เครื่องใช้ในครัวเรือน (Appliances)

ทำไมยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของอินโดนีเซียจึงใช้บริการธนาคารดิจิทัล

เรื่องเด่นของเราในสัปดาห์นี้เจาะลึกภูมิทัศน์ธนาคารดิจิทัลของอินโดนีเซีย ฟันเฟืองกับ Foodpanda Thailand และ Shopee และการปกครองของ Lazada

Back to top button