Marketing & Digital marketing

รพ.วชิระภูเก็ต รับมือโควิด-19 รอบใหม่ เน้นผู้ป่วยจำเป็น

รพ.วชิระภูเก็ต ประกาศปรับให้บริการผู้ป่วยนอก เน้นรับเฉพาะผู้ป่วยจำเป็น รับมือสถานการณ์โควิด19 – เทศบาลนครภูเก็ต จ่อปิดตลาดเกษตร รอบ 3 หลังพบพ่อค้าแม่ค้าและแรงงานข้ามชาติติดเชื้อนับ 10 ราย

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 64 โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต โดย นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระ ได้ออกประกาศ เรื่อง การปรับการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) เป็นวงกว้างในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการลดความหนาแน่น และการแพร่กระจายเชื้อ ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงจำเป็นจะต้องลดจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งระบบปกติและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการทุกแผนก โดยงดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีการนัดหมายและผู้ป่วยส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล ยกเว้น ผู้ป่วยที่จำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น กนฯผู้ป่วยที่มีการนัดหมายทางโรงพยาบาลฯ จะติดต่อผู้ป่วยเพื่อให้การนัดหมายใหม่ หรือเพื่อให้บริการทางไกล และจะให้ผู้ป่วยเดินทางมาโรงพยาบาลเฉพาะรายที่จำเป็นเท่านั้น โดยมีผลระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 2564 นี้

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกของเทศบาลนครภูเก็ต แบบ Antigen Test Kit ( ATK) และพบผลตรวจเป็นบวกนับ 10 ราย ซึ่งมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าคนไทยและแรงงานข้ามชาติ ทำให้เทศบาลนครภูเก็ต ประกาศปิดตลาดสาธารณะ 2 หรือตลาดเกษตรเป็นการชั่วคราว 7 วัน ระหว่างวันที่ 14-20 ส.ค.นี้ หรือจนกว่าจะจัดการพื้นที่ตามหลักสุขาภิบาลตลาด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และผ่านการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยก่อนหน้านี้ตลาดดังกล่าวถูกสั่งปิดมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกระหว่างวันที่ 3-16 มิ.ย. 64 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. ถึง 6 ส.ค. 64 นอกจากตลาดดังกล่าวแล้ว เทศบาลนครภูเก็ต ยังได้ประกาศปิดตลาดสาธารณะ 1 หรือตลาดบ่านซ้าน และตลาดดาวน์ทาวน์ รวมถึงพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 ส.ค.นี้ด้วย

ขณะที่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) โดย นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ โดย นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการคัดกรองเชิงรุก โดยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวนกว่า 200 คน เพื่อเป็นการค้นหาผู้ติดเชื้อ และจะได้แยกตัวออกจากชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยังได้ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ทยอยทำการคัดกรองเชิงรุก โดยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ด้วย

นอกจากนี้ มีรายงานว่า จากการที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการเพิ่มความเข้มในการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตในทุกช่องทาง แต่ได้รับการยกเว้น ใน 12 กลุ่ม อาทิ รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ก็ชีพกู้ภัย, การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร ปศุสัตว์, แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง, ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่จำเป็นเร่งด่วน เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 16 ส.ค.นี้ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะมีการต่อมาตรการดังกล่าวออกไปหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต จะมีการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการดังกล่าวในวันที่ 14 ส.ค.นี้

Back to top button