Marketing & Digital marketing

อัพเดตยอดฉีด ‘วัคซีน’ โควิด กทม.ครบ 2 เข็ม เหลืออีกเท่าไหร่ครบเป้า 70 %

“สำนักการแพทย์” อัพเดตยอดฉีด “วัคซีน” โควิด กทม.ครบ 2 เข็มทะลุ 1 ล้านราย ตั้งเป้าหมายระดมฉีดให้ครบ 70 % ของประชากร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ข้อมูลของวันที่ 2 ..เวลา 08.00 .ใน 6 กลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น 38,480 โดส แบ่งเป็นดังนี้

1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดวัคซีน 103 โดส สะสม 398,359 โดส

2.กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน 2,474 โดส สะสม 939,834 โดส

3.กลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ฉีดวัคซีน 271 โดสสะสม 233,444 โดส

4.กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีน 3,485 โดส สะสม 617,359 โดส

5.กลุ่มประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ฉีดวัคซีน 32,147โดส สะสม 3,921,695 โดส

6.กลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เพิ่มเติม 12,086 ราย สะสม 1,081,783 ราย

นอกจากนี้สำนักการแพทย์ ได้สรุปยอดจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนรายวันเข็มที่ 1 เพิ่มเติมอยู่ที่ 26,394 ราย สะสมอยู่ที่ 3,947,125 ราย และเข็มที่ 2 ครบ 2 เข็ม เพิ่มเติมอยู่ที่ 12,086 ราย สะสมอยู่ที่ 1,081,783 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจำนวนประชากรในกรุงเทพฯ ทั้งหมดอยู่ที่ 7,699,174 คน ซึ่งก่อนหน้านี้การประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 ..2564 โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม.เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยเป้าหมายร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรในกรุงเทพฯ จะอยู่ที่จำนวน 5,389,422 คน

Back to top button