วิถีชีวิต (lifestyle)

พีซีแบบมีแผงป้องกัน IP65~IP69K ที่ถูกสุขอนามัย ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความท้าทายในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มของออสเตรเลียมีมูลค่าประมาณ $26 พันล้านเพื่อเศรษฐกิจและการจ้างงานเกือบ 99, คน. เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญเพราะไม่เพียงผลิตสินค้าสำหรับตลาดในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มสุทธิอีกด้วย เมื่อรวมกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ และประมง แล้วลูกโป่งก็พุ่งไปเกือบ $54 พันล้าน.

ธุรกิจแปรรูปอาหารทั้งหมดต้องการโรงงานและอุปกรณ์ที่ไม่เพียงแต่ทำงานได้เท่านั้น แต่ยังมีความน่าเชื่อถือและได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งรวมถึงโรงงานต่างๆ ตั้งแต่สายพานลำเลียงและอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงเครื่องจักรคัดแยกและผสม อาการสะอึกอาจส่งผลร้ายแรงได้ อุบัติเหตุเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวอาจทำให้การดำเนินการทั้งหมดปิดลง พลาดกำหนดเวลา หรือผลิตผลอาหารและเครื่องดื่มเสีย มันคือเงินลงท่อระบายน้ำ สิ่งที่ผู้จัดการโรงงานป้องกันและบำรุงรักษาต้องมีคือเครื่องมือเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น

  • หน้าแรก

  • ไลฟ์สไตล์
  • Back to top button