เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home furniture)

วิธีใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ดีมากที่คุณอาจไม่รู้

Two-Column Responsive Layout

แป้นพิมพ์คอม คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าคุณจะเขียนจดหมายหรือการคำนวณข้อมูลตัวเลขคีย์บอร์ดของคุณเป็นวิธีหลักในการใส่ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่คุณทราบแล้วใช่ไหมว่าคุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ของคุณเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วย การเรียนรู้คำสั่งแป้นพิมพ์ง่ายๆ ไม่กี่อย่าง(คำแนะนำเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ) สามารถช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แป้นพิมพ์, วิธีใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ดีมากที่คุณอาจไม่รู้

สารบัญ

แป้นพิมพ์คอม สัญลักษณ์แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

วิธีการจัดระเบียบแป้น

แป้นบนแป้นพิมพ์ของคุณสามารถแบ่งได้หลายกลุ่มตามฟังก์ชัน ดังนี้
แป้นสำหรับพิมพ์ (ตัวอักษรและตัวเลข) แป้นเหล่านี้ประกอบด้วยตัวอักษร หมายเลข เครื่องหมายวรรคตอน และแป้นสัญลักษณ์แบบเดียวกับที่มีอยู่บนเครื่องพิมพ์ดีดแบบเก่า

แป้นควบคุม แป้นเหล่านี้ใช้แป้นเดียวหรือใช้ร่วมกับแป้นอื่นเพื่อดำเนินการบางอย่าง แป้นควบคุมที่ใช้บ่อยที่สุดคือ Ctrl, Alt, ปุ่มโลโก้ Windows รูปภาพของโลโก้ Windowsและ Esc

Two-Column Responsive Layout

แป้นฟังก์ชัน แป้นฟังก์ชันใช้สำหรับการทำงานบางอย่าง แป้นเหล่านี้มีชื่อกำกับตั้งแต่ F1, F2, F3 ไปจนถึง F12 ฟังก์ชันการทำงานของแป้นเหล่านี้แตกต่างกันออกไปในแต่ละโปรแกรม

แป้นนำทาง แป้นเหล่านี้จะใช้เพื่อเลื่อนไปตามตำแหน่งต่างๆ ของเอกสารหรือเว็บเพจ รวมถึงแก้ไขข้อความได้ ซึ่งได้แก่ แป้นลูกศร, Home, End, Page Up, Page Down, Delete และ Insert

แป้นพิมพ์ตัวเลข แป้นตัวเลขมีประโยชน์เมื่อต้องการป้อนหมายเลขอย่างรวดเร็ว แป้นเหล่านี้จัดไว้เป็นบล็อกเดียวกันแบบเดียวกับเครื่องคิดเลขที่ใช้กันปกติหรือเครื่องบวกเลข สัญลักษณ์แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีการจัดเรียงแป้นเหล่านี้บนแป้นพิมพ์ทั่วไป เค้าโครงแป้นพิมพ์ของคุณอาจแตกต่างกัน

แป้นพิมพ์, วิธีใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ดีมากที่คุณอาจไม่รู้
แป้นพิมพ์คอม

แป้นพิมพ์คอม สัญลักษณ์แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการพิมพ์บางอย่างในโปรแกรมข้อความอีเมลหรือกล่องข้อความคุณจะเห็นเส้นแนวตั้งกะพริบ (รูปภาพของเคอร์เซอร์) ที่เรียกว่าเคอร์เซอร์หรือจุดแทรก ซึ่งจะแสดงตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่คุณพิมพ์ คุณสามารถย้ายเคอร์เซอร์ โดยคลิกในตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการโดยใช้เมาส์ หรือใช้แป้นนำทาง (ดูส่วน “การใช้แป้นนำทาง” ในบทความนี้)

นอกเหนือจากตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์ต่างๆ แล้ว แป้สำหรับพิมพ์ยังมี Shift, Caps Lock, Tab, Enter, Spacebar และ Backspace ด้วย

ชื่อแป้น วิธีการใช้
Shift กด Shift พร้อมกับตัวอักษรเพื่อพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ กด Shift พร้อมกับแป้นอื่นเพื่อพิมพ์สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ด้านบนของแป้นนั้น
Caps Lock กด Caps Lock หนึ่งครั้งเพื่อพิมพ์ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ กด Caps Lock อีกครั้งเพื่อปิดฟังก์ชันนี้ แป้นพิมพ์ของคุณอาจมีไฟแสดงว่า Caps lock เปิดอยู่
Tab กด Tab เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าโดยเว้นระยะห่างจำนวนมาก คุณยังสามารถกด Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไปบนแบบฟอร์มได้
Enter กด Enter เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป ในกล่องโต้ตอบ กด Enter เพื่อเลือกปุ่มไฮไลต์
Spacebar กด Spacebar เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าหนึ่งช่องว่าง
Backspace กด Backspace เพื่อลบอักขระข้างหน้าเคอร์เซอร์ หรือข้อความที่เลือก

การใช้แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดเป็นวิธีดำเนินการที่ใช้แป้นพิมพ์ของคุณ ซึ่งเรียกว่าทางลัดเนื่องจากแป้นเหล่านี้ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น ตามความเป็นจริงแล้ว การดำเนิการหรือคำสั่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเมาส์เกือบทุกอย่างสามารถทำได้เร็วขึ้นโดยใช้แป้นหนึ่งแป้นหรือหลายแป้นบนแป้นพิมพ์ของคุณ

ในหัวข้อวิธีใช้ เครื่องหมายบวก (+) ที่คั่นระหว่างแป้นสองแป้นขึ้นไปหมายความว่า ให้กดแป้นเหล่านั้นร่วมกัน ตัวอย่างเช่น Ctrl + A หมายถึงให้กด Ctrl ค้างไว้แล้วกด A ส่วน Ctrl + Shift + A หมายความว่า ให้กด Ctrl และ Shift ค้างไว้ แล้วกด A

ค้นหาทางลัดของโปรแกรม

คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ในโปรแกรมส่วนใหญ่ได้ โดยใช้แป้นพิมพ์ เมื่อต้องการดูคำสั่งที่มีแป้นพิมพ์ลัด ให้เปิดเมนู ทางลัด (หากมี) จะแสดงถัดจากรายการเมนู

แป้นพิมพ์, วิธีใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ดีมากที่คุณอาจไม่รู้
แป้นพิมพ์คอม

เลือกเมนู คำสั่ง และตัวเลือก

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อเปิดเมนู เลือกคำสั่งและตัวเลือกอื่นๆ ได้ ในโปรแกรมที่เมนูมีตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ ให้กด Alt และตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้เพื่อเปิดเมนูที่สอดคล้องกัน กดตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในรายการเมนูเพื่อเลือกคำสั่งดังกล่าว สำหรับโปรแกรมที่ใช้ Ribbon เช่น Paint และ WordPad ให้กดแป้น Alt ทับ (แทนตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้) ตัวอักษรที่กดได้

แป้นพิมพ์, วิธีใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ดีมากที่คุณอาจไม่รู้

กดแป้น Alt + F เพื่อเปิดเมนูไฟล์ จากนั้นกด P เพื่อเลือกคำสั่งพิมพ์

เทคนิคนี้ทำงานในกล่องโต้ตอบด้วยเช่นกัน เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้อยู่กับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ หมายความว่า คุณสามารถกดแป้น Alt กับตัวอักษรนั้นเพื่อเลือกตัวเลือกนั้นได้

ทางลัดที่มีประโยชน์

ตารางต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดบางส่วนที่มีประโยชน์มากที่สุด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู แป้นพิมพ์ลัด

