เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home furniture)

รัฐบาลลั่นแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

แผนบรรเทาทุกข์ อัตราดอกเบี้ยน่าจะลดลง

ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการร้องขอให้ทบทวนเพดานของอัตราดอกเบี้ยและกำกับดูแลบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อทะเบียนรถ (ภาพ: วรุธ หิรัณยเทพ)

รัฐบาลให้คำมั่นจะแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงทั้งที่เกิดจากบัตรเครดิตและส่วนบุคคล เงินกู้และเสนอมาตรการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงินในประเทศในระยะยาว

นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวเมื่อวันอังคารว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำลังได้รับคำสั่งให้เร่งแก้ไขภาระหนี้ของคนกลุ่มต่างๆ

“หากประชาชนมีภาระหนี้สูงโดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาว มันจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาไปตลอดชีวิต” นายกรัฐมนตรีกล่าว

ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารรับทราบปัญหาหนี้ที่คนไทยกลุ่มต่างๆเผชิญอยู่ โดยเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ ลูกค้าเช่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และผู้ที่ใช้สินเชื่อส่วนบุคคล

“ภายในหกเดือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อย ลูกหนี้รายย่อย สินเชื่อรายย่อย ครูและสหกรณ์ ตลอดจนธุรกิจให้เช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์” เขากล่าว

เขากล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดระเบียบหนี้ด้วย โครงการบรรเทาทุกข์สำหรับสินเชื่อนักศึกษา สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้สถาบันการเงินเฉพาะทาง (SFIs) และสหกรณ์ และสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของรายย่อยและฉัน

ขอให้ธนาคารกลางทบทวนเพดานอัตราดอกเบี้ยและกำกับดูแลบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อทะเบียนรถ

ธปท. ควรกำกับดูแลสถาบันการเงินเพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับลูกหนี้ด้วย

ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ รัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลือ ให้สถาบันการเงินในระยะต่อไปเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงและให้มาตรการช่วยเหลือเยาวชนและผู้เกษียณอายุที่มีภาระหนี้

รัฐบาลยังให้คำมั่นที่จะจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อ กำกับดูแลธุรกิจลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

หนี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่ 14 ล้านล้านบาทในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 89.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

จากข้อมูลของธนาคารกลาง ณ ธันวาคม 2563 ภาระหนี้ครัวเรือนเป็นผลจากบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ภาระหนี้ครอบคลุมสินเชื่อเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันทั้งสองนี้คิดเป็นร้อยละ 58 ของสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคทั้งหมด

ธปท. ประมาณการหนี้ครัวเรือนของประเทศในไตรมาสแรกของปี 2564 ขยายตัว ประมาณ 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563 หนี้ครัวเรือนไทยขยายตัว 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ดอน นครทับ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายความมั่นคงทางการเงิน ธปท. คาดการณ์ทางแยกของหนี้ครัวเรือนของประเทศในช่วง 4 ปีข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นเป็น 92.8% ของ GDP หรือลดลงเป็น 79.1%

หากหนี้ครัวเรือนไทยเติบโต 1.2 เท่าของ GDP เฉลี่ย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หนี้ครัวเรือนของประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 18.1 ล้านล้านบาท หรือ 92.8% ของ GDP ภายในปี 2568 เพิ่มขึ้นจาก 14 ล้านล้านบาทในปี 2563 หรือ 89.3% ของ GDP นายดอนกล่าว

หากหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2% ต่อปี หนี้ครัวเรือนของไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 15.4 ล้านล้านบาท หรือ 79.1% ของ GDP ภายในปี 2568

Trả lời

Back to top button