วิถีชีวิต (lifestyle)

“ศปก.ศบค.”เผยอปท.ซื้อวัคซีนเองได้-ต้องส่งเรื่องให้ศบค.อนุมัติ

ซื้อวัคซีน covid จีเอส ป. การเปิดเผยข้อมูลว่าหน่วยงานท้องถิ่นสามารถซื้อวัคซีนได้เอง – ต้องส่งเรื่องไปยัง GS เพื่อขออนุมัติ

จีเอส ป. การเปิดเผยข้อมูลว่าหน่วยงานท้องถิ่นสามารถซื้อวัคซีนได้เอง – ต้องส่งเรื่องไปยัง GS เพื่อขออนุมัติ ระบุตามงบประมาณ-พื้นที่เสี่ยง-เขตเศรษฐกิจไม่ซื้อทุกที่ กลัววัคซีนเยอะ

ซื้อวัคซีน covid
ซื้อวัคซีนcovid

ซื้อวัคซีน covid ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีน

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สนช. กล่าวถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนด 6 ข้อในการบริหารวัคซีนโควิด-19 เพื่อเร่งแผนฉีดวัคซีนให้ประชาชน 50 ล้านคน ตาม “วาระแห่งชาติ” และปลดล็อกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อใช้งบประมาณซื้อวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกรณีนี้ คำสั่งทั่วไป บิดา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นกรรมการ กระทรวงศึกษาธิการตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้คำแนะนำ Go to CCC เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ บันทึกที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน การทบทวน GS รายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติมีผลทันที สามารถซื้อได้กับตัวแทนนำเข้าที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้เนื่องจากประเทศที่ผลิตได้กำหนดเงื่อนไขการขายให้กับประเทศเดียว หากต้องจัดสรรการซื้อเพื่อแบ่งปริมาณ ทำให้มีจำกัดมากขึ้น

ซื้อวัคซีน covid
ซื้อวัคซีนcovid

ซื้อวัคซีน covid หัวต้องมีไกด์

ในราชกิจจานุเบกษามี ๓ ส่วน คือ หน่วยงานที่นำเข้าวัคซีนเข้ามาในราชอาณาจักร เช่น กรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มูลนิธิเภสัชกรรมสภากาชาดไทยและสถาบันจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนและเอกชน วัคซีนสามารถซื้อได้จากหน่วยงานจากหน่วยงานดังกล่าว แต่ไม่สามารถสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตวัคซีนได้ และให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณสามารถซื้อวัคซีนได้เอง แต่ต้องดูบทบัญญัติของกฎหมาย”

รวมทั้งแผนงบประมาณ ป.ป.ช. และแผนการฉีดวัคซีนด้วย เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน จึงต้องใช้งบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด และต้องสอดคล้องกับแผน ป.ป.ช. สำคัญสำหรับทุกหน่วยงานในการจัดซื้อวัคซีน ต้องบูรณาการเข้ากับแอพพลิเคชั่น คุณหมอพร้อม เพราะมันจะเป็นสุดยอดแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลข่าวสารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีน

พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ศักยภาพด้านงบประมาณที่แตกต่างกันของแต่ละรัฐบาลท้องถิ่นสามารถทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันได้ ผมจึงอยากให้คุณดำเนินการเพียงเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรขนส่งมวลชนตาม GS หรือกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ถ้าจะซื้อต้องดูกฎหมายและการวางแผน CCC กำหนดว่าเหมาะสมหรือไม่ อันที่จริง GS ได้พิจารณาการกระจายวัคซีนอย่างเหมาะสมในอดีต โดยคำนึงถึงสัดส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของประชากร population

ดังนั้นจังหวัดไหนที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดสูงเป็นพื้นที่เสี่ยง? จะได้รับวัคซีนและภาคเศรษฐกิจมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ซื้อจึงต้องผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วจึงนำส่ง ป.ป.ช. อีกครั้ง แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะสามารถซื้อวัคซีนได้ทันที

ภาคเอกชนที่ซื้อวัคซีนไม่จำเป็นต้องได้รับการทบทวนโดย CCP

ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างของเอกชนสามารถทำได้ควบคู่ไปกับการกระจายวัคซีนของตลาดหลักทรัพย์ เพราะคนไทยฉีดให้เร็วที่สุด รัฐบาลได้เตรียมวัคซีน 100 ล้านโดสเพื่อมอบให้คนไทย 50 ล้านคนจาก 67 ล้านคน รวมทั้งชาวต่างชาติ 2.6 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้มวลรวม แต่เดี๋ยวก็ยอมค่ะ ไม่รู้คนไทยอยากฉีดกี่คน ถ้าสั่งวัคซีนเกิน อาจมีปัญหาภายหลังไม่มีใครรับวัคซีน

“ผมจึงขอให้สื่อมวลชนเห็นใจอาจารย์และกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม ซึ่งหากมองปัญหาในอนาคตเป็นเรื่องยาก และเมื่อวันนั้นจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อและขอให้ประชาชนนึกถึงสถานการณ์ปัจจุบันภายในเดือนกันยายน สถานการณ์ก็ดีขึ้น ถ้ามีคนไทยเขาอยากฉีดเท่าไหร่? ดังนั้นวัคซีนบางตัวจึงถูกเตรียมขึ้นซึ่งผมคิดว่าเพียงพอแล้ว”

ส่วนวัคซีนที่ซื้อโดยเอกชนประมาณ 3-5 ล้านโดส ยังไม่ทราบว่าจะนำเข้าเมื่อไหร่ตามที่ประกาศในวันนี้ และไม่รู้ว่ามีผู้ติดต่อจากผู้ผลิตรายใดที่ซื้อจากผู้ผลิตรายใดบ้าง? เท่าที่ฉันรู้น่าจะมาจากชิโนฟาร์มและเมเดลน่าเท่านั้น

ซื้อวัคซีน covid
ซื้อวัคซีนcovid

คำสำคัญ: 0

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Trả lời

Back to top button