Marketing & Digital marketing

ดีอีเอสชี้ ศาลสั่งปิด 8 บัญชีโซเชียลปล่อยเฟคนิวส์ป่วนชาติ

บริการอินเทอร์เน็ต กรม DES กล่าวว่า ศาลสั่งปิดบัญชีโซเชียล 8 บัญชี เผยแพร่ข่าวปลอมที่สร้างความปั่นป่วนในประเทศ และเข้าใจวิธีระงับหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ พร้อมประกาศขั้นตอนการแจ้งเตือน ป้องกันการแพร่ข้อมูล การเจาะข้อมูลต้องทำภายใน 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 64 นายชัยวุฒิ ธนัคมนุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) กล่าวว่า วันนี้ได้มีการเชิญผู้ให้บริการรับทราบคำสั่งศาลที่ระงับการเผยแพร่หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ในบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ Facebook และ Facebook ID (Facebook ID) และข้อมูลที่อยู่ IP ที่จัดทำโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

บริการอินเทอร์เน็ต
บริการอินเทอร์เน็ต

บริการอินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Facebook 8 บัญชีจากระบบคอมพิวเตอร์

ได้แก่ 1. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
2. แอนดรูว์ แมคเกรเกอร์ มาร์แชล
3. Royal List Market Place – ตลาดหลวง
4. สุดา รังคุพันธ์
5. น้าหนิง DK
6. อั้ม เนโกะ
7. KTUK – คนไทยในสหราชอาณาจักรและ
8. ตัวช่วยพิกเซล

บริการอินเทอร์เน็ต
บริการอินเ ทอร์เน็ต

 

ทั้งกรมยังเข้าใจผู้ให้บริการเกี่ยวกับประกาศของกรมเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ กำหนดเวลา และวิธีการป้องกันการเผยแพร่หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยเจ้าหน้าที่ของ พ.ต.อ. หรือผู้ให้บริการ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 กำหนดให้ผู้ให้บริการระงับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ถือเป็นการละเมิดตามมาตรา 14 (2) (3) ของคอมพิวเตอร์ -พระราชบัญญัติว่าด้วยการละเมิดที่เกี่ยวข้อง พ.ศ 2559 และแก้ไขโดยคำสั่งศาลโดยเร็วที่สุด หากมีความล่าช้าจะต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง

อินเทอร์เน็ตต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ผิดกฎหมาย

ในขณะเดียวกัน ให้เน้นว่าในการโพสต์ข้อมูล บนอินเทอร์เน็ตต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ผิดกฎหมาย เนื่องจากกรมการรวมศูนย์ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัดโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการระงับการเผยแพร่หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดี

นายชัยวุฒิย้ำว่าการไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 15 ผู้ให้บริการรายใดที่ให้ความร่วมมือ ตกลง หรือตกลงที่จะกระทำความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมโดยตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 14 ให้รัฐมนตรีออกประกาศกำหนดวิธีการแจ้ง ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวออกจากระบบคอมพิวเตอร์ หากผู้ให้บริการสามารถแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตามประกาศของเลขาธิการตามวรรคสองแล้ว คนนั้นไม่โดนลงโทษ

บริการอินเทอร์เน็ต
บริการอินเท อร์เน็ต

คำสำคัญ

  • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
  • บริการในระบบอินเตอร์เน็ต
  • การบริการบนอินเทอร์เน็ต 10
  • ตัวอย่างบริการบนอินเทอร์เน็ต
  • ลักษณะบริการของอินเทอร์เน็ต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Back to top button