เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home furniture)

รพ.ทหารเพิ่ม 3,600 เตียง

โรงพยาบาลของกองทัพบก เพิ่ม 3,600 เตียง

เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2564 เวลา 19:01 น.

Support staff set up a system in an ICU unit at the field hospital located in Bangkok’s 11th Military Circle in Laksi district early this month to tackle a shortage of beds for Covid-19 patients with severe symptoms. (Photo: Chanat Katanyu)Support staff set up a system in an ICU unit at the field hospital located in Bangkok’s 11th Military Circle in Laksi district early this month to tackle a shortage of beds for Covid-19 patients with severe symptoms. (Photo: Chanat Katanyu)

Support staff set up a system in an ICU unit at the field hospital located in Bangkok’s 11th Military Circle in Laksi district early this month to tackle a shortage of beds for Covid-19 patients with severe symptoms. (Photo: Chanat Katanyu)
เจ้าหน้าที่สนับสนุนวางระบบในหน่วย ICU ที่โรงพยาบาลสนาม ในเขตทหารที่ 11 ของกรุงเทพมหานคร ในเขตหลักสี่ เมื่อต้นเดือนนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเตียงสำหรับโควิด- ผู้ป่วย 19 ราย มีอาการรุนแรง (ภาพ: ชนาท กตัญญู) Support staff set up a system in an ICU unit at the field hospital located in Bangkok’s 11th Military Circle in Laksi district early this month to tackle a shortage of beds for Covid-19 patients with severe symptoms. (Photo: Chanat Katanyu)

โรงพยาบาลภาคสนามได้รับการหรือกำลังเปิดในโรงพยาบาลของกองทัพบก เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพกล่าว

มีโรงพยาบาลของกองทัพบกทั้งหมด 37 แห่งทั่วประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด การเปิดโรงพยาบาลภาคสนามในสถานที่ของโรงพยาบาลหลัก มีเป้าหมายเพื่อรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากไวรัสกำลังแพร่กระจายจากกรุงเทพฯ และพื้นที่โดยรอบไปยังจังหวัดต่างๆ

พล.ท.สันติพงษ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า หากโรงพยาบาลสนามเปิดในโรงพยาบาล 37 แห่ง และเมื่อใด โรงพยาบาลเหล่านั้นจะมีความจุรวม 3,600 เตียง

การเปิดโรงพยาบาลภาคสนามเป็นการตอบสนองของ ผบ.ทบ. ณรงค์พันธ์ จิตรแก้ว ต่อคำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการขยายสิ่งอำนวยความสะดวกของรัฐบาลสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

พล.อ. ณรงค์พันธ์ ได้สั่งการให้ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 ของกำลังพล ร่วมกับกรมการแพทย์ของกองทัพบกและภาคของกองทัพบกในการขยายกิจการ

จากโรงพยาบาลทหาร 37 แห่ง มีโรงพยาบาลสนาม 20 แห่งที่เปิดดำเนินการควบคู่กันไป สองแห่งในกรุงเทพฯ เจ็ดแห่งในจังหวัดที่ราบภาคกลาง สี่แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สองแห่งในภาคเหนือ และห้าแห่งในภาคใต้ ขณะนี้กำลังรักษาผู้ป่วย 1,466 ราย

พล.ท. สันติพงศ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลภาคสนามสามารถให้การรักษาพยาบาลและบริการได้อย่างเต็มรูปแบบ

โรงพยาบาลของกองทัพบกกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อค้นหาผู้ประสบภัยจาก Covid-19 และนำพวกเขาเข้ารับการรักษาเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส

การให้บริการทางการแพทย์ผ่านความร่วมมือระหว่างทีมแพทย์ของกองทัพบกและบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่

โฆษกกล่าวว่าโรงพยาบาลที่ดำเนินการโดยกองทัพบกยังมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาทางการแพทย์เป็นประจำแก่ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการซึ่งอยู่ในการแยกบ้านในต่างจังหวัด

ในเวลาเดียวกัน สโมสรทหารกำลังถูกดัดแปลงเป็นศูนย์เพื่อเป็นที่พักพิงของผู้ป่วยโควิด-19 ระหว่างรอการเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลสนามหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ศูนย์ให้บริการการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและช่วยแยกพวกเขาออกจากครอบครัว ซึ่งจะช่วยลดการแพร่เชื้อได้

Support staff set up a system in an ICU unit at the field hospital located in Bangkok’s 11th Military Circle in Laksi district early this month to tackle a shortage of beds for Covid-19 patients with severe symptoms. (Photo: Chanat Katanyu)

คุณชอบเนื้อหาของบทความนี้หรือไม่?

Support staff set up a system in an ICU unit at the field hospital located in Bangkok’s 11th Military Circle in Laksi district early this month to tackle a shortage of beds for Covid-19 patients with severe symptoms. (Photo: Chanat Katanyu)Support staff set up a system in an ICU unit at the field hospital located in Bangkok’s 11th Military Circle in Laksi district early this month to tackle a shortage of beds for Covid-19 patients with severe symptoms. (Photo: Chanat Katanyu)

Back to top button