เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home furniture)

ออกเดินทาง 'Covid Express' ครั้งแรก

‘Covid Express’ ขบวนแรกออกเดินทาง

รถไฟขบวนพิเศษหมายเลข 971 ไปอุบลราชธานี ออกจากสถานีรถไฟรังสิตเมื่อเช้าวันอังคาร รับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 135 ราย มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง อาการกลับถึงบ้านของตนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง – เจตจรัส ณ ระนอง

Published: 12:54

Back to top button