เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home furniture)

เมืองหวยฮั่วเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับอาเซียน มูลค่าการนำเข้าและส่งออกในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 374.5% – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อัพเดทความรู้ล่าสุดในปี 2023

เมืองหวยฮั่วเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับอาเซียน มูลค่าการนำเข้าและส่งออกในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 374.5% – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ – อัพเดทความรู้ล่าสุดในปี 2023

ไทยรัฐ สำนักข่าวอันดับ 1 ของไทย | ไทยรัฐออนไลน์. ไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดูดวง เรื่องย่อละคร ไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่
หนังสือพิมพ์รายวันฉบับอินเตอร์เน็ต เสนอข่าวทั่วไปในเมืองไทย และวิเคราะห์ข่าวต่างๆ ข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ ข่าววันนี้ ข่าวสด ข่าวออนไลน์.

เมืองหวยฮั่วเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับอาเซียน มูลค่าการนำเข้าและส่งออกในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 374.5%

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานศุลกากรเมืองหวยฮั่วประกาศตัวเลข ไตรมาสแรก มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของเมืองหวยฮั่วเติบโต 374.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา เติบโตอยู่เป็นอันดับแรกจากทั้งหมด 14 เมืองของมณฑลหูหนาน โดยคู่ค้า 3 อันดับแรก ได้แก่ อาเซียน, แอฟริกา, สหภาพยุโรป สินค้าที่นำเข้าสำคัญคือ มันสําปะหลัง, ธัญพืช, ผลไม้

เมืองหวยฮั่ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนานและมีอาณาเขตติดกับมณฑลกุ้ยโจวและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นเมืองสำคัญในการเชื่อมต่อช่องทางภาคกลางไปสู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นเมืองข้อต่อที่สำคัญไปสู่ยุโรปผ่านทางเหนือ และไปสู่อาเซียนผ่านทางใต้ของกรอบ “One Belt One Road” รวมถึงเป็นเมืองภาคกลางของจีนที่ใกล้กับอาเซียนที่มากที่สุด

เมื่อปี 2562 รัฐบาลจีนกลางประกาศแผนการพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลแห่งภาคตะวันตก ระบุให้เมืองหวยฮั่วเป็นเมืองข้อต่อสำคัญในช่องทาง “เมืองฉงชิ่ง – เมืองหลิ่วโจว – อ่าวเป่ยปู้” และเป็นเมืองข้อต่อแห่งเดียวในเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลแห่งภาคตะวันตกจากมณฑลหูหนาน โดยมีท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่ว (Huaihua Land Port)  เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญ

ประวัติการพัฒนาการขนส่งเชื่อมต่ออาเซียนของเมืองหวยฮั่วสามารถสรุปได้ ดังนี้

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมทางรางและทางทะเล “หวยฮั่ว – ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้”เที่ยวปฐมฤกษ์ ทำให้เมืองหวยฮั่วกลายเป็นเมืองแห่งแรกในการเคลื่อนขบวนรถไฟเชื่อมทางรางและทางทะเลของทั้งมณฑลหูหนาน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เริ่มก่อสร้างท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่วอย่างเป็นทางการ ใช้เวลาในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3 เดือน ผลักดันให้เมืองหวยฮั่วเชื่อมโยงท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ท่าเรือกวางโจว และด่านโม่ฮาน โดยผ่านช่องทางขนส่งหลายรูปแบบ เช่น ราง+ทะเล ราง+ราง ราง+ถนน ไปสู่ประเทศต่างๆ ของอาเซียน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ลาวเที่ยวแรกของภาคกลางเคลื่อนตัวออกจากเมืองหวยฮั่ว

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 ขบวนรถไฟขนส่งสินค้านานาชาติจีน-ลาว “เวียงจันทน์-หวยฮั่ว”วิ่งเข้าถึงท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่ว เมืองหวยฮั่วกลายเป็นเมืองแห่งแรกทางตอนกลางของจีนที่มีการวิ่งขบวนรถไฟจีน-ลาวทั้งขาไปและขากลับ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 การวิ่งขบวนรถไฟจีน-เวียดนาม (เมืองหวยฮั่ว – นครฮานอย) เที่ยวแรกของศูนย์กระจายสินค้าอาเซียนของมณฑลหูหนาน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างช่องทางใหม่ให้กับเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลแห่งภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ขบวนรถไฟขนส่งสินค้านานาชาติระบบความเย็นจีน-เวียดนามวิ่งเข้าเมืองหวยฮั่ว แสดงให้เห็นว่าเมืองหวยฮั่วเป็นเมืองแห่งแรกของภูมิภาคกลางจีนที่บรรลุการวิ่งขบวนรถไฟขนส่งสินค้านานาชาติระบบความเย็น

