Marketing & Digital marketing

อยุธยา คุมเข้มเดินทางข้ามจังหวัด สั่งตั้งด่านตรวจรถ 9 จุด

ผู้ว่าฯ อยุธยา สั่งตั้งด่านตรวจรถ 9 จุด คุมเข้มการเดินทางข้ามจังหวัด ตามข้อกำหนดของ ศบค.กลาง

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ยกระดับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม ตามศบค.ที่ 10/2564 โดยมีการกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง เฉพาะเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

โดยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจุดตรวจจำนวน 9 จุด ในถนนสายหลักตลอด 24 ชั่วโมง และถนนสายรองเข้าจังหวัดให้ตั้งจุดตรวจ ในช่วงเวลา 21.00-04.00 น. ซึ่งจะบูรณาการกำลังพลปฏิบัติร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และสาธารณสุข เน้นประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำประชาชนทราบถึงข้อห้ามและมาตรการตามข้อกำหนดต่างๆ และกวดขันสถานประกอบการต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. 

สำหรับการตรวจเอกสาร กรณีประชาชนได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ที่ ศบค.กำหนด เพื่อขออนุญาตเดินทางโดยจะแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว หากพบประชาชนไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อกำหนดฯ ให้เจ้าหน้าที่ซักถามและว่ากล่าวตักเตือน และต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

Trả lời

Back to top button