เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home furniture)

บันทึกผู้เสียชีวิตจากโควิด 191 รายต่อวัน ผู้ป่วยรายใหม่ 21,379 ราย

Taxi drivers queue up at Wat Bang Phli Klang in Samut Prakan province to receive donations on Thursday. The temple donated 500 baht in cash and 5kg of rice to each driver suffering from loss of earnings because of the Covid-19 outbreak. (Photo: Somchai Poomlard)
คนขับแท็กซี่เข้าคิวที่วัดบางพลีกลาง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับเงินบริจาคในวันพฤหัสบดี ทางวัดได้บริจาคเงินสด 500 บาท และข้าว 5 กก. ให้กับผู้ขับขี่แต่ละคนที่สูญเสียรายได้อันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 (ภาพ : สมชาย ภูมิลาภ)
ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่ม 191 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21,379 ราย กระทรวงสาธารณสุขรายงานเมื่อเช้าวันศุกร์ มีผู้ป่วยในจำนวน 20,895 รายในประชากรทั่วไป 484 รายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ผู้ต้องขังในเรือนจำ. ตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 22,172 ราย ได้รับการวินิจฉัยว่าหายดีและออกจากโรงพยาบาลแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ประมาณช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 เริ่มมีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 685,821 ราย รักษาหายแล้ว 468,478 ราย ตั้งแต่เริ่มระบาดเมื่อต้นปีที่แล้ว มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 714,684 ราย รักษาหาย 495,904 ราย

ระลอกที่ 3 จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 5,760 ราย และ 5,854 รายจากจุดเริ่มต้นของการระบาดเมื่อต้นปีที่แล้ว

สถิติผู้ป่วยโควิด-19 สูงสุดรายวันก่อนหน้านี้อยู่ที่ 20,920 รายในวันพฤหัสบดี และสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนหน้าของผู้ติดเชื้อรายใหม่ ily เสียชีวิตที่ 188 ในวันพุธ

กรมควบคุมโรครายงานในช่วงบ่ายว่า 191 เสียชีวิตใหม่เป็น 21-104 ปี ผู้สูงอายุ 123 คน หรือ 64% ในจำนวนนี้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในจำนวนผู้เสียชีวิต 187 คนเป็นชาวไทย สามคนเป็นชาวเมียนมาร์และอีกหนึ่งคนเป็นชาวญี่ปุ่น เสียชีวิตที่บ้าน 2 รายในจังหวัดฉะเชิงเทราและอุบลราชธานี ผู้เสียชีวิตใหม่ 85 ราย อาศัยหรือเยี่ยมชมพื้นที่ระบาด จับได้ 50 ราย ไวรัสจากเพื่อนร่วมงานและผู้ดูแล และ 40 คนได้รับจากสมาชิกในครอบครัว – เก้าในสมุทรสาคร, แปดในนครปฐมและหกในสมุทรปราการ. ภาคใต้มีผู้เสียชีวิตใหม่ 19 คน – แต่ละคนในนราธิวาส และปัตตานี 3 คนในพัทลุง 2 คนในยะลา และ 1 คนในระนองและสุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 17 คน – 7 คน จังหวัดร้อยเอ็ด นครราชสีมา 3 แห่ง หนองคายและอุบลราชธานี 2 แห่ง และในจังหวัดชัยภูมิ นครพนม และยโสธรอย่างละ 2 แห่ง

จังหวัดภาคเหนือมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย โดยจังหวัดตาก 5 ราย จังหวัดนครสวรรค์ 4 ราย และจังหวัดสุโขทัย 1 ราย จังหวัดที่ราบภาคกลางบันทึกใหม่ 22 จังหวัด ผู้เสียชีวิต – หกในชลบุรี, สี่ i n กาญจนบุรี อย่างละ 3 แห่งในจังหวัดฉะเชิงเทราและนครนายก สองแห่งในปราจีนบุรี และหนึ่งแห่งในตราด เพชรบุรี ระยอง และสระแก้ว )ผู้ป่วยรายใหม่ 21,379 ราย รวมผู้ติดเชื้อในท้องถิ่น 20,885 ราย และผู้ป่วยที่นำเข้า 10 ราย ในจำนวนผู้ติดเชื้อในท้องถิ่น ได้รับการยืนยัน 16,812 รายที่โรงพยาบาล และ 4,073 รายผ่านการทดสอบจำนวนมาก กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยรายใหม่ 4,700 ราย รองลงมาคือ 1,355 รายในสมุทรปราการ จังหวัดสกล 1,336 ในจังหวัดสมุทรปราการ 1,325 ในชลบุรี 716 ในนนทบุรี 552 ในปทุมธานี 527 ในฉะเชิงเทรา 476 ในนครปฐม 427 ในสระบุรีและ 358 ในอุบลราชธานี

กทม. พบผู้ป่วยรายใหม่ 9,135 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 123 ราย จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และยะลา มีผู้ป่วยรายใหม่ 989 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 14 ราย ขณะที่จังหวัดอื่น 67 รายรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 10,761 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 53 ราย ตัวเลขไม่รวมข้อมูลจากเรือนจำ

ประจวบคีรีขันธ์มีคลัสเตอร์ใหม่ 64 รายที่โรงงานสับปะรดกระป๋องในอำเภอสามร้อยยอด . ราชบุรีมีคลัสเตอร์ใหม่ 40 รายที่โรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง สมุทรสาครมีคลัสเตอร์ใหม่ 16 รายที่ โรงงานหล่อเหล็กในอำเภอเมือง ชลบุรี พบเคสใหม่ 17 เคส ที่โรงงานท่อล้อ อำเภอเมือง ระนองพบผู้ป่วยกลุ่มใหม่ 15 ราย ที่บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดง 10 เคสนำเข้ามาจากสหราชอาณาจักร ( 1) เยอรมนี (1) อิสราเอล (2) เมียนมาร์ (คนไทย 2 คนและเมียนมาร์ 1 คนที่แอบเข้ามา) และมาเลเซีย (3 คนกลับอย่างผิดกฎหมาย)

ในวันพฤหัสบดีที่ 212,926 รับการรักษา COVID-19 ที่โรงพยาบาล ในจำนวนนี้ มีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 4,999 ราย และต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจ 1,038 ราย

ผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 704,811 ใน 24 ชั่วโมง เป็น 201.69 ล้าน. ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 10,392 คนเป็น 4.28 ล้านคน สหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยมากที่สุดที่ 36.30 ล้านคน เพิ่มขึ้น 120,945 และเสียชีวิตมากที่สุดที่ 631,879 เพิ่มขึ้น 559 ราย ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 39 ของโลกสำหรับผู้ป่วยสะสม 714,684 ราย

Back to top button