Marketing & Digital marketing

ปิดเทศบาลนครแหลมฉบัง 3 วัน หลังพนง.ติดเชื้อ ‘โควิด-19’

เทศบาลนครแหลมฉบัง สั่งปิดสำนักงาน 3 วัน หลังพบพนักงานติดเชื้อ “โควิด-19”

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.64 นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ปิด “สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง” ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 ก.ค. 64 มาตรการเร่งด่วน คำสั่ง คกก.โรคติดต่อ จ.ชลบุรี ฉบับที่ 51/2564 ลงวันที่ 11 ก.ค. 64 ปัจจุบันได้รับรายงานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า มีการแพร่ระบาดของโรคิดต่อเชื้อ Covid-19 ภายในสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์ การระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้าง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงให้ปิดสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการชั่วคราว และให้สำนักงานฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดังกล่าวทุกคน ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด สวมหน้ากากอนามัย 100% ทำความสะอาดมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”  ทำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อกลับเข้าบ้าน  ซักเสื้อผ้าทุกครั้งหลังออกไปที่สาธารณะ

162600866284

โดยเทศบาลนครแหลมฉบังได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1.ปิดสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 3 วัน

2.ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีความเสี่ยง เข้ากักตัวเพื่อเฝ้าระวัง และสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

3.ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีความเสี่ยงสูง เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ทุกคนเป็นการด่วน

4.ดำเนินการทำความสะอาด บริเวณสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบังทั้งหมด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขทุกประการ

5.ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อยู่ในเคหสถาน ในช่วงที่มีการประกาศปิดสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง

Trả lời

Back to top button