กด เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แป้นพิมพ์, วิธีใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ดีมากที่คุณอาจไม่รู้แป้นโลโก้ของ Windows เปิดเมนูเริ่มต้น
Alt + Tab สลับไปมาระหว่างโปรแกรมหรือหน้าต่างที่เปิดอยู่
Alt + F4 ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
Ctrl + S บันทึกไฟล์หรือเอกสารปัจจุบัน (ใช้งานได้ในโปรแกรมส่วนใหญ่)
Ctrl + C คัดลอกรายการที่เลือก
Ctrl + X ตัดรายการที่เลือก
Ctrl + V วางรายการที่เลือก
Ctrl + Z ยกเลิกการดำเนินการ
Ctrl + A เลือกทุกรายการในเอกสารหรือหน้าต่าง
F1 แสดงวิธีใช้ของโปรแกรมหรือ Windows
แป้นพิมพ์, วิธีใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ดีมากที่คุณอาจไม่รู้แป้นโลโก้ Windows + F1 แสดงวิธีใช้และการสนับสนุน Windows
Esc ยกเลิกงานปัจจุบัน
แป้นที่ใช้กับแอปพลิเคชั่น เปิดเมนูคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการเลือกในโปรแกรม ซึ่งเทียบได้กับการคลิกขวาสิ่งที่จะเลือก

แป้นพิมพ์ สัญลักษณ์แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

แป้นนำทางช่วยให้คุณสามารถย้ายเคอร์เซอร์ เลื่อนไปมาในเอกสารและเว็บเพจ รวมถึงแก้ไขข้อความได้ ตารางต่อไปนี้แสดงฟังก์ชั่นที่พบบ่อยของแป้นเหล่านี้

กด เมื่อต้องการทำเช่นนี้
ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา ลูกศรขึ้น หรือลูกศรลง ย้ายเคอร์เซอร์ หรือเลือกหนึ่งช่อง หรือหนึ่งบรรทัดตามทิศทางของลูกศร หรือเลื่อนเว็บเพจตามทิศทางของลูกศร
หน้าแรก ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งท้ายสุดของบรรทัด หรือย้ายไปด้านบนของเว็บเพจ
End ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งท้ายสุดของบรรทัด หรือย้ายไปด้านล่างของเว็บเพจ
Ctrl + Home ย้ายไปที่ด้านบนของเอกสาร
Ctrl + End ย้ายไปที่ด้านล่างของเอกสาร
Page Up ย้ายเคอร์เซอร์หรือขยับขึ้นไปหนึ่งหน้าจอ
Page Down ย้ายเคอร์เซอร์หรือขยับลงมาหนึ่งหน้าจอ
ลบ ลบอักขระหลังเคอร์เซอร์ หรือข้อความที่เลือก สำหรับใน Windows ลบรายการที่เลือก และย้ายไปยังถังรีไซเคิล
Insert ปิดหรือเปิดโหมดแทรก เมื่อโหมดแทรกเปิดอยู่ ข้อความที่คุณพิมพ์จะถูกแทรกที่เคอร์เซอร์ เมื่อโหมดแทรกปิด ข้อความที่คุณพิมพ์จะแทนที่อักขระที่มีอยู่

การใช้แป้นพิมพ์ตัวเลข สัญลักษณ์แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

แป้นพิมพ์ตัวเลขมีตัวเลข 0 ถึง 9 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ เครื่องหมาย + บวก), – (ลบ), * (คูณ), และ / (หาร) จุดทศนิยมอย่างที่ปรากฏในเครื่องคิดเลขหรือเครื่องบวกเลข อักขระเหล่านี้มีอยู่ซ้ำกันบนแป้นพิมพ์ แต่การจัดเรียงแป้นพิมพ์ช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้มือข้างเดียวได้อย่างรวดเร็ว

แป้นพิมพ์, วิธีใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ดีมากที่คุณอาจไม่รู้
แป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์ตัวเลขเมื่อต้องการใช้แป้นตัวเลขเพื่อป้อนหมายเลข ให้กด Num Lock แป้นพิมพ์ส่วนใหญ่มีแสงที่ระบุว่า Num Lock เปิด หรือปิดอยู่ เมื่อ Num Lock ปิดอยู่ ฟังก์ชันแป้นพิมพ์ตัวเลขจะทำหน้าที่เป็นแป้นนำทางชุดที่สอง (ฟังก์ชันเหล่านี้ปรากฏอยู่บนแป้นถัดจากตัวเลขหรือสัญลักษณ์)คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขสำหรับการคำนวณอย่างง่ายด้วยแอปเครื่องคิดเลข

ใช้เครื่องคิดเลขกับแป้นพิมพ์ตัวเลข

แป้นที่ไม่คุ้นสามแป้นถึงตอนนี้ พวกเราได้อธิบายการใช้งานทุกแป้นที่คุณน่าจะได้ใช้ไปแล้ว แต่หากจะให้หมดข้อสงสัยจริงๆ มาดูแป้นสามแป้นที่เป็นปริศนากว่าใครบนแป้นพิมพ์กันดีกว่า PrtScn, Scroll Lock และ Pause/BreakPrtScn (หรือพิมพ์หน้าจอ)เมื่อก่อนนี้ แป้นนี้ใช้เพื่อการนี้จริงๆ นั่นคือส่งข้อความที่อยู่บนหน้าจอปัจจุบันไปยังเครื่องพิมพ์ ปัจจุบัน การกด PrtScn จะเป็นการจับภาพทั้งหน้าจอของคุณ (“ภาพหน้าจอ”) แล้วคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดในหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถวางภาพหน้าจอ (Ctrl + V) ลงใน Microsoft Paint หรือโปรแกรมอื่น และถ้าคุณต้องการ ให้พิมพ์จากโปรแกรมดังกล่าวได้เลยแป้นที่ไม่เป็นที่สังเกตกว่านั้นคือ แป้น SYS RQ ซึ่งใช้แป้นร่วมกับ PrtScn บนแป้นพิมพ์บางรุ่น ตามประวัติแล้ว แป้น SYS RQ ถูกออกแบบมาเพื่อ “ส่งคำขอให้ระบบขอ” แต่คำสั่งนี้ไม่ได้เปิดใช้งานใน Windows

เคล็ดลับ: กดแป้น Alt + PrtScn เพื่อจับภาพของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ แทนการจับภาพทั้งหน้าจอ

ScrLk (หรือ Scroll Lock)

ในโปรแกรมส่วนใหญ่ การกดแป้น Scroll Lock จะไม่มีผลแต่อย่างใด ในบางโปรแกรม การกดแป้น Scroll Lock จะเปลี่ยนลักษณะการทำงานของแป้นลูกศรและแป้น Page Up และ Page Down เนื่องจากการกดแป้นเหล่านี้ทำให้เอกสารเลื่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเคอร์เซอร์หรือตำแหน่งที่เลือก แป้นพิมพ์ของคุณอาจมีไฟแสดงว่า Caps lock เปิดอยู่

Pause/Break

แป้นนี้ใช้งานน้อยมาก ในโปรแกรมรุ่นเก่ากว่าบางโปรแกรม การกดแป้นนี้จะหยุดการทำงานของโปรแกรมไว้ชั่วคราว หรือเมื่อกดร่วมกับแป้น Ctrl จะหยุดการทำงานของโปรแกรม สัญลักษณ์แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