ปัจจุบัน เมืองหวยฮั่วได้พัฒนาช่องทางโลจิสติกส์ไปเชื่อมต่อประเทศอาเซียนภายใต้เส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกและทางทะเลแห่งภาคตะวันตกจำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่

– เส้นทาง “ราง+ทะเล” จากเมืองหวยฮั่วไปออกทะเลที่ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ของเขตฯ กว่างซีจ้วง หรือมณฑลกวางตุ้ง เช่น ท่าเรือจ้านเจียงและท่าเรือหนานซา

– เส้นทางรถไฟจีน-ลาว จากเมืองหวยฮั่วผ่านด่านรถไฟโม่ฮานของมณฑลยูนนาน และมุ่งสู่นครหลวงเวียงจันทน์ของ ลาว

– เส้นทางรถไฟจีน-เวียดนาม จากเมืองหวยฮั่วผ่านด่านรถไฟผิงเสียงของเขตฯ กว่างซีจ้วง และมุ่งสู่นครฮานอยของประเทศเวียดนาม

จากต้นปี 2566 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ขบวนรถไฟขนส่งสินค้านานาชาติของเมืองหวยฮั่วมีจำนวน 160 ขบวน สูงกว่าจำนวนรอบการขนส่งของปีที่แล้วทั้งปี เมืองหวยฮั่วกลายเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าอาเซียนระหว่างภูมิภาคจีนกลาง โดยเน้นมณฑลหูหนาน มณฑลหูเป่ย และมณฑลเจียงซี เป็นหลัก

คาดการณ์ว่า ถึงปี 2569 ปริมาณการขนถ่ายสินค้าของท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่วจะสูงถึง 10 ล้านตัน ขบวนรถไฟที่ดำเนินการขนส่งมากกว่า 500 ขบวน

นอกจากนี้ เมืองหวยฮั่วก่อสร้างศูนย์ซื้อขายมันสำปะหลังและฐานอุตสาหกรรมมันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุดของจีน เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศลาว และไทย ประกอบด้วยการแปรรูป การเก็บโกดัง การจำหน่ายเป็นต้น รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ รอบท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่ว เช่น ผลไม้ ยางพารา ข้าวหัก และเครื่องเทศ เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่กลุ่มหว่งโซ่อุตสาหกรรม “ทรัพยากรจากอาเซียน – ผลิต/แปรรูปในเมืองหวยฮั่ว – ส่งออกตลาด RCEP”

ความเห็นสคต. เมืองหวยฮั่วเป็นจุดเชื่อมต่อทางโลจิสติกส์สำหรับภูมิภาคตอนในของจีนกับประเทศอาเซียน เช่น มณฑลหูหนาน หูเป่ย และเจียงซี โดยมีช่องทางขนส่งสินค้าจากอาเซียนไปภูมิภาคดังกล่าวเป็น 3 ช่องทาง ที่กล่าวข้างต้น ระยะทางการขนส่งผ่านเส้นทาง “ราง+ทะเล” จากเมืองหวยฮั่วไปสู่ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ 800 กว่ากิโลเมตร ใช้เวลา 1 วัน ระยะทางการขนส่งผ่าน เส้นทางรถไฟจีน-ลาว จากเมืองหวยฮั่วไปสู่ด่านโม่ฮานประมาณ 2,098 กิโลเมตร ใช้เวลา 6 วัน ระยะทางการขนส่งผ่าน เส้นทางรถไฟจีน-เวียดนาม จากเมืองหวยฮั่วไปนครฮานอยประมาณ 1,200 กิโลเมตร ใชเวลา 4 วัน ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์ขนส่งสินค้าไทยไปสู่ภาคกลางจีนตอนใน สามาระพิจารณา 3 ช่องทางดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเดิมสามารถติดต่อสคต.หนานหนิงทาง Email: thaitcnanning@ditp.go.th

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

Kết thúc

DIGITAL CHANGING your LIFE สำนักข่าวออนไลน์ นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเรื่องราวไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข | ไทยรัฐ สำนักข่าวอันดับ 1 ของไทย | ไทยรัฐออนไลน์

หมวดหมู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Back to top button