Marketing & Digital marketing

นายกฯทม.หัวหิน ขอสั่งซื้อซิโนฟาร์ม 5 หมื่นโดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นายกฯเทศบาลเมืองหัวหิน ขอสั่งซื้อซิโนฟาร์ม 5 หมื่นโดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ส่งเรื่อง ขออนุญาตจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COMID-9 วัคซีนทางเลือก จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อศาสตาจารย์นายแพทย์นิธิ มาหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ด้วยเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ให้แก่ ประเทศมากกว่าสามหมื่นล้านบาทต่อปี ประชากรและสถานประกอบการ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (โควิต-19) ตั้งแต่ระลอกแรก จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เศรษฐกิจของเมืองได้รับผลกระทบ และนักท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก

คลิปข่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองหัวหิน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ นักท่องเที่ยว สถานประกอบการ และประชาชน เทศบาลเมืองหัวหิน จึงขออนุญาตจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิดของชิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นวัดขึ้นทางเลือกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนําไปบริการฉีดให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และเทศบาลเมืองหัวหินมีความพร้อมที่จะสนับสนุนและแบ่งเบาภาระของรัฐบาล

ในการ เพิ่มช่องทางการรับวัคซีนป้องกันโควิด ให้เกิดความคล่องตัวและมีความทั่วถึงมากขึ้น จึงขอ จัดซื้อวัคซีนป้องกันของซิโนฟาร์ม จํานวน 50,000 โดส ได้ และขอให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดส่ง ใบเสนอราคา รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เทศบาลเมืองหัวหินเพื่อจักได้ถ้าเป็นการตามระเบียบต่อไป

เทศบาลเมืองหัวหินพร้อมกระจายวัคซีนทางเลือก หลังจอง 50,000 โดส

อำเภอหัวหิน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ ขณะนี้ต้องหยุดฉีดวัคซีนไปก่อน เพราะฉีดไปแล้วกว่า 2,000 คน จนครบโควต้าที่ได้รับการจัดสรรมาแล้ว ตอนนี้ก็ต้องการจัดสรรมาเพิ่ม จึงจะเริ่มฉีดใหม่ แต่ที่นี่ ท้องถิ่นเขาได้ทำหนังสือเพื่อขอจัดซื้อวัคซีนทางเลือกไปที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วด้วย การกระจายวัคซีนทางเลือกจะเป็นอย่างไรบ้าง

ในการฉีดวัคซีนของพื้นที่อำเภอหัวหิน ได้เริ่มฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มที่มีโรค7กลุ่มเสี่ยงไปตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ไปแล้วกว่า 2000คน ซึ่งขณะยี้ก็ได้หยุดฉีดเพราะยังต้องรอการจัดสรรวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติมก่อน ซึ่งใครที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมและมีรายชื่อก่อนหน้านี้ จะได้รับการฉีดจนครบตามรายชื่อ ส่วนประชาชนทั่วไป ยังต้องรอการจัดสรรวัคซีนก่อน

ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้โดยเร็ว ทางนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน จึงได้ทำหนังสือถึง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งขออนุญาในการขอจัดซื้อเองทางวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม จำนวน 50,000โดส เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชน และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยใช้งบประมาณกว่า50ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้ก็จะต้องนำเรื่องเข้าวู่ที่ประชุมสภาเทศบาลในการนำงบประมาณออกมาใช้จ่าย แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลา1-2เดือนเช่นกัน

โดยเมื่อได้วัคซีนมาแล้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน ยืนยันว่า จะฉีดให้กับประชาชนทุกคนที่อยู่หัวหิน ทั้งคนที่มีทะเบียนบ้าน และคนที่มาอาศัย มาทำงาน และมาเรียนที่นี่ ทุกคน

ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าชาวหัวหินปลอดภัย และนักท่องเที่ยวจะได้กล้าเข้ามา และสามารถฟื้น เศรษฐกิจการลงทุนได้

โดยชาวอำเภอหัวหิน เขาต่างบอกว่า พร้อมที่จะฉีดวัคซีนไม่ว่าจะของรัฐบาลหรือ วัคซีนทางเลือก แต่หากวัคซีนทางเลือกเข้ามาในพื้นที่ได้เร็ว ก็จะยิ่งดี เพราะจะทำให้คนกล้ากลับมาท่องเที่ยว

162321300896

Trả lời

Back to top button