แป้นอื่นๆ

แป้นพิมพ์สมัยใหม่บางรุ่นมาพร้อมกับ “แป้นพิมพ์ด่วน” หรือปุ่มที่ทำให้คุณเข้าถึงแบบด่วน ด้วยการกดเพียงครั้งเดียวเพื่อเข้าสู่โปรแกรม ไฟล์ หรือคำสั่งต่างๆ รุ่นอื่นๆ มีตัวควบคุมระดับเสียง ล้อเลื่อน ล้อย่อ/ขยาย และโปรแกรมเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตรวจสอบข้อมูลที่มากับแป้นพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านี้

เคล็ดลับสำหรับการใช้แป้นพิมพ์อย่างปลอดภัย

การใช้แป้นพิมพ์ของคุณอย่างถูกต้องสามารถช่วยหลีกเลี่ยงอาการปวดหรือบาดเจ็บที่ข้อมือ มือและแขนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ต่อไปนี้คือเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยให้คุณใช้แป้นพิมพ์ได้สบายมากขึ้น

 • วางแป้นพิมพ์ของคุณให้อยู่ในระดับศอก ให้ต้นแขนอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายขนานไปกับลำตัวของคุณ
 • จัดตำแหน่งแป้นพิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางข้างหน้าคุณ หากแป้นพิมพ์ของคุณมีแป้นพิมพ์ที่เป็นตัวเลข คุณสามารถใช้ spacebar เป็นจุดกึ่งกลางได้
 • พิมพ์โดยให้มือและข้อมือของคุณลอยอยู่เหนือแป้นพิมพ์ เพื่อให้คุณสามารถขยับแขนทั้งแขนเพื่อแตะแป้นที่อยู่ไกลได้ แทนการยืดนิ้ว
 • หลีกเลี่ยงการพักฝ่ามือหรือข้อมือบนพื้นผิวใดๆ ขณะที่พิมพ์ หากแป้นพิมพ์ของคุณมีที่พักฝ่ามือ ให้ใช้เฉพาะช่วงที่คุณหยุดพิมพ์
 • ในขณะที่พิมพ์ ให้แตะเบาๆ และวางข้อมือให้ตรง
 • เมื่อคุณไม่ได้พิมพ์ ปล่อยให้แขนและมือของคุณได้ผ่อนคลาย
 • หยุดพักจากการใช้คอมพิวเตอร์ทุกๆ 15 ถึง 20 นาที

100 คำสั่งบนแป้น แป้นพิมพ์

เพื่อนๆ คงใช้เม้าส์ในการกด เพื่อเลือกฟังก์ชั่นต่างบนจอคอมจนเคยชินกันแล้วใช่มะจนบางคนนั้นอาจลืม หรือไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำว่าแป้นคีย์บอร์ด ที่เดี๋ยวนี้เราไว้ใช้แค่พิมพ์นั้นสามารถสั่งการใช้งานของคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกัน งั้นเราลองมาทบทวนความทรงจำ ในการใช้คำสั่งบนคีย์บอร์ดกันดีกว่า…

แป้นพิมพ์, วิธีใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ดีมากที่คุณอาจไม่รู้

100 คำสั่งบนแป้นคีย์บอร์ดเตือนคำทรงจำ….

CTRL+C –คัดลอก

CTRL+X –ตัด/ย้าย

CTRL+V –วาง (ใช้คู่กับคำสั่งคัดลอก/ตัด)

CTRL+Z –ยกเลิกการทำงานครั้งล่าสุด

DELETE –ลบโดยไปพักที่ถังขยะ

SHIFT+DELETE –ลบโดยไม่ต้องพักที่ถังขยะ

CTRL กดค้างไว้+คลิกเลือกไฟล์ –เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง

CTRL+SHIFT กดค้างไว้ แล้วคลิกที่ไฟล์แรก และไฟล์สุดท้าย –จะเป็นการเลือกตั้งแต่
ไฟล์แรกถึงไฟล์สุดท้ายทั้งหมด

F2 –เปลี่ยนชื่อแฟ้ม

CTRL+RIGHT ARROW –ไปยังคำต่อไป (ด้านขวามือ)

CTRL+LEFT ARROW –ไปยังคำก่อนหน้า (ด้านซ้ายมือ)

CTRL+DOWN ARROW –ไปยังย่อหน้าต่อไป (ลงล่าง)

CTRL+UP ARROW –ไปยังย่อหน้าต่อไป (ขึ้นบน)

CTRL+SHIFT –ทำ Highlight ทั้งบรรทัด

SHIFT+ปุ่มลูกศร –ทำ Highlight เฉพาะส่วนที่เลือก

CTRL+A –เลือกทั้งหมด

F3 –ค้นหา

ALT+ENTER –ดู properties

ALT+F4 –ปิดโปรแกรมที่ใช้งานในปัจจุบัน

ALT+SPACEBAR –เปิด shortcut menu ของหน้าจอที่ใช้งานอยู่

CTRL+F4 –ปิดโปรแกรมที่ใช้อยู่ทั้งหมด

ALT+TAB –สลับหน้าจอระหว่างโปรแกรมที่ 1 ไปโปรแกรมที่ 2 3 4

ALT+ESC (Cycle through items in the order that they had been opened)

F6 key (Cycle through the screen elements in a window or on the desktop)

F4 –แสดงรายการใน Address bar

SHIFT+F10 –เหมือนการคลิกขวาที่เม้าส์

CTRL+ESC –เหมือนการคลิกที่ปุ่ม Start

ALT+Underlined letter in a menu name (Display the corresponding menu)

Underlined letter in a command name on an open menu (Perform the
corresponding command)

F10 key (Activate the menu bar in the active program)

RIGHT ARROW –เปิดเมนูถัดไปทางขวาหรือเปิดเมนูย่อยทางขวา

LEFT ARROW –เปิดเมนูถัดไปทางซ้ายหรือเปิดเมนูย่อยทางซ้าย

F5 key –รีเฟรชหน้าจอปัจจุบัน

BACKSPACE –แสดงโฟลเดอร์ที่อยู่เหนือขึ้นไป 1 ระดับ

ESC –ยกเลิก

SHIFT เมื่อใส่แผ่น CD-ROM –หยุดยั้งการเปิดแผ่นแบบอัตโนมัติ

Dialog Box Keyboard Shortcuts /เกี่ยวกับไดอะล็อก

CTRL+TAB –ไปในแถบต่อไป

CTRL+SHIFT+TAB –ไปในแถบก่อนหน้า

TAB –เลื่อนไปยังส่วนต่อไป

SHIFT+TAB –เลื่อนไปยังส่วนก่อนหน้า

ALT+Underlined letter (Perform the corresponding command or select
the corresponding option)

ENTER –ตกลง

SPACEBAR –เลือก/ไม่เลือกใน check box

Arrow keys (Select a button if the active option is a group of option buttons)

F1 key –Help

F4 key –แสดงรายการที่ active อยู่

BACKSPACE –แสดงโฟลเดอร์ที่อยู่เหนือขึ้นไป 1 ระดับ

Microsoft Natural Keyboard Shortcuts /ทั่วไป ๆ

Windows Logo –แสดง/ซ่อน Start menu

Windows Logo+BREAK –แสดง System Properties

Windows Logo+D –แสดงหน้าจอ desktop

Windows Logo+M –ย่อหน้าต่างงานทั้หมด

Windows Logo+SHIFT+M –โชว์หน้าต่างงานที่เราย่อไว้ (ยกเลิกการย่อหน้าต่าง)

