เครื่องใช้ในครัวเรือน (Appliances)

บราซิลอาจเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ของ Shopee

เราดูการดำเนินงานของ Shopee ในบราซิลและการเริ่มต้นที่อ้างว่ามีฐานผู้ใช้ที่ใหญ่ที่สุดของ warungs

Back to top button