วิถีชีวิต (lifestyle)

10 อันดับ เลื่อยยนต์ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021

เลื่อย ยนต์ ยี่ห้อ ไหน ดี 2021 เลื่อยยนต์เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการตัดโค่นและแปรรูปไม้อย่างหยาบ ซึ่งเนื้อไม้ในประเทศไทยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามชนิดของพันธุ์ไม้ โดยมีทั้งไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อเหนียว และไม้เนื้ออ่อน ซึ่งไม้บางชนิดจะมียางใต้เปลือกจำนวนมาก ทำให้เลื่อยยนต์ต้องใช้แรงเครื่องยนต์มากกว่าไม้ชนิดอื่น ดังนั้นเลื่อยยนต์แต่ละรุ่นจะมีระดับความเร็วและความแรงที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของไม้ที่ต้องการเลื่อยค่ะ

เลื่อยยนต์เป็นเครื่องมือที่มีกฎหมายควบคุม ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการนำไปใช้ลักลอบตัดไม้ในป่าและใช้ในแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและผู้อยู่บริเวณโดยรอบได้ ก่อนจะเลือกเลื่อยยนต์สักเครื่องจึงควรศึกษาการใช้งานให้ละเอียด ซึ่งบทความนี้ได้รวบรวมวิธีการเลือกเลื่อยยนต์มาไว้ให้แล้ว พร้อมพาไปชม 10 อันดับ เลื่อยยนต์ ยี่ห้อมาตรฐาน ใช้งานดี โดยมีทั้งเลื่อยยนต์น้ำมันและเลื่อยยนต์ไฟฟ้าค่ะ

ในการแผ้วถางต้นไม้เพื่อเตรียมทำการเกษตรและการแปรรูปไม้จำเป็นต้องอาศัยเลื่อยยนต์ในการทุ่นแรง จึงต้องสำรวจความต้องการของตนเองก่อนว่าจะใช้เลื่อยยนต์เพื่อประโยชน์ด้านใด เพราะเลื่อยแต่ละประเภทนั้นมีรอบการหมุนของโซ่ที่ต่างกัน และเลื่อยยนต์บางรุ่นต้องมีการขออนุญาตครอบครองตามกฏหมายนั่นเองค่ะ

บางครั้งต้นไม้ที่ต้องการตัดโค่น แผ้วถาง อาจมีลำต้นขนาดใหญ่และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกระแสไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือแม้กระทั่งต้นไม้ที่อยู่ในเขตเมืองที่ไม่สามารถใช้เสียงดังในการตัดได้ ดังนั้น จึงมีการผลิตเลื่อยยนต์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานในสถานที่ที่ต่างกันค่ะ

เลื่อยยนต์ไฟฟ้า เป็นเลื่อยยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนคมเลื่อย เลื่อยยนต์ชนิดนี้จะมีเสียงการทำงานที่เบามาก แต่ทว่าความเร็วรอบสูงมีการสั่นสะเทือนน้อย และที่สำคัญคือไม่สร้างมลพิษทางเสียง เหมาะสำหรับการใช้งานในเขตชุมชนหรือพื้นที่ที่ห้ามใช้เสียง ทั้งนี้เลื่อยยนต์แบบใช้ไฟฟ้าจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 • เลื่อยยนต์ที่ใช้ไฟบ้าน : จะต้องมีการเชื่อมต่อจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าภายในครัวเรือน ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) 220 โวลต์ มอเตอร์ขับมักมีกำลังสูงให้รอบความเร็วสูง สามารถใช้ในการตัดและแปรรูปไม้ที่มีขนาดใหญ่และความแข็งได้ เหมาะสำหรับการใช้งานใกล้พื้นที่ไฟฟ้าเข้าถึง ไม่ควรต่อพ่วงสายไฟฟ้ายาวจนเกินไป เพราะจะทำให้เลื่อยยนต์ได้รับกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะ
 • เลื่อยยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ : เป็นเลื่อยยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการพกพา เหมาะสำหรับตัดโค่นหรือตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่มีขนาดเล็กและแปรรูปไม้เนื้ออ่อนแผ่นบาง การทำงานของเลื่อยประเภทนี้ต้องอาศัยพลังงานจากแหล่งพลังงานสำรองหรือแบตเตอรี่เพื่อส่งต่อพลังงานให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ระยะเวลาการใช้งานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ค่ะ