Windows Logo+E –เปิด My computer

Windows Logo+F,CTRL+Windows Logo+F –ค้นหา

Windows Logo+F1 –Help

Windows Logo+ L –ล็อค keyboard

Windows Logo+R –Run

Windows Logo+U –Utility Manager

เราหวังว่าคำสั่งบนคีย์บอร์ดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ บ้างนะค่ะ
เผื่อว่าวันไหนเม้าส์ของเพื่อนๆ ใช้งานไม่ได้

ใช้แป้นพิมพ์และคำสั่งพื้นฐานสำหรับการพิมพ์สัมผัสอย่างง่าย

แป้นพิมพ์ สัญลักษณ์แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

แป้นพิมพ์หรือแป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับระบบคอมพิวเตอร์ โดยการส่งคำสั่งหรือข้อมูลจากผู้ใช้ไปยัง Processors ในระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ใช้กดแป้นพิมพ์สัญญาณแป้นพิมพ์จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำที่เรียกว่าบัฟเฟอร์เพื่อเปรียบเทียบรหัส (Scan Code) ตามรหัสมาตรฐานของแต่ละปุ่มที่กด ในการเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นตัวอักษรตัวเลขหรือสัญลักษณ์เพื่อแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอ (Display)

แป้นพิมพ์, วิธีใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ดีมากที่คุณอาจไม่รู้
แป้นพิมพ์คอม

วิวัฒนาการของแป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์มีลักษณะเป็นแป้นสี่เหลี่ยม ขนาดไม่ใหญ่มากและประกอบด้วยแป้นและสัญลักษณ์ตัวเลขและตัวอักษรหลายประเภท คล้ายกับแป้นอักขระบนเครื่องพิมพ์ดีดแป้นพิมพ์ไมโครคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มเครื่องแรกที่ผลิตในปี พ.ศ. 2524 มีทั้งหมด 83 ปุ่มเรียกว่าแป้นพิมพ์ IBM PC XT ในปีพ. ศ. 2527 IBM ได้ปรับปรุงตำแหน่งของแป้นพิมพ์โดยกำหนดสัญญาณไฟฟ้าของปุ่มใหม่ คีย์การจัดตำแหน่งและขนาดที่ดีขึ้นมีทั้งหมด 84 คีย์เรียกว่าแป้นพิมพ์พีซีแบบ IBM AT

และจากนั้นไอบีเอ็มยังปรับปรุงและออกแบบแป้นพิมพ์ใหม่ด้วยการเปิดตัวคอมพิวเตอร์ PS / 2 แป้นพิมพ์ใช้สัญญาณไฟฟ้าเช่นเดียวกับแป้นพิมพ์ AT ดั้งเดิม แต่เพิ่มปุ่มทั้งหมดอีก 17 ปุ่ม 101 Keys (101-Key Enhanced Keyboard) และ IBM รุ่นใหม่ออกแบบและพัฒนาคีย์บอร์ด Windows 104 Key เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ Windows PC

คอมพิวเตอร์พกพา (Portable Computer), แล็ปท็อป (Laptop Computer), … คอมพิวเตอร์ประเภทนี้มีจำนวนคีย์ (Keys) น้อยกว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้

Keyboard Layout Standard Computer Keyboard จะมีเค้าโครงแป้นพิมพ์ (Keys) มาตรฐานของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยมีรูปแบบแป้นพิมพ์ภาษาไทยสองมาตรฐาน
แป้นพิมพ์ Patachote Layout เป็นแป้นพิมพ์รุ่นเก่าที่เลิกใช้งานแล้ว

– Keyboard Kasemanee Layout เป็นหนึ่งในคีย์บอร์ดที่ได้รับความนิยมและใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน

เค้าโครงแป้นพิมพ์ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังต่อไปนี้

1. แบ่งตามลักษณะของสายสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยสายเคเบิลสำหรับส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลมีสามประเภท: Serial, PS / 2 และ USB
2. แบ่งตามหน้าที่เฉพาะเช่นการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการลินุกซ์ แอปพลิเคชันมัลติมีเดีย
3. การแบ่งตามธรรมชาติเนื่องจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์เอกสารทำให้ผู้ใช้เมื่อยมือเมื่อยล้าปวดมือหากใช้แป้นพิมพ์เป็นเวลานานการออกแบบแป้นพิมพ์ Engonomics ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อ ความสะดวกของผู้ใช้ มีแป้นพิมพ์ที่เหมาะกับสรีระหลายประเภทในตลาด

แป้นพิมพ์ Comfort เป็นแป้นพิมพ์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ (Ergonnomic Special Keyboard) ซึ่งแป้นพิมพ์ Comfort ทั้งสามส่วน (มือซ้ายมือขวาและแป้นตัวเลข) สามารถยกขึ้นลดลงและหมุนทีละส่วนได้อย่างอิสระ มันสามารถกลมและเอียง นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการออกแบบสำหรับผู้ใช้ที่มีความพิการเฉพาะ ตัวอย่างเช่นอาจมีคีย์บอร์ด (Keyboard) สำหรับคนพิการ แม้กระทั่งคนที่ใส่เผือกและสายรัดก็สามารถปรับให้ใช้ตั้งตรงได้ เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังบุคคลที่มีสมองพิการหรือข้อต่อที่ทำให้มืองอเป็นมุมฉากเพื่อให้แป้นพิมพ์อยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากร่างกายมากขึ้น หรือใช้มือเดียวทำงาน

แป้นพิมพ์ Kinesis คล้ายกับแป้นพิมพ์มาตรฐาน โดยปกติแป้นพิมพ์ Kinesis จะใช้ปุ่มบนปุ่มที่ใช้มากกว่าเช่น Enter, Spacebar, Backspace และ Delete เพื่อกระจายโหลดอย่างเท่าเทียมกันและลดการเคลื่อนไหว ด้านข้างสำหรับใช้งานปุ่มภายนอก (Keys)
แป้นพิมพ์ (Microsoft) Microsoft Corporation ได้ออกแบบแป้นพิมพ์ใหม่หรือแป้นพิมพ์พิเศษเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายเมื่อทำงานกับแป้นพิมพ์สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ให้ความสำคัญกับการใช้งานอยู่เสมอและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเนื่องจากแป้นพิมพ์และที่พักข้อมือของ Microsoft

แป้นพิมพ์, วิธีใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ดีมากที่คุณอาจไม่รู้
แป้นพิมพ์คอม

ผู้ผลิตแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์รายอื่นเช่น Logitech, Hewlett Packard (Hp), Tech, … ออกแบบและผลิตแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ออกสู่ตลาดในปัจจุบัน
องค์ประกอบแป้นพิมพ์ 104 คีย์มาตรฐานแบ่งแป้นพิมพ์หรือแป้นออกเป็นห้ากลุ่ม:

1. กลุ่มแป้นพิมพ์การพิมพ์นี่คือแป้นพิมพ์หรือแป้นที่ใช้ในการป้อนตัวอักษรตัวเลขเครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์พิเศษ การวางแป้นพิมพ์ดีดเป็นไปตามแป้นพิมพ์ QWERTY มาตรฐานเช่นเดียวกับแป้นพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดทั่วไปซึ่ง ได้แก่ แป้น A-Z ซึ่งเป็นแป้นวรรคตอน ปุ่มสัญลักษณ์ <Shift> <Caps Lock> แป้น <Tab> แป้น <Enter> แป้น <Backspace> เป็นต้น

2. กลุ่มของจอยสติ๊กแป้นพิมพ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรม (Software) ที่กำลังใช้งาน โดยปกติการควบคุมต่อไปนี้จะใช้งานได้บนแป้นพิมพ์มาตรฐาน

– ปุ่มโฮม – ปุ่ม Page Down

– ปุ่มวางสาย – ปุ่มควบคุม (Ctrl)

– ใส่คีย์ – คีย์สำรอง (Alt)

– ปุ่มลบ – ปุ่มออก (ESC)

ปุ่ม Page Up

กำหนดการกระทำพิเศษอย่างแม่นยำ 3 กลุ่มเป็นคีย์ที่กำหนดไว้เป็นพิเศษสำหรับลักษณะการทำงานของโปรแกรมคีย์บอร์ด 104 ปุ่มมีปุ่มฟังก์ชัน 12 ปุ่ม: F1, F2, ….

