เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home furniture)

รพ.เอกชน วอนรัฐออกค่าใช้จ่าย

รพ.เอกชนขอให้รัฐรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

บรรยากาศที่ รพ.เมดพาร์ค รพ.ใหม่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 พรพรหม สาตราภัย

โรงพยาบาลเอกชน แนะรัฐบาลเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโควิด -19 ผู้ป่วยใน รพ.เอกชน ให้สิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองหลวงเพิ่มขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระด้านสาธารณสุข

พงษ์พัฒน์ พัฒนวานิช รองประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เจ้าของ ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค กล่าวว่า ปัญหาที่โรงพยาบาลเอกชนเผชิญอยู่ในขณะนี้คือค่ารักษาพยาบาลที่แพง ซึ่งสูงเกินไปสำหรับผู้ป่วยในงบที่จำกัด

ต้นทุนเฉลี่ยของการรักษาโควิด-19 ทำได้ ทะลุ 200,000 บาท ตลอด 14 วัน สำหรับผู้ป่วยป้ายเหลืองหรืออาการคงที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ก็ยิ่งแพงขึ้นอีก

เขาบอกว่าเตียงในโรงพยาบาลประมาณ 60% ในกรุงเทพฯ อยู่ในโรงพยาบาลเอกชน

ปัจจุบันแต่ละโรงพยาบาลได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล 30-50% ของต้นทุนจริง

“งบประมาณดังกล่าวอาจเหมาะสมสำหรับค่ารักษาพยาบาล บริการในโรงพยาบาลของรัฐแต่ใช้ไม่ได้กับโรงพยาบาลเอกชนเพราะเรามีค่าใช้จ่ายสูง เช่น เงินเดือนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายนี้เนื่องจากพนักงานได้รับเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง” นายพงษ์พัฒน์กล่าว

เขากล่าวว่าโรงพยาบาลเอกชนสามารถช่วยดูแลผู้ป่วย Covid-19 ได้มากขึ้นหากรัฐบาลสามารถแบ่งปันค่าใช้จ่ายซึ่งน่าจะประมาณ 80% ของค่ารักษาพยาบาลจริง นี้เหมาะสมกว่าในการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน

“ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนใดที่สามารถทำกำไรได้มากกว่า 10-12% หากรัฐบาลสามารถจัดสรรกองทุนฉุกเฉินได้ ตามที่ได้รับอนุญาตใน พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ให้ดูแลผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลต่างๆ ก็เต็มใจให้ความช่วยเหลือโดยไม่ลังเล” นายพงษ์พัฒน์ กล่าว

นายพงษ์พัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลมหาชัย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า ผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพฯ และพื้นที่เสี่ยงมีศักยภาพสูงสุดแล้ว โดยอัตราการหมุนเวียนของแต่ละเตียงอยู่ที่ 14 วัน เทียบกับค่าเฉลี่ยของการรักษาพยาบาลอื่นๆ 4-5 วัน การรักษา

เขากล่าวว่าการหาหลายกรณีและการตรวจคัดกรองสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์

ผู้ป่วยที่มีป้ายเขียวหรือมีอาการเล็กน้อยสามารถย้ายไปโรงพยาบาลหรือแยกตัวที่บ้านได้ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รัฐบาลควรผ่อนคลายกฎที่บังคับโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งให้รับผู้ป่วยที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก เนื่องจากผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับผู้ป่วยในได้จะหลีกเลี่ยงการทดสอบทั้งหมด

นายพงษ์พัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และครอบครัว

“บางประเทศที่ขาดแคลนวัคซีน เหมือนที่ประเทศไทยได้ลงทะเบียนในโครงการกู้ยืมเงิน พวกเขากำลังขอให้ประเทศอื่น ๆ ที่มีคลังสินค้าจำนวนมากเสนอ jabs ให้กับพวกเขาก่อนเพราะพวกเขาจะส่งคืนในจำนวนเดียวกันในภายหลัง “เขากล่าว

คุณชอบเนื้อหาของบทความนี้หรือไม่?

Trả lời

Back to top button