ท่องเที่ยว ต่างประเทศ กานา

  • วิถีชีวิต (lifestyle)ประเทศกานา

    การเข้าธนาคารต่างประเทศในกานา

    ประเทศกานา ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ความก้าวหน้าของไอทีและการเปิดเสรีทางการเงินหลายประเทศได้เห็นการรุกของธนาคารต่างชาติเข้าสู่อุตสาหกรรมการธนาคารของตน ในเรื่องนี้กานาไม่ใช่ข้อยกเว้น กานาตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกและติดกับสามประเทศของฝรั่งเศส – โตโก (ตะวันออก), โกตดิวัวร์ (ตะวันตก), บูร์กินาฟาโซ (ทางเหนือ) และทางใต้คือมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ประเทศมีความสุขด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศกานา กานากำลังพัฒนาระบบธนาคารของตนเอง การเติบโตนี้เกิดจากการเพิ่มสาขาการเพิ่มขนาดของธนาคารและการใช้ไอทีเพื่อให้บริการลูกค้า การมีส่วนร่วมในการเติบโตนี้คือการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและการกำกับดูแลตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จากธนาคาร 26 แห่งที่ดำเนินงานในประเทศ…

    อ่านเพิ่มเติม »
Back to top button