4. กลุ่มแป้นพิมพ์เคอร์เซอร์มีแป้นลูกศรสี่ปุ่มที่ใช้เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์หรือระบุตำแหน่งป้อนข้อมูล

5. แป้นพิมพ์ตัวเลขคือกลุ่มปุ่มทางด้านขวาของแป้นพิมพ์ ประกอบด้วยตัวเลข 0 ถึง 9 และจุดทศนิยม

เค้าโครงของแป้นพิมพ์

1. ปุ่ม <ESC> ยกเลิกงานที่กำลังดำเนินการอยู่เช่นการออกจากคำสั่งเมนูกล่องโต้ตอบหรือโปรแกรม

2. แป้น <Caps Lock> และ <Shift> เป็นแป้นที่ใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรชุดที่สองบนแป้นเช่นเดียวกับแป้นขึ้นแถบลงในเครื่องพิมพ์ดีด

3. ปุ่ม <Num Lock> คือปุ่มที่ใช้เป็นสวิตช์ (ปุ่มตัวเลข)

4. คีย์ <Spacebar> หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “Spacing” ใช้เพื่อระบุช่องว่างระหว่างอักขระหรือช่องว่างของอักขระ

5. ปุ่ม <Delete> ใช้เพื่อลบอักขระทางด้านขวาของเคอร์เซอร์

6. ปุ่ม <Backspace> ใช้เพื่อลบอักขระทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ (Cursor)

7. แป้น <Ctrl> และ <Alt> เป็นแป้นพิเศษที่ใช้ร่วมกับแป้นอื่น ๆ เพื่อเรียกใช้แป้นพิมพ์ลัด

8. คีย์ <Enter> เป็นกุญแจสำคัญในการแจ้งให้คอมพิวเตอร์รับข้อมูลและงานต่างๆ ในหน่วยประมวลผลคำของเราในหน่วยประมวลผลกลางหรือใน Microsoft Word จะขึ้นบรรทัดใหม่หรือย่อหน้าใหม่

9. ปุ่ม <Arrow> ใช้เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งต่างๆบนหน้าจอ

10. คีย์ <function> คือคีย์ที่ใช้กำหนดฟังก์ชัน

11. คีย์ <Windows> คือคีย์ Windows ที่ใช้เพื่อเปิดหรือเปิดเมนูเริ่ม

12. ปุ่ม <Application> เป็นปุ่มที่ใช้ในการเรียกใช้ทางลัดอย่างรวดเร็ว (เมนูทางลัด) ในโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows

13. คีย์โปรแกรมคีย์เครื่องคิดเลขใหม่ ปัจจุบันมีปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกใช้โปรแกรมหรือคำสั่งโปรแกรมที่แสดงรายการบนโหนดได้อย่างรวดเร็วและโดยตรง

แป้นพิมพ์ ปุ่ม F บนแป้นพิมพ์

หากพูดถึงปุ่มตระกูล F (Function) บนคีย์บอร์ดน่าจะเป็นปุ่มที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่น่าจะเห็นบ่อยๆ และทำความคุ้นเคยเนื่องจากตั้งอยู่ที่แถวบนสุดของแป้นพิมพ์ Plus มีจำนวนมากตั้งแต่ F1 ถึง F12

แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าปุ่ม F เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร? เอาเป็นว่าเรามาลองเรียนรู้คุณสมบัติเฉพาะของทางลัดเหล่านี้กันดีกว่า คราวหน้าจะได้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

F1 – นี่คือทางลัดไปยัง Help Guide for Programs และถ้าคุณกดปุ่ม Windows ตามด้วย F1 ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มวิธีใช้ของ Microsoft

F2 – หากคุณกดปุ่มนี้ขณะอยู่บนหน้าจอ เป็นการทำเครื่องหมายโฟลเดอร์หรือไฟล์เพื่อเตรียมเปลี่ยนชื่อ และถ้าใน Microsoft Word เมื่อคุณกด Ctrl + F2 ก็จะแสดงตัวอย่างเอกสารก่อนพิมพ์

F3 – ปุ่มนี้ใช้เป็นทางลัดสำหรับระบบค้นหาของโปรแกรมต่างๆ

F4 – Alt + F4 ออกจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

F5 – เมื่อท่องเว็บเพจกดปุ่มนี้เพื่อรีเฟรชหรือโหลดหน้าเว็บซ้ำ

F6 – เป็นปุ่มที่เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ Address Bar เมื่อใช้เว็บเบราว์เซอร์

F7 – กดปุ่มนี้ขณะอยู่ใน Microsoft Word เพื่อเรียกใช้ Word Error Checker

F8 – ทางลัดไปยังเมนูเริ่มขณะอยู่ในเซฟโหมด

F9 – ทางลัดไปยังมาตรวัดระยะทางสำหรับ Quark 5.0

F10 – Shift + F10 ทำหน้าที่ราวกับว่าคุณคลิกเมาส์ขวา

F11 – กดปุ่มนี้เพื่อเรียกดูในเบราว์เซอร์แบบเต็มหน้าจอ

F12 – ใช้เป็นคำสั่งบันทึกเป็นใน Microsoft Word

วิธีใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำงานต่างๆแทนเมาส์เพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น

โดยปกติแล้วใน Windows มักจะดำเนินการโดยการกดปุ่มบนเมาส์ซึ่งบางครั้งอาจมากกว่าการทำงานเพียงครั้งเดียว ผู้ใช้ไม่สามารถใช้เมาส์เพื่อนำทางไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องได้มากกว่าการคลิกเพื่อเลือกเมนูต่างๆ พวกคุณบางคนใจร้อนมีวิธีอื่น นั่นคือเราจะสามารถใช้งาน Windows ต่างๆโดยใช้แป้นพิมพ์ลัดหรือทางลัดของระบบ Windows แทนการใช้เมาส์ ซึ่งจะช่วยให้ดำเนินการสั่งงานพื้นฐานได้เร็วขึ้น

คีย์สั้นคืออะไร?

