Marketing & Digital marketing

นครศรีธรรมราช ติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย รวม 1,657 ราย

สถานการณ์ COVID-19 นครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 25 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,657 ราย เสียชีวิตรวม 23 ราย ผู้ว่าฯ สั่งเลื่อนเปิดเทอม 29 ก.ค.

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า โรงพยาบาลและทุกพื้นที่ได้ใช้มาตรการควบคุมสูงสุด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์เดลตา ซึ่งขณะนี้พบมีการแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้ป่วยร้อยละ 70 มีการติดเชื้อจากสายพันธุ์ดังกล่าว พร้อมขอความร่วมมือผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดให้กักตัวปฏิบัติตนเองเสมือนว่ามีเชื้อในตัว เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ตัวเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง เนื่องจากเชื้อโรคสายพันธุ์ดังกล่าวมีความรุนแรงสามารถแพร่เชื้อได้ง่าย ส่วนผู้ป่วย 19 คน ชาวนครศรีธรรมราชที่ไม่มีเตียงได้ประสานขอกลับรักษาตัวที่นครศรีธรรมราช ขณะนี้ได้รับผู้ป่วยแล้ว 30 ราย รักษาในโรงพยาบาลสิชล 19 ราย โรงพยาบาลท่าศาลา 8 ราย โรงพยาบาลทุ่งสง 1 ราย และโรงพยาบาลปากพนัง 2 ราย

ส่วนการเตรียมเปิดสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการประเมินสถานการณ์ภาพรวมพบว่า แนวโน้มการแพร่ระบาดในระดับประเทศ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงมีแนวโน้มที่แย่ลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ของจังหวัด ประกอบกับการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน จึงเตรียมเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกไปอีกครั้งเป็นวันที่ 29 ก.ค. 64 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนในพื้นที่ สำหรับสถานการณ์ล่าสุดวันที่ 7 ก.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 25 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 1,657 ราย เสียชีวิตรวม 23 ราย

Trả lời

Back to top button