brand community

  • ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสร้างชุมชนแบรนด์ที่แข็งแกร่งได้อย่างไร

    ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสร้างชุมชนแบรนด์ที่แข็งแกร่งได้อย่างไร

    ในฐานะมนุษย์ เราชอบที่จะรู้สึกเหมือนเป็นสมาชิกชุมชน เรามุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อกับผู้อื่นที่มีความสนใจ ความเชื่อ และความสนใจร่วมกัน ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบออนไลน์ เรามีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจและความเชื่อของเรา และเราไม่สนใจส่วนที่เหลือ เรา แบ่งปันหรือติดตาม สิ่งที่เราเชื่อว่ามีคุณค่าและมีความหมาย แบรนด์ก็ต้องการเช่นกัน รู้สึกเหมือนเป็นสมาชิกชุมชนและต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับลูกค้า พวกเขาทราบดีว่าทุกวันนี้ผู้บริโภคเลือกซื้อจากแบรนด์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนและให้คุณค่าที่มากกว่าการซื้อ “ชุมชนแบรนด์ที่แข็งแกร่งจะเพิ่มความภักดีของลูกค้า ลดต้นทุนทางการตลาด ตรวจสอบความหมายของแบรนด์ และทำให้เกิดความคิดมากมายที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต” – รีวิวธุรกิจฮาร์วาร์ด…

    อ่านเพิ่มเติม »
Back to top button