ตัวอย่างใช้ Internet Explorer เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่ โดยปกติคุณต้องใช้เมาส์เพื่อเลือกเมนูไฟล์เลือกใหม่แล้วกด Windows เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่ แต่การใช้ปุ่มทางลัดคุณสามารถทำได้ง่ายๆโดยกดปุ่ม Ctrl และ N พร้อมกัน ผลเดียวกัน ใช้เวลาน้อยกว่าและสะดวกกว่าการใช้เมาส์มาก

Short Key มาตราฐานของระบบ Windows

ส่วนใหญ่ จะเป็นมาตราฐานเดียวกัน ซึ่งในบางครั้ง การใช้งานซอฟต์แวร์บางตัวที่เขียนสำหรับ Windows ก็อาจจะใช้ คีย์แบบเดียวกันนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและใช้งานซอฟต์แวร์นั้น ๆ ด้วย ทดลองใช้งานบ่อย ๆ แล้วจะคุ้นเคยเองนะครับ

– A lt + Tab ใช้สำหรับการเปลี่ยนหน้าต่างของซอฟต์แวร์ ที่เปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น

– Ctrl + Esc ใช้สำหรับเรียก Start Menu ขึ้นมาใช้งาน

– Alt + F4 ใช้สำหรับปิดหรือออกจากโปรแกรม (Close) ที่เปิดใช้งานอยู่ขณะนั้น

– Ctrl + Alt + Del ใช้สำหรับการสั่งบูทเครื่องใหม่ กรณีที่ไม่สามารถสั่งงานต่าง ๆ ได้แล้ว

– Print Screen ใช้สำหรับการเก็บภาพหน้าจอขณะนั้นเก็บไว้ โดยจะนำไป past วางในโปรแกรมแต่งภาพได้

– Alt ใช้สำหรับการเรียก เมนูด้านบน โดยจะต้องใช้ปุ่มลูกศร สำหรับการเลือกทำงานควบคู่กันไปด้วย

– Esc ใช้สำหรับการยกเลิกการทำงาน หรือออกจากการตั้งค่าต่าง ๆ หรือแทนคำว่า Cancel เป็นส่วนมาก

– Enter ใช้สำหรับการยอมรับ หรือแทนการกด OK เป็นส่วนมาก

– Space Bar ใช้สำหรับการเลือกบนปุ่มที่มีการ high light ไว้ จะใช้งานคล้าย ๆ กับปุ่ม Enter

– Home หรือ Ctrl + Home ใช้สำหรับการเลื่อน Scrool Bar ไปที่ตำแหน่งแรกของหน้าต่างนั้น

– End หรือ Ctrl + End ใช้สำหรับการเลื่อน Scroll Bar ไปที่ตำแหน่งท้ายสุดของหน้าต่างนั้น

– Shift + ปุ่มลูกศร มักจะใช้แทนการเลือก ช่วงของตัวอักษรหรือข้อความนั้น สำหรับการแก้ไขหรือการ copy

– F1 มักจะใช้แทนความหมายของการเรียก Help File ขึ้นมาช่วยเหลือ

– F2 มักจะใช้แทนความหมายของการ Rename ชื่อไฟล์ หรือการแก้ไขข้อความต่าง ๆ

– F3 หรือ Ctrl + F3 ใช้สำหรับการค้นหาต่าง ๆ

– Ctrl + F ใช้สำหรับการค้นหาต่าง ๆ คล้ายกันกับ F3

– Ctrl + A ใช้สำหรับการเลือกทั้งหมดหรือแทนคำว่า Select All

– Ctrl + C ใช้สำหรับการ copy ภาพหรือตัวอักษรที่เลือก เก็บไว้

– Ctrl + X ใช้สำหรับการ cut ภาพหรือตัวอักษรที่เลือก เก็บไว้

– Ctrl + V ใช้สำหรับการ past ภาพหรือตัวอักษรที่ได้เก็บไว้จากการ copy หรือ cut

แป้นพิมพ์ ๆ สัญลักษณ์แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

สรีรสัมพันธ์ (Ergonomics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักการเคลื่อนไหวของมนุษย์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ท่านั่งที่ถูกวิธีจะทำให้สามารถนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้ต่อเนื่องกันอย่างยาวนาน โดยมีความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าน้อยที่สุด โดยจะช่วยให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เกิดบุคลิกภาพที่ดี สง่างาม ดังนั้นควรปฏิบัติให้เป็นนิสัย เพื่อให้เกิดความเคยชินและมีสุขภาพที่ดี เนื่องจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะการใช้แป้นพิมพ์ (Keyboard)
ท่านั่งพิมพ์ที่ถูกวิธี เทคนิคการพิมพ์และท่านั่งที่ถูกต้องตลอดจนการจัดอุปกรณ์และเครื่องใช้สอยต่างๆ ที่เหมาะสม การวางมือบนแป้นพิมพ์ที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้พิมพ์พิมพ์งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

– ท่านั่ง ควรนั่งตัวตรง หลังตรง เอนไปข้างหน้าเล็กน้อย โดยให้ลำตัวห่างจากขอบโต๊ะคอมพิวเตอร์ประมาณ 4-5 นิ้ว พยายามให้ลำตัวอยู่กึ่งกลางของแป้นพิมพ์ตรงตำแหน่งแป้นอักษร “J” ดังนั้นให้พยายามรักษาระดับของหัวเข่าโดยให้ตั้งฉากที่ 90 องศา

– ตำแหน่งของศีรษะ ควรตั้งตรงและหันหน้าไปทางขวาเล็กน้อยเพื่อมองแบบฝึกพิมพ์หรือต้นฉบับโดยให้สายตาอยู่ในระดับเดียวกับส่วนบนสุดของจอภาพ และในระหว่างที่พิมพ์งานอยู่พยายามรักษาระยะห่างของสายตากับจอภาพประมาณ 20-30 นิ้ว

– การวางมือ ให้โค้งนิ้วมือเล็กน้อย (Curved) โดยให้ปลายนิ้วงุ้มและวางนิ้วให้สัมผัสหรือแตะเบาๆ บนแป้นอักษรเหย้า วางข้อมือต่ำขนานกับแป้นพิมพ์ให้เป็นเส้นตรงกับช่วงแขน ข้อศอกแนบลำตัว และตั้งข้อศอกให้ได้มุม 90 องศา จากลำตัว ถ้างอข้อศอกมากเกินไปอาจะมีผลทำให้การวางนิ้วบนแป้นพิมพ์ผิดตำแหน่งหรือวางไม่ถูกต้อง และควรทำการปรับเปลี่ยนความสูงของเก้าอี้ให้สูงหรือต่ำลงเพื่อให้เหมาะสมกับความสูงของโต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีความสูงประมาณ 28-30 นิ้ว

– การวางเท้า เท้าทั้งสองควรวางราบพื้น โดยให้เท้าใดเท้าหนึ่งวางเหลื่อมล้ำกันเล็กน้อย เพื่อช่วยในการทรงตัวที่ดีในการพิมพ์

– เก้าอี้นั่ง ควรเป็นเก้าอี้ที่สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของเบาะนั่งได้ และจะต้องมีพนักพิงหลังที่แข็งแรง ต้องปรับระดับของพนักพิงหลังให้อยู่ในแนวตรง โดยไม่เอนไปข้างหลังหรือข้างหน้า นอกจากนี้จะต้องไม่มีที่วางแขน (Arms Chair) เนื่องจากเหตุผล 3 ประการ คือ สัญลักษณ์แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

1. เมื่อนิ้วเคลื่อนไหว แต่กล้ามเนื้อปลายแขนถูกปิดกั้นและบีบอัดโดยแรงกดที่เท้าแขน

2. ราวจับแบ่งน้ำหนักของแขน ทำให้การพิมพ์ต้องใช้แรงที่กล้ามเนื้อนิ้วมากกว่าปกติ

3. การใช้ราวจับจะบังคับให้ท่านั่งมีข้อศอกสูงกว่าแป้นพิมพ์อาจทำให้เมื่อยล้าได้

Touch Typing เป็นทักษะที่จำเป็นในการฝึกพิมพ์แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ การวางมือบนแป้นพิมพ์อย่างถูกต้องจะช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

หลักการวางมือบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ – วางนิ้วบนแป้นพิมพ์หลัก (ภาษาดัตช์) เพื่องอเล็กน้อย วางนิ้วเพื่อแตะหรือแตะแป้นพิมพ์

