อัลมอนด์ดิบ

  • วิถีชีวิต (lifestyle)อัลมอนด์

    ทรีตเมนต์ความงามอายุรเวทอัลมอนด์

    อัลมอนด์ โลกกำลังค่อยๆตื่นขึ้นด้วยข้อความอินเดียที่อยู่ยงคงกระพันซึ่งเป็นอายุรเวท การแปลเป็นภาษาสมัยใหม่ว่า ‘ศาสตร์แห่งการยืนยาว’ อายุรเวทได้รับการพึ่งพาจาก บริษัท เครื่องสำอางชั้นนำของโลกในความพยายามที่จะดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ อัลมอนด์ ความสมดุลของอายุรเวท: วาตะปิตตะและกถา ตามอายุรเวทกิจกรรมทั้งหมดของจิตใจและร่างกายถูกควบคุมโดยพลังงานทางจิตและสรีรวิทยาสามอย่างที่เรียกว่า Vata, Pitta และ Kapha เมื่อองค์ประกอบทั้งสามนี้อยู่ในตัวเราอย่างสมดุลเราก็จะมีสุขภาพที่ดี หากพลังงานเหล่านี้ในตัวเราไม่สมดุลจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติ หลักการเหล่านี้แต่ละข้อเกี่ยวข้องกับฤดูกาลด้วย ฤดูหนาวเป็นฤดูที่ Vata…

    อ่านเพิ่มเติม »
Back to top button