Marketing & Digital marketing

โคราชคุมเข้มคลัสเตอร์นศ.วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ติดเชื้อสะสม 34 ราย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บุคลากรสาธารณสุข ผู้นำชุมชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงได้ถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยมีนางสาวพรทิพย์ ภักดีนอก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมายและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับและชี้แจงผลการปฏิบัติที่เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

นายอำนวย นายอำเภอพิมาย เปิดเผยว่า นักศึกษาชั้น ปวส.2 แผนกช่างยนต์ จำนวน 50 คน เดินทางไปฝึกงานในสถานประกอบการพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ต่อมาพบผู้ป่วยในโรงงาน 2 ราย จึงต้องส่งตัวนักศึกษากลับภูมิลำเนาเดิม แต่โรงงานไม่ได้ตรวจคัดกรองนักศึกษาทั้งหมด โดยมีจำนวน 20 คน ที่เป็นผู้เสี่ยงสูง เนื่องจากอยู่ใกล้กับผู้ป่วย ซึ่งข้อมูลนี้โรงงานไม่ได้แจ้งให้วิทยาลัยฯทราบ แจ้งเพียงผลตรวจนักศึกษาไม่พบเชื้อโควิด-19 วันที่ 10 ก.ค. นักศึกษารายแรกคือผู้ป่วยลำดับที่ 1,956 เดินทางกลับมาในพื้นที่และตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพร้อมกักตัวในสถานที่ของ อ.พิมาย ผลยืนยันติดเชื้อ วันที่ 12 ก.ค. นักศึกษาฝึกงานที่เหลือเดินทางกลับมาจาก จ.ปทุมธานี ด้วยรถบัสปรับอากาศและเข้ารับการกักตัว จากการตรวจหาเชื้อพบนักศึกษาฝึกงานติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบ 12 ราย รวมคลัสเตอร์นักศึกษาเทคนิคพิมาย ติดเชื้อสะสม 34 ราย ซึ่งมีแนวโน้มจะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก จึงได้ปิดพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออก งดใช้อาคารเรียนทั้งหมดพร้อมกับสั่งให้บุคลากรwork from homeและให้ปรับรูปแบบเรียนออนไลน์ 100 %

Trả lời

Back to top button