Marketing & Digital marketing

‘หญิงหน่อย’เยี่ยมชาวบ้านบางซื่อ ชี้ATKหัวใจสำคัญแก้’โควิด’ในชุมชน

ข่าว

05 ก.ย. 2564 เวลา 16:13 น.110

“สุดารัตน์” นำทีมไทยสร้างไทยลุยฝน เยี่ยมชุมชนหัวรถจักรตึกแดง ยกเป็นชุมชนตัวอย่างแก้ปัญหาโควิด ชี้ หัวใจสำคัญ แก้ไขโควิด ต้องกระจายชุดตรวจ ATK และเร่งสร้างศูนย์พักคอย (CI)

พรรคไทยสร้างไทย นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ,นางสาวพัสวี ไกรเดชอุดมไพศาล สมาชิกพรรคไทยสร้างไทย เขตบางซื่อ , และนายเจนณรงค์ ซาก้าอาสาไทยสร้างไทย เขตบางซื่อ ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และพบปะ พูดคุยกับประชาชนผู้พักอาศัยชุมชนหัวรถจักรตึกแดง 1,2,3 เขตบางซื่อ และเยี่ยมชมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดชุมชน (CI) พร้อมกับมอบอาหารกล่อง หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้ป่วยและผู้กักตัวในชุมชน โดยมีประธาน และกรรมการเป็นตัวแทนรับมอบ และเยี่ยมมอบของให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพังจำนวน 3 หลัง

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนหัวรถจักรตึกแดง 1,2,3 และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดชุมชน พบว่าชุมชนหัวรถจักรตึกแดง มีความเข้มแข็ง และเป็นชุมชนตัวอย่างที่เนื่องจากประธานทั้ง 3 ชุมชน ได้มีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วยโควิด โดยจากเดิมที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนหลักร้อย และลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางชุมชนได้มีการคัดกรอง และนำศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็กของชุมชน มาสร้างเป็นศูนย์พักคอย (CI) ให้กับผู้ติดป่วยโควิดของชุมชนได้ถึง 44 เตียง ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างศูนย์พักคอยชุมชนหัวจักรตึกแดงให้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด ยังเป็นปัญหาของอีกหลายชุมชน อีกทั้งการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิดในปัจจุบันมีน้อยลงทุกวัน จากวันละเกือบแสนราย เหลือเพียงวันละ 5หมื่นกว่ารายซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ที่ประมาณ 16,000 -18,000 ราย ยังไม่นับรวมกับชุดตรวจ ATK อีก

หัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาโควิดของชุมชน คือ รัฐต้องเร่งกระจายชุดตรวจ ATK เพื่อให้ชุมชน ได้มีการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ และสร้างศูนย์พักคอย (CI)ผู้ป่วยสำหรับแต่ละชุมชนให้มากที่สุด เพื่อเร่งแยกผู้ติดเชื้อออกจากบ้าน และชุมชนมาศูนย์พักคอยชุมชน (CI) ได้ ไม่เช่นนั้นการระบาดก็จะยังไม่จบ เพราะเป็นการระบาดในระดับชุมชน ติดกันยกบ้าน และกระจายไปติดในชุมชน แม้จะมีการคลายล็อคดาวน์แล้วก็ตาม แต่ก็ยังจะกระทบกับ สุขภาพชีวิต และเศรษฐกิจ หากไม่ดำเนินการควบคุมเชื้อให้ได้อย่างแท้จริงคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว

Back to top button