เป็นเลื่อยยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์น้ำมันในการขับเคลื่อนคมเลื่อย เลื่อยยนต์น้ำมันที่ได้รับความนิยมจะใช้น้ำมันเบนซินในการเป็นเชื้อเพลิงสันดาปภายในห้องเครื่อง ความโดดเด่นคือ ให้กำลังแรงบิดที่สูง สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อนหรือไม้ที่มียาง อีกทั้งยังสะดวกต่อการใช้งานเพราะสามารถพกพาไปได้ทุกที่ ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานกว่าเลื่อยยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่

แต่ข้อเสียของยนต์ประเภทนี้คือเสียงดังมาก ในกรณีที่ใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อการได้ยินเสียงของผู้ใช้งานได้ ดังนั้นจึงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียง และไม่ควรใช้งานในพื้นที่ชุมชนแออัดหรือพื้นที่ห้ามใช้เสียงค่ะ

เลื่อย ยนต์ ยี่ห้อ ไหน ดี 2021
เลื่อย ยนต์ ยี่ห้อ ไหน ดี 2021

เลือกเลื่อยยนต์ที่ไม่ต้องขออนุญาตครอบครอง

เลื่อยยนต์เป็นเครื่องมือแปรรูปไม้ที่มีกฎหมาย กฎกระทรวงรองรับ ตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2555 มีการระบุถึงเลื่อยโซ่ยนต์หรือเลื่อยยนต์ที่ไม่ต้องขออนุญาตครอบครอง ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ตัวเครื่องเลื่อยยนต์มีขนาดกำลังไม่เกิน 1 แรงม้า หรือ 746 วัตต์ ในกรณีเป็นเลื่อยยนต์ไฟฟ้า
 • มีแผ่นบังคับโซ่หรือบาร์เลื่อยยาวไม่ถึง 12 นิ้ว

การกำหนดขนาดเลื่อยยนต์ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อควบคุมและป้องกันการใช้เลื่อยยนต์เพื่อลักลอบตัดและแปรรูปไม้ ซึ่งเลื่อยยนต์ที่อนุญาตให้ประชาชนครอบครองนั้นก็มีประสิทธิภาพมากพอที่จะใช้ในงานครัวเรือนและงานทำสวนทั่วไป ดังนั้น หากต้องการซื้อเลื่อยยนต์ที่ไม่ต้องขออนุญาตครอบครอง จะต้องเลือกเลื่อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกฎกระทรวงที่กล่าวมาในข้างต้นค่ะ

รอบการหมุนของโซ่เลื่อยยนต์นั้น เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการเลื่อยไม้ จะสังเกตได้ว่ายิ่งมีรอบหมุนของโซ่ยิ่งสูงมากก็ยิ่งสามารถตัดไม้ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งรอยตัดยังมีความละเอียดเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะกับการใช้แปรรูปแผ่นไม้หรือเลื่อยผ่าไม้ นอกจากนี้ยังสามารถตัดไม้ที่มียางได้ดีกว่าเลื่อยที่รอบหมุนโซ่ช้า

