เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home furniture)

โรงเรียนปิดที่พิจิตร

โรงเรียนปิดในพิจิตร

เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2564 เวลา 11:03 น.

Staff members are at the health checkpoint of Anubanphichit School in Muang district, Phichit, before it turned to online teaching only on Thursday. (Photo: Sitthipoj Kebui)
เจ้าหน้าที่อยู่ที่ด่านตรวจสุขภาพโรงเรียนอนุบรรณพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร ก่อนเปิดสอนออนไลน์เฉพาะวันพฤหัสบดี (ภาพ: สิทธิพจน์ กอบุย)

พิจิตร : หลายโรงเรียนใน จ.ภาคเหนือ สั่งปิดสอนออนไลน์ เหตุโควิด-19 ระบาดมานิต นาคเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตร กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 25 จาก 30 แห่งในพิจิตรได้เปลี่ยนมาใช้การศึกษาออนไลน์แล้วสุวิศิษฐ์ กันทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาเขต 1 ในจังหวัด กล่าวว่า โรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่นจำนวน 21 แห่ง จาก 132 แห่ง ดำเนินการระบบในมือและแจกจ่ายใบงานให้นักเรียนทำที่บ้าน พวกเขาไม่ได้ให้การศึกษาออนไลน์เนื่องจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ดีในหมู่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ในบรรดาโรงเรียนที่ปิด ได้แก่ โรงเรียนอนุบรรณพิจิตรในเขตอำเภอเมือง กมล สุมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนใหม่เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน และต้องเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 11 กรกฎาคม เนื่องจากนักเรียนที่มาจากพื้นที่ระบาดของโควิด-19 ในอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร และเนินเนิน อำเภอมะปรางและบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก.มีนักเรียน 2,057 คน ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียน 130 คน ที่อนุบรรพชิต.คุณกมลกล่าวว่านักเรียนและอาจารย์ชอบการสอนแบบออนไลน์มากกว่า ชัยณรงค์ คัชมาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กล่าวว่า จะเปิดสอนเฉพาะนักเรียน 3,496 คน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 16 กรกฎาคม โดยจะมีครูและคนงาน 224 คนในช่วง 3 วันที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 19 รายในจังหวัดพิจิตร และอีกกว่า 50 ราย ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง

Trả lời

Back to top button