COD Flash

  • วิถีชีวิต (lifestyle)การจัดส่ง COD

    คุณสามารถปฏิเสธการจัดส่งที่ส่ง COD ได้หรือไม่?

    การจัดส่ง COD หรือ Cash on Delivery เป็นที่นิยมเมื่อหลายสิบปีก่อน อย่างไรก็ตามในยุคของการซื้อของออนไลน์และการธนาคารการจัดส่ง COD และการขนส่งทางเรือเติบโตขึ้นค่อนข้างผิดปกติ อย่างไรก็ตามลูกค้าจำนวนมากรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทราบว่า California Delivery สามารถรับการจัดส่ง COD ได้แม้ว่าจะทำกำไรได้ก็ตาม แต่หลายคนไม่แน่ใจว่า COD ทำงานอย่างไรหาก California…

    อ่านเพิ่มเติม »
Back to top button