– อย่ายกข้อมือหรือแขวนไว้ต่ำเกินไปจะทำให้ Space bar ค้างได้

– ขั้นตอนนิ้วที่ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ

คีย์ผสมระยะห่างตัวอักษรและตัวแบ่งบรรทัด

– การเคาะแป้นต้องพิมพ์แป้นอย่างนุ่มนวลและรวดเร็ว สิ่งนี้จะก่อให้เกิดนิสัยการพิมพ์

– Space Bar สามารถทำได้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือขวา (Thumb ขวา) แตะ Spacebar จากนั้นปัดนิ้วของคุณกลับโดยเร็วที่สุด

– กดปุ่ม <Enter> ในการเริ่มบรรทัดใหม่หรือย่อหน้าใหม่ (Paragraph) ให้กดนิ้วก้อยขวาบนแป้น <Enter>

แป้นพิมพ์, วิธีใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ดีมากที่คุณอาจไม่รู้
แป้นพิมพ์คอม

แป้นพิมพ์ ปัญหาทั่วไปในการฝึกอบรมเครื่องพิมพ์ใหม่

1. ขาดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการฝึกฝนวิธีการพิมพ์แบบใหม่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้เกี่ยวกับแป้นคีย์บอร์ด เพื่อให้แป้นพิมพ์ (Keyboard) มีตัวอักษรตัวเลขและอักขระพิเศษ และใช้ทำอะไรได้บ้างทำให้นักพิมพ์ดีดท้อถอยไม่สนใจฝึกพิมพ์ มันกลายเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งในการฝึกพิมพ์

2. ความรู้สึกกลัวและตึงเครียดจากปัญหาในข้อ 1. อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน จะรู้สึกกลัวว่าพวกครูจะพูดอะไรเพราะเหตุนี้จึงทำให้เกิดความตึงเครียดและหวาดกลัว และในที่สุดก็อาจทำให้คุณพิมพ์ไม่ได้

3. ไม่เน้นพิมพ์ เนื่องจากมือใหม่หัดพิมพ์มือใหม่อาจไม่สามารถจัดระเบียบความรู้สึกขณะพิมพ์ได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาระหว่างการฝึกพิมพ์ พิมพ์ไปแล้วกลัวจะผิด ดังนั้นต้องดูที่แป้นคีย์บอร์ดไปพร้อม ๆ กันด้วยเอกสารที่พิมพ์ออกมาทำให้เริ่มเสียสมาธิและยังส่งผลต่อคอได้ง่าย

4. ปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากกล้ามเนื้อกระตุกมากเกินไปปัญหาในส่วนนี้เป็นผลมาจากปัญหาต่างๆในอดีตกล่าวคือหากผู้เรียนไม่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับท่านั่งและท่ามือรวมทั้งกฎพื้นฐาน จะทำให้คุณรู้สึกกังวลกระตุ้นประสาทสัมผัสทำงานไม่ประสานกันดังนั้นในการซ่อมแซมเบื้องต้นทำได้โดยการนั่งให้ถูกวิธี วางนิ้วของคุณในตำแหน่งที่ถูกต้องปฏิบัติตามการพิมพ์หรือแบบร่าง สัญลักษณ์แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

การยศาสตร์การเป็นผู้ใช้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์อาจทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บได้ สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงียบ ๆ ในแบบค่อยเป็นค่อยไปคีย์บอร์ดเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการบาดเจ็บจากการใช้คอมพิวเตอร์เรื้อรัง โรคร้ายแรงนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า RSI (Repetitive Stress Injury) RSI เป็นโรคที่ทำให้เกิดความเมื่อยล้าจากการเคลื่อนไหวของแขนข้างเดียวซ้ำ ๆ ซึ่งนำไปสู่ความเจ็บปวดในร่างกายในที่สุดอาการที่แสดงใน RSI ได้แก่ :

Carpal tunnel syndrome เกิดขึ้นเมื่อเส้นเอ็นป้องกันตัวเองจากการละเมิด เส้นเอ็นแต่ละเส้นล้อมรอบด้วยถุงน้ำหนาที่เรียกว่าถุงไขข้อซึ่งจะขยายตัวเพื่อสร้างของเหลวมากขึ้นเพื่อปกป้องเส้นเอ็น เมื่อถุงเหล่านี้โป่งในโพรงกระดูกจะทำให้เส้นประสาทส่วนกลางยึดติดกับกระดูกหรือเอ็นข้อมือทำให้แขนชาและเจ็บปวด

RSI (Repetitive stress injury) เป็นโรคที่เกิดจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน เกิดขึ้นกับพนักงาน RSI จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากตำแหน่งการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง การระงับความรู้สึก (ชา) และปวดแขนจนกว่าจะหมดความรู้สึก (ไม่สามารถใช้แขนได้)

สาเหตุของ RSI (Repetitive Stress Injury) อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้:

1. การใช้นิ้วหรือแขนในการทำงานด้วยท่าทางซ้ำ ๆ หรือคล้ายกันนานเกินไปเช่นทำงานกับคอมพิวเตอร์

2. ท่านั่งที่ไม่เหมาะสมจะช่วยป้องกันการเคลื่อนไหวของมือและนิ้วที่ราบรื่น

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานเช่นเก้าอี้โต๊ะคอมพิวเตอร์การออกแบบและสถานที่ไม่เหมาะสม

4. กดดันตัวละครหลักมากเกินไป

คุณสมบัติของการบาดเจ็บที่เกิดจาก RSI ได้แก่ :

แขนและมือ

1. ความเจ็บปวด

2. ปวด (หลังเลิกงานหรือช่วงพัก)

3. อาการบวม

4. ความเหนื่อยล้า

5. อาการชาหรือสูญเสียความรู้สึก

คอและไหล่

1. คอเคล็ดขยับไม่ได้

2. ปวดไหล่

หลักการพื้นฐานที่จำเป็นในการป้องกันการรับ RSI คือ:

– ความรู้และทักษะในการใช้แป้นพิมพ์ (Keyboard Skills Training) ผู้ใช้แป้นพิมพ์จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการวางมือก้าวนิ้วใช้นิ้วทั้ง 10 ในการพิมพ์แป้น

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรหยุดพักทุก ๆ ชั่วโมงเพื่อให้มือและข้อมือได้พัก 5-10 นาที

ให้สายตาของคุณอยู่กับส่วนบนของหน้าจอและมองลงมาเล็กน้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอสะอาดใสและหรี่แสงได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบแสงสว่างในสำนักงานหรือพื้นที่ทำงานว่ามีแสงสว่างเพียงพอหรือไม่และหันศีรษะออกจากหน้าจอทุกๆ 15 นาทีเพื่อพักสายตา

– เบาะนั่งควรมีพนักพิงที่มั่นคง ปรับเบาะนั่งให้พอดี ต้องตั้งแป้นพิมพ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและปรับขาตั้งได้

– พื้นที่นั่งเล่นบนโต๊ะคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีพื้นที่ทำงานที่เพียงพอเพื่อวางพิมพ์หรือต้นฉบับ ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน

เราสามารถที่จะแบ่งแป้นพิมพ์ หรือคีย์บอร์ด แยกออกกันได้อีก 4 ส่วนคือ

1. Function Key คีย์พิเศษ
2. Character Key คีย์ตัวอักษร
3. Edit Key คีย์คำสั่งต่าง ๆ
4. Numeric Key คีย์ตัวเลขแล้วแต่ละคีย์ทำหน้าที่อะไรกันบ้างนั้น ไปดูกันเลย

