภาษิต อาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทความไม่ลงรอยกันหรือความแตกแยกระหว่างผู้คน มาดูกันว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ในผู้คนและสิ่งที่เราทำได้ สิ่งนี้จะได้ผลในทุกด้านของชีวิต

คัมภีร์ไบเบิล

คัมภีร์ไบเบิล สุภาษิตจากพระคัมภีร์

1. ในสุภาษิต 6: 12-19 เราอธิบายถึงบุคคลที่ทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันตามด้วยเจ็ดสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชัง ข้อ 15 บอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้

2. เราพบในสุภาษิต 15:18 ก. “คนโกรธทำให้เกิดความขัดแย้ง”

3. ในสุภาษิต 16: 28 กกล่าวไว้ว่า “คนใจร้ายหว่านความทุกข์ยาก”

4. สุภาษิต 22:10 กล่าวว่า “ละทิ้งการดูหมิ่นศาสนาและความขัดแย้งจะยุติไม่มีการทะเลาะวิวาทและการกล่าวโทษจะยุติ”

5. สุภาษิต 26:20 บอกเราว่า “ผู้พูด” ทำให้เกิดความขัดแย้ง

6. สุภาษิต 28: 25 กกล่าวว่าคนที่มีจิตใจเย่อหยิ่งสามารถทะเลาะกันได้ง่าย

7. สุภาษิต 29: 22 กกล่าวว่าคนที่โกรธทำให้เกิดความขัดแย้ง

คัมภีร์ไบเบิล
คัมภีร์ไบเบิล

ดังนั้นเราจึงเห็นคนที่ทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันเนื่องจากความขัดแย้งและความแตกแยกมีปัญหาทางจิตวิญญาณ บุคคลดังกล่าวเป็นคนเยาะเย้ยโกรธหยิ่งโกรธชั่วและเกลียดชัง คน ๆ นี้จะไม่มีความสุขถ้าได้อยู่ด้วยกัน เขา / เธอช่วยให้ผู้คนต่อสู้

มันเกิดขึ้นในทุกด้านของชีวิต

คุณเห็นมันในการชุมนุมของชุมชนโบสถ์ธุรกิจโรงเรียน บางคนมีจิตวิญญาณแห่งความแตกแยกจนทำให้พวกเขาสร้างความบาดหมางกันในหมู่ประชาชน คุณคงเคยเห็นคนแบบนี้ พวกเขาไม่มีความสุขเมื่อทุกอย่างเป็นไปด้วยดี หากบุคคลเหล่านี้มีวาระซ่อนเร้นนั่นเป็นข่าวร้ายสำหรับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

พระเจ้าต้องการให้เรามีสังคมที่เป็นระเบียบ

พระองค์ต้องการสิ่งนี้สำหรับเราในทุกด้านของชีวิต เราเป็นคนบาปโดยธรรมชาติ เราเห็นแก่ตัวจิตวิญญาณของเรากำลังต่อสู้กับพระเจ้า พระเจ้าสามารถทำลายล้างมนุษย์ทุกคนในมหาอุทกภัยแห่งปฐมกาล เขาได้ช่วยหนึ่งในแปดครอบครัวสร้างโลกขึ้นมาใหม่ ไม่นานก่อนที่มนุษย์จะก่อกบฏต่อเทพเจ้าที่หอคอยบาเบล ในเวลานี้เกือบทุกคนบนโลกกำลังต่อสู้กับพระเจ้า การทำสงครามกับพระเจ้าครั้งนี้นำความวุ่นวายมาสู่ผู้คนมากมาย

ในสุภาษิต 6:19 เราอ่านสองสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชัง ข้อความในลูกา 22:24 เราเห็นเหล่าสาวกต่อสู้กันว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรของพระเจ้า “ด้วยความสัตย์จริง” เราจะไม่ก้าวเข้าไป “การจลาจลและการเมาสุราไม่ใช่การชุมนุมและความป่าเถื่อนไม่ใช่การทะเลาะวิวาทและความหึงหวง” 5:20 การโต้เถียงถือเป็นผลผลิตจากเนื้อหนัง ในฟิลิปปี 2: 3 เราได้รับการสนับสนุนที่จะไม่ปล่อยมันไป “การโต้เถียงหรือการทะเลาะกัน แต่ด้วยความคิดที่ถ่อมตัวจงเคารพซึ่งกันและกันใน 1 ทิโมธี 6: 3-6 เราแสดงให้เห็นว่าเหตุใดจึงเกิดข้อพิพาทในความสัมพันธ์สามัคคีธรรมคริสเตียนและจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ยากอบบอกเราในยากอบ 3: 14 ว่าถ้าเรามี “ความอิจฉาอย่างรุนแรงและความขัดแย้ง” ในใจเราก็ไม่ควรโกหกความจริง “แล้วความขัดแย้งอยู่ที่ไหน? มีความสับสนและการกระทำที่ไม่ดีทุกประเภท ”

คัมภีร์ไบเบิล

มีวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมด เมื่อเรามีสันติสุขของพระเจ้าในใจเราสิ่งที่เราทะเลาะกันจะถูกกำจัดไป วิธีเดียวที่จะเกิดขึ้นคือความรอดจากบาปและบาปโดยทางพระเยซูคริสต์

คำสำคัญ

  • ใครเขียนคัมภีร์ไบเบิล
  • พระคัมภีร์ไบเบิล download
  • คัมภีร์ไบเบิลคือ
  • คัมภีร์ไบเบิลแจกฟรี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Back to top button