เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home furniture)

วัคซีนซิโนฟาร์ม ไฟเขียว

วัคซีน สินแพทย์ ไฟเขียว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานวัคซีนสีนิพพามจำนวน 25,600 โดส ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ศาลากลาง กรมราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม (ภาพจาก กรุงเทพมหานคร)

วัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 1 ล้านโดสจากสินแพทย์ ซึ่ง ได้รับคำสั่งจากราชบัณฑิตยสถาน (CRA) ให้เป็นทางเลือกแทนตัวเลือกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้ผ่านการทดสอบการควบคุมคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าล็อตที่ส่งมาจากจีนมีความปลอดภัยในการใช้งาน

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ กล่าวเมื่อวันพุธว่า วัคซีนสินแพทย์ล็อตแรกมาถึงไทยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน และกรมฯ ได้เก็บตัวอย่างวัคซีนเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยแล้ว

เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดให้วัคซีนทุกตัวต้องผ่านการทดสอบโดย ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ

เป็นวัคซีนทางเลือกแรกของประเทศ ที่ CRA ซื้อให้กับภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าแผนกกล่าวว่าการทดสอบในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับวัคซีนได้ตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมกับลักษณะทางกายภาพและทางเคมี เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

“ผลจากห้องปฏิบัติการของเราสรุปได้ว่าวัคซีนจำนวนมากนี้ผ่านการทดสอบของเรา” เขากล่าว “เราได้ออกใบรับรองแล้วเพื่อให้สามารถเผยแพร่ได้”

CRA อัปเดตแผนการจัดสรรวัคซีนบนหน้า Facebook ของตนโดยบอกว่า 6,437 บริษัท และองค์กรจะได้รับ ให้วัคซีนแก่ประชาชน 779,300 คน ภายในเดือนสิงหาคม อย่างช้าที่สุด

เลขาธิการ ศอ.นิธิ มหานนท์ กล่าวว่า วัคซีนสินแพทย์ล็อตแรกจะพร้อมสำหรับผู้รับที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 15 ขณะที่คณะกรรมการ กกต. จะจัดสรรวัคซีนส่วนที่เหลือ เมื่อ กกร. ทราบจำนวนที่แน่นอนที่จะนำเข้าระหว่างเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม

ในขณะเดียวกันกรรมการผู้จัดการของรัฐบาล องค์การเภสัชกรรม (อ.ส.ค.) วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมกำลังดำเนินการเป็นผู้อำนวยความสะดวกระหว่าง Zuellig Pharma Ltd ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัคซีน Moderna ในประเทศไทย และโรงพยาบาลเอกชนที่นี่

ด้วยเหตุนี้ ขณะนี้ GPO อยู่ระหว่างการร่างข้อตกลงการจัดซื้อวัคซีนระหว่างบริษัทฯ กับ GPO ซึ่งสามารถลงนามโดย ต้นเดือนสิงหาคม

หลังจากลงนามในข้อตกลงแล้ว Zuellig Pharma จะเริ่มส่งมอบวัคซีนมากกว่า 5 ล้านโดสให้กับ GPO เพื่อแจกจ่ายต่อไป

คุณชอบเนื้อหาของบทความนี้หรือไม่?

Back to top button