Marketing & Digital marketing

ประชาชน ‘ฉีดวัคซีนโควิด’ ประจำวันที่ 8 มิ.ย. ยอด 472,128 โดส

สถิติ ประชาชน “ฉีดวัคซีนโควิด” ประจำวันที่ 8 มิ.ย. ยอด 472,128 โดส รับวัคซีนสะสม 5,107,069 โดส

รายงานจำนวนประชาชน ที่ได้รับวัคซีนโควิด วันที่ 8 มิ.ย. 2564 จำนวน 472,128 โดส
เข็ม 1 จำนวน 428,459 ราย
เข็ม 2 จำนวน 43,669 ราย

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม 5,107,069 โดส
เข็ม 1 จำนวน 3,672,372 ราย
เข็ม 2 จำนวน 1,434,697 ราย

Trả lời

Back to top button