เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home furniture)

ต่างชาติ 35k เซ็นจ๊าบ

ชาวต่างชาติ 35k เซ็นสัญญาจ้าง

กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ามีชาวต่างชาติลงทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากกว่า 35,000 คน โฆษก ธานี แสงรัตน์ กล่าวว่า ณ วันอังคาร มีผู้อพยพออกไปทั่วประเทศจำนวน 35,455 คน ได้ขึ้นทะเบียนกับ expatvac.consular.go.th เพื่อรับบริการฉีดวัคซีน ในจำนวนนี้มี 7,793 คนอายุมากกว่า 60 ปี 2,500 คนมีโรคประจำตัว และ 143 คนกำลังตั้งครรภ์ เปิดสถานที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเช้าวันอาทิตย์ สำหรับชาวต่างชาติในทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับยา นายธานีกล่าวว่าจะให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สตรีมีครรภ์อย่างน้อย 12 สัปดาห์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 ประการ ผู้สมัครจะได้รับแจ้งวันและสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อช่องของพวกเขาพร้อม สำหรับนักเรียนไทยที่วางแผนจะไปศึกษาต่อต่างประเทศในปีนี้ เขากล่าวว่าผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้ที่ ส่วนต่างจังหวัดสามารถลงทะเบียนได้ที่ /g/m2TKAo9GM.นักศึกษาต้องส่งเอกสารรวมถึงวีซ่านักเรียนและหลักฐานการลงทะเบียนในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

Back to top button