Marketing & Digital marketing

‘รัฐบาล’เร่งประสานขนส่ง’ไฟเซอร์’ บริจาคจากสหรัฐฯมาไทยเร็วที่สุด ขอบคุณความช่วยเหลือ

โฆษกรัฐบาล เผย ขอบคุณความช่วยเหลือของสหรัฐ บริจาค “ไฟเซอร์” ให้ไทย เร่ง ประสานขนส่งมาเร็วที่สุด ก่อนจัดสรรให้เป้าหมายที่ต้องการเร่งด่วน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบการจัดทำความตกลงกับสหรัฐอเมริกา เพื่อรับมอบความช่วยเหลือวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) Pfizer จากสหรัฐ ซึ่งรัฐบาลสหรัฐบริจาคให้กับประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น

การมอบวัคซีนของสหรัฐสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐ ที่มีมาอย่างใกล้ชิดยาวนาน ตั้งแต่ช่วงเริ่มของการแพร่ระบาดของโรค สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือผ่านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (Centers for Disease Control and Prevention : CDC) ซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ในการสนับสนุนไทยให้รับมือกับการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ ในส่วนของวัคซีนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเร่งประสานในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายสหรัฐ เพื่อดำเนินการขนส่งวัคซีนมายังประเทศไทยโดยเร็วที่สุด พร้อมกันนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมการเพื่อบริหารจัดการการจัดสรรวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการวัคซีนอย่างเร่งด่วน เพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยต่อไป

นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลไทยขอขอบคุณความช่วยเหลือและความร่วมมือที่สหรัฐ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย มีให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลพร้อมและตั้งมั่นการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาสถานการณ์ในประเทศให้ดีขึ้น

Trả lời

Back to top button