เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home furniture)

ชี้แจงการจ่ายเงินช่วยเหลือคนงานที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส

สำนักงานประกันสังคม ( SSO) ในวันอังคารที่ชี้แจงการจ่ายเงินช่วยเหลือล่าสุดแก่คนงานที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ดูเหมือนจะขจัดความสับสนเกี่ยวกับสิทธิ์และจำนวนเงินชดเชย การจ่ายเงิน มีการเสนอให้แบ่งเบาภาระทางการเงินของคนงานที่ตกงานภายหลังการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดและประกาศเคอร์ฟิวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ ได้สับสนกับบางท่านที่ได้ติดต่อ สปส. ชี้แจงเรื่องต่างๆ นันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษก อบต. กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า การจ่ายเงินแบ่งเป็น สองส่วน ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของกฎหมาย SSO ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในสำนักงานจะได้รับส่วนหนึ่งหรือทั้งสองส่วน ทั้งสองส่วน มาจากเงินช่วยเหลือมูลค่า 2,500 บาท ที่ทางราชการจัดให้ และเงินชดเชยจาก สปส. ไม่เกิน 7,500 บาท คนงานสามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของ สปส. เพื่อตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท หรือไม่ เช็คนี้สามารถทำได้โดยพิมพ์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทย เงินจะถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารของผู้รับผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเพย์ ซึ่งดำเนินการโดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะคนไทยที่ทำงานในบริษัทที่รัฐบาลกำหนดว่าได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ใน 13 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตลอดทั้งเดือนนี้ SSO ได้ระบุประเภทงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 9 ประเภทจาก Covid-19 แม้ว่าจะมีการเพิ่มเพิ่มเติม ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าทำไมบางคนจึงเรียกใช้เช็คเพียงแต่พบว่าไม่มีสิทธิ์ โฆษก สปส. กล่าวอีกส่วนมูลค่าสูงถึง 7,500 บาท ,กำลังเสนอเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานของกิจการที่ถูกระงับหรือปิดกิจการเนื่องจากมาตรการกักกันโรคโควิด-19 บรรดาผู้ที่ มีคุณสมบัติในการได้รับค่าตอบแทนต้องมีส่วนสนับสนุน SSF อย่างน้อยหกเดือนภายใน 15 เดือนที่ผ่านมา เงินสมทบเท่าไหร่กำหนดได้ว่าจะได้เท่าไหร่ แม้สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท หากนายจ้างไม่พักงานหรือปิดตัวลง ธุรกิจพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ แต่ยังสามารถรับเงิน 2,500 บาทจากรัฐบาลได้ เงินชดเชยจะได้รับ เป็นเวลาสามเดือนในขณะที่การจ่ายเงิน 2,500 บาทเป็นการจ่ายครั้งเดียวนายนันทชัยกล่าว คุณชอบเนื้อหาของบทความนี้หรือไม่?

Trả lời

Back to top button