Marketing & Digital marketing

โควิด-19 กาญจนบุรี เพิ่มอีกอีก 21 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลวันที่ 2 ก.ค.64 ระบุว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน  21 ราย รักษาหาย จำนวน 2 ราย

 ทำให้จังหวัดกาญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโควิด-19  ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.64 จนถึงปัจจุบัน ติดเชื้อสะสม จำนวน 627 ราย เป็นชาย 262 ราย หญิง 365 ราย หายป่วย 2 ราย หายป่วยสะสม จำนวน 369 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล จำนวน 251 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 7 ราย

สำหรับผู้ป่วยสะสม จำนวน 627 ราย มีภูมิลำเนาอยู่ใน 12 อำเภอ จาก 13 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ทองผาภูมิ 62 ราย  อ.เมือง 109 ราย  อ.ท่าม่วง 76 ราย  อ.ไทรโยค 11 ราย อ.พนมทวน 49 ราย อ.ท่ามะกา 137 ราย  อ.ด่านมะขามเตี้ย 3 ราย อ.ห้วยกระเจา 16 ราย อ.หนองปรือ 89 ราย อ.บ่อพลอย 19 ราย อ.เลาขวัญ 3 ราย อ.สังขละบุรี 16 ราย นอกจังหวัด 37 ราย ส่วนอำเภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ แม้แต่รายเดียว คือ อ.ศรีสวัสดิ์

โดยผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 21 ราย คือรายที่ 607-627 ข้อมูลดังนี้

รายที่ 607 เป็นชาย  อายุ 25  ปี ชาวเขตทุ่งครุ กทม. ตรวจพบเชื้อวันที่  28 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวที่ โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 608 เป็นหญิง  อายุ  29 ปี  ชาวแขวงบางกระปิ กทม. ตรวจพบติดเชื้อวันที่  23 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง  รักษาตัวที่ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

รายที่ 609 เป็นชาย อายุ 47  ปี  ชาว ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ตรวจพบติดเชื้อวันที่  29 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 555 รักษาตัวที่ โรงพยาบาลสังขละบุรี

รายที่ 610 เป็นชาย  อายุ 34 ปี  ชาวแขวงบางบอน กทม. ตรวจพบติดเชื้อวันที่  30 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

รายที่ 611 เป็นหญิง อายุ 26 ปี  ชาว ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง ตรวจพบติดเชื้อวันที่  30 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวที่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

รายที่ 612 เป็นชาย อายุ 22  ปี  ชาว ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ ตรวจพบติดเชื้อวันที่  29 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวที่ โรงพยาบาลห้วยกระเจา

รายที่ 613 เป็นหญิง อายุ 24 ปี  ชาว เขตทุ่งครุ กทม.ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 1 ก.ค.64  แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวที่ โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 614 เป็นหญิง อายุ 2 ปี ชาว เขตทุ่งครุ กทม. ตรวจพบติดเชื้อวันที่  1 ก.ค.64 แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวที่ โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 615 เป็นชาย อายุ 4  ปี ชาวเขตทุ่งครุ กทม.ตรวจพบติดเชื้อวันที่  1 ก.ค.64 แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวที่ โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 616 เป็นชาย อายุ 41 ปี ชาว ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ตรวจพบเชื้อวันที่ 30 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 609 รักษาตัวที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

รายที่  617 เป็นชาย อายุ 27 ปี ชาว ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 30 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 616 รักษาตัวที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

รายที่ 618 เป็นชาย อายุ 35 ปี ชาว ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ตรวจพบติดเชื้อวันที่  30 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 609 รักษาตัวที่โรงพยาบาลสังขละบุรี  

รายที่ 619 เป็นหญิง อายุ 65 ปี ชาว ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 1 ก.ค.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยชาว จ.นครปฐม รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 620 เป็นหญิง อายุ 35 ปี ชาว ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 1 ก.ค.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยชาว จ.นครปฐม รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 621 เป็นหญิง อายุ 5 ปี ชาว ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 1 ก.ค.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยชาว จ.นครปฐม รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 622 เป็นหญิง อายุ 58 ปี ชาว ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 1 ก.ค.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยชาว จ.สุพรรณบุรี รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไทรโยค

 รายที่ 623 เป็นหญิง อายุ 23 ปี ชาว ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 1 ก.ค.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 577 รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ

รายที่ 624 เป็นหญิง อายุ 17  ปี ชาว กทม.ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 1 ก.ค.64 แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

รายที่ 625 เป็นหญิง อายุ 20  ปี ชาว กทม.ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 1 ก.ค.64 แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

รายที่ 626 เป็นชาย อายุ 31  ปี ชาว กทม.ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 1 ก.ค.64 แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

และรายที่ 627 เป็นชาย อายุ 21  ปี ชาว กทม.ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 1 ก.ค.64 แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคลัสเตอร์ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือนั้น เริ่มจาก ผู้ป่วยรายที่ 393 เป็นชาย อายุ 46 ปี ไทม์ไลน์การเดินทางก่อนติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 5 มิ.ย.64 อยู่บ้าน วันที่ 6-7 มิ.ย.64ไปร่วมงานทำบุญบ้านญาติ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ วันที่ 8 มิ.ย.64 ไป จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 9 มิ.ย.64 ไปทำงาน ช่วงบ่ายไป องเมือง และ อ.พนมทวน ช่วงเย็นไปร้านหมู่กระทะที่ ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ

วันที่ 10 มิ.ย.64 ไปทำงานที่เทศบาลหนองปรือ เที่ยงไปทำบุญบ้านญาติ นั่งรับประทานอาหารร่วมกัน วันที่ 11 มิ.ย.ไปทำงาน เที่ยงร่วมรับประทานอาหารกับ เพื่อนร่วมงาน เย็นไปร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานที่ชุมชนดอนสะแข วันที่ 12 มิ.ย.64 ไปหาเพื่อนที่ อ.ด่านมะขามเตี้ย และแวะห้างสรรพสินค้าใน อ.เมืองกาญจนบุรี เริ่มมีอาการไข้ หนาว สั่น ไอ เจ็บคอ

Trả lời

Back to top button