แต่เลื่อยยนต์ที่มีรอบโซ่หมุนเร็วก็มักจะเปลืองน้ำมันเลี้ยงโซ่มากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้การหมุนเร็วหรือช้าของโซ่ย่อมขึ้นอยู่กับรอบของเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์น้ำมัน หากมีรอบเพลาเครื่องที่สูง ก็มักจะขับเคลื่อนโซ่ได้เร็วด้วยเช่นกัน ผู้ที่จะใช้งานเลื่อยยนต์รอบเร็วสูงนี้จะต้องมือนิ่งและมีความชำนาญพอสมควร เพราะหากมือไม่นิ่งเลื่อยเบี่ยงออกเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ไม้ที่ต้องการตัดเสียหายได้เนื่องจากคมเลื่อยกินไม้เร็วมากนั่นเองค่ะ

10 อันดับ เลื่อยยนต์ ยี่ห้อไหนดี รวมเลื่อยยนต์น้ำมัน เลื่อยยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อมาตรฐาน ตัดโค่นต้นไม้ได้

เมื่อทราบแล้วว่าจุดประสงค์ในการนำเลื่อยยนต์ไปใช้นั้น เพื่อการตัดแต่งกิ่งในสวนทั่วไปหรือใช้เพื่อตัดโค่นไม้ใหญ่ ทีนี้ลองมาดูกันว่า 10 อันดับ เลื่อยยนต์ที่เรารวบรวมมานี้ จะมียี่ห้อใดที่ตอบโจทย์คุณบ้าง แล้วแต่ละรุ่นมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลยค่ะ

10

ประเภทเลื่อยยนต์ เลื่อยยนต์น้ำมัน
ขนาดบาร์เลื่อย 11.5 นิ้ว
กำลังเครื่องยนต์ 588 วัตต์
รอบการหมุนของโซ่ 3,500 รอบ
ต้องมีใบขออนุญาต X

9

ประเภทเลื่อยยนต์ เลื่อยยนต์น้ำมัน
ขนาดบาร์เลื่อย 11.5 นิ้ว
กำลังเครื่องยนต์ 684 วัตต์
รอบการหมุนของโซ่ 3,500 รอบ/นาที
ต้องมีใบขออนุญาต X

8

ประเภทเลื่อยยนต์ เลื่อยยนต์น้ำมัน
ขนาดบาร์เลื่อย 11.5 นิ้ว
กำลังเครื่องยนต์ 588 วัตต์
รอบการหมุนของโซ่ 3,700 รอบ/นาที
ต้องมีใบขออนุญาต X

7

ประเภทเลื่อยยนต์ เลื่อยยนต์ไฟฟ้า
ขนาดบาร์เลื่อย 11.5 นิ้ว
กำลังเครื่องยนต์ 1,380 วัตต์
รอบการหมุนของโซ่ 6 เมตร/วินาที
ต้องมีใบขออนุญาต X

6

ประเภทเลื่อยยนต์ เลื่อยยนต์น้ำมัน
ขนาดบาร์เลื่อย 11.5 นิ้ว
กำลังเครื่องยนต์ 588 วัตต์
รอบการหมุนของโซ่ 3,500 รอบ/นาที
ต้องมีใบขออนุญาต X

5

ประเภทเลื่อยยนต์ เลื่อยยนต์ไฟฟ้า
ขนาดบาร์เลื่อย 16 นิ้ว
กำลังเครื่องยนต์ 1,700 วัตต์
รอบการหมุนของโซ่ 4,400 รอบ/นาที
ต้องมีใบขออนุญาต

4

ประเภทเลื่อยยนต์ เลื่อยยนต์น้ำมัน
ขนาดบาร์เลื่อย 11.5 นิ้ว
กำลังเครื่องยนต์ 406 วัตต์
รอบการหมุนของโซ่ 2,900 รอบ/นาที
ต้องมีใบขออนุญาต X

3

ประเภทเลื่อยยนต์ เลื่อยยนต์ไฟฟ้า
ขนาดบาร์เลื่อย 11.5 นิ้ว
กำลังเครื่องยนต์ 720 วัตต์
รอบการหมุนของโซ่ 3,700 – 4,500 รอบ/นาที
