Marketing & Digital marketing

โควิด-19 ‘ลพบุรี’ วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 34 ราย เสียชีวิต 1 ราย

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดลพบุรีล่าสุด วันนี้  ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลพบุรี ระลอกการระบาดเดือนเมษายน 2564 พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้มียอดผู้ติดเชื้ออีก 34 ราย  โดยเป็นทั้งพนักงานโรงงาน, แคมป์คนงานและเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วย/เสี่ยงสูง และยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้อีก1 ราย 

ขณะนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของอำเภอ ได้ระดมค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกที่บริษัท มินิแบ (โรงงานลพบุรี) โดยจะทำการค้นหาเชิงรุกพนักงานอีกจำนวนหนึ่ง และในภาพรวมมีการค้นหาเชิงรุกที่บริษัท มินิแบ (โรงงานลพบุรี) และที่บริษัทบีฟูดส์ โดยในวันนี้มีพนักงานของบริษัทมินิแบติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย บริษัทบีฟู๊ดส์ 11 ราย และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 16 ราย รวมยอดทั้งหมดที่ติดในวันนี้สูงถึง 34 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้1 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมของจังหวัดลพบุรีจนถึงวันนี้สะสมอยู่ที่638 ราย รักษาหายแล้ว404 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย ทั้งนี้ทางจังหวัดยังได้แจ้งเตือน ขอให้พนักงานและผู้สัมผัสใกล้ชิด กับพนักงานบริษัท บีฟู๊ดส์ โปรดักส์อันเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม และบรัท มินิแบ ลพบุรี แยกกักตนเอง 14 วัน หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่น แยกรับประทานอาหาร แยกห้องนอน ห้องน้ำ สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งสังเกตอาการของตัวเอง 

Trả lời

Back to top button