1. Function Key คีย์พิเศษ

Function Key คีย์พิเศษที่เมื่ออยู่บนคีย์บอร์ดของเราแล้วจะเป็นปุ่ม F1 ถึง F12 ที่อยู่ด้านบนสุดของตัวคีย์บอร์ด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตัวคีย์ที่เอาไว้กำหนดค่าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเสียง กำหนดแสง หรือเมนูลัดแบบต่าง ๆ เพื่อให้เรานั้นเข้าถึงการตั้งค่าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ไม่เพียงแค่นั้นหากเข้าไปใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office หรือ Adobe ต่าง ๆ ก็สามารถกดปุ่ม Function เหล่านี้ในการช่วยให้การทำงานนั้นง่ายขึ้นอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นปุ่มเครื่องมือขนาดกะทัดรัดที่ช่วยเราได้อย่างมากมายมหาศาลกันเลยทีเดียวครับ

2. Character Key คีย์ตัวอักษร

Character Key หรือ คีย์ตัวอักษร เป็นส่วนที่มีจำนวนคีย์หรือแป้นพิมพ์ที่เยอะมาก ๆ เพราะต้องรองรับทั้งตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ บ้างแป้นก็เป็นจีน ญี่ปุ่นหรือภาษาอื่น ๆ แล้วแต่ผู้คนจะซื้อ ซึ่งรูปแบบการเรียงแป้นนั้นจะเป็นมาตรฐานที่ใช้เหมือน ๆ กันในทุกคีย์บอร์ด และนอกเหนือจากตัวอักษรต่าง ๆ แล้ว ยังมีแป้นที่ทำหน้าที่ป้อนคำสั่งแบบอื่นอยู่ด้วยอีกได้แก่

แป้น Escape (Esc) มีหน้าที่ช่วยในการแก้ไขสถานการณ์

แป้น Accent Switch ใช้เปลี่ยนสลับภาษา

แป้น Tab ทำหน้าที่เลื่อนจังหวะการพิมพ์ออกเป็นระยะ เช่น ย่อหน้า เว้นช่อว่างในการทำตาราง

แป้น Caps Lock ใช้ยกแคร่ถาวรกรณีที่ต้องการใช้อักขระภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ภาษาไทยจะเป็นตัวอักษรแป้นบนหมด โดยหากมีการกด Caps Lock เอาไว้จะมีไฟแสงสว่างแสดงตรงคีย์เสมอ

แป้น Shift ทำหน้าที่ยกแคร่ชั่วคราว ใช้ได้เฉพาะขณะกดแช่แป้น มีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา

แป้น Control (ctrl) ใช้ร่วมกับแป้นอื่นโดยกดแช่ไว้แล้วกดแป้นอื่นแล้วปล่อยพร้อมกัน มีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา

แป้น Windows หมายถึงสลับจาก Dos ไป Windows

แป้น Alternate (Alt) ใช้ร่วมกับแป้นอื่น ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรม และสามารถกด Control + Alternate + delete เพื่อทำการ Reset เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้อีกด้วย

แป้น Space Bar ใช้ในการเคาะเว้นวรรค เป็นตัวคีย์ที่มีขนาดยาวที่สุดในคีย์บอร์ด

แป้น Enter หมายถึง รับคำสั่ง หรือเคาะบรรทัดลงมา ซึ่งคีย์นี้จะเป็นคีย์ที่ใหญ่ที่สุดในแป้นคีย์บอร์ดแล้ว

แป้น Back Space ใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ ลบตัวอักษรทางด้านซ้ายมือทีละ 1 ตัวอักษร หรือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้ายซ้าย

แป้นพิมพ์, วิธีใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ดีมากที่คุณอาจไม่รู้

3. Edit Key คีย์คำสั่งต่าง ๆ

Edit Key คีย์คำสั่งต่าง ๆ นั้นเป็นกลุ่มปุ่ม 13 ปุ่ม โดยมีหน้าที่ป้อนคำสั่งต่าง ๆ เพื่อเป็นการตั้งค่าโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการออกคำสั่งในการพิมพ์ การใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานในโปรแกรมนั้น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น โดยจะประกอบไปด้วย

แป้น Print Screen สั่งพิมพ์ตัวอักษรหรือภาพที่เห็นในหน้าจอ ออกมาทางเครื่องพิมพ์

แป้น Scroll Lock มักกำหนดค่าด้วยโปรแกรมแต่ละโปรแกรม หรือใช้ขัดจังหวะในการทำงาน ซึ่งไฟของ Scroll Lock มักจะอยู่แถวเดียวกับไฟ Num Lock และ Scroll Lockและ Caps Lock

แป้น Pause หมายถึงหยุด ในกรณีที่ข้อความกำลังไหลในหน้าจอหรือ หยุดเครื่องพิมพ์

แป้น Insert หมายถึง แทรกข้อความเพิ่ม มักใช้ในโปรแกรม Words หรือ Dos ถ้าไม่กดปุ่ม Insert ก่อนจะทำให้เกิดการพิมพ์ทับข้อความที่มีอยู่แล้ว ในกรณีอยู่ที่ โปรแกรม Words ถ้าดูที่ Status Bar จะแสดงสถานะ OVR หรือ Insert ขึ้น

แป้น Home หมายถึง ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

แป้น End หมายถึง ย้ายไปจุดสุดท้ายของบรรทัด

กรณีใช้ร่วมกับ Ctrl + Home เท่ากับย้ายไปจุดเริ่มต้นของเอกสารในกรณีที่ใช้ใน Words Ctrl + End เท่ากับย้ายไปสุดท้ายของเอกสาร

แป้น Page Up ย้ายตำแหน่งเคอร์เซอร์ขึ้นไปด้านบนทีละ 1 หน้า

แป้น Page Down ย้ายตำแหน่งเคอร์เซอร์ลงไปด้านล่างทีละ 1 หน้า

แป้นลูกศรชี้ขึ้นข้างบน­ เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นไป 1 บรรทัดทุกครั้ง

แป้นลูกศรชี้ลงมา เลื่อนเคอร์เซอร์ลงมา 1 บรรทัดทุกครั้ง

แป้นลูกศรชี้ไปทางซ้าย เลื่อนคอร์เซอร์ไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร

แป้นลูกศรชี้ไปทางขวา เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา 1 ตัวอักษร

4. Numeric Key คีย์ตัวเลข

สำหรับ Numeric Key คีย์ตัวเลข นั้นจะจับกลุ่มกันอยู่ด้านขวาสุด เป็นแป้นตัวเลขที่มีเลขตั้งแต่ 0-9 และมีแป้นแบบอื่นรวมอยู่ด้วยโดยเป็นแป้น Num Lock เป็นแป้นเปิดปิดการใช้ตัวเลขของคีย์บอร์ด ซึ่งถ้าเปิดไว้จะมีไฟขึ้นแจ้งการเปิดเอาไว้ หากกดปิดจะทำให้ไม่สามารถพิมพ์ตัวเลขได้

แป้น / หรือ Slack เป็นแป้นให้เครื่องหมายหาร

แป้น * ดอกจัน เป็นแป้นให้เครื่องหมายคูณ

แป้น – ลบ เป็นแป้นให้เครื่องหมายลบ

แป้น + บวก เป็นแป้นให้เครื่องหมายบวก

แป้น Enter หมายถึง รับคำสั่งหรือผลลัพธ์

แป้น . จุด หมายถึงให้เครื่องหมายจุด รวมทั้งจุดทศนิยม

คสำคัญ

 • แป้นพิมพ์โทรศัพท์
 • แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด
 • โหลดแป้นพิมพ์
 • แป้นพิมพ์ออนไลน์
 • แป้นพิมพ์ samsung

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Two-Column Responsive Layout
Back to top button