Marketing & Digital marketing

โควิดวันนี้ ศรีสะเกษพบติดเชื้อรายใหม่ ยอดสะสม 442 ราย

เช็คอัพเดท โควิดวันนี้ ศรีสะเกษพบติดเชื้อรายใหม่ ยอดสะสม 442 ราย รายละเอียดไทม์ไลน์

รายงานผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดศรีสะเกษ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2564 พบเพิ่มขึ้นรายใหม่ 2 ราย ยอดสะสม 442 ราย รักษาหายแล้ว 417 ราย ยังคงรักษาอยู่ 22 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย

162441076055

162441076814

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 จ.ศรีสะเกษ

162441083129

Trả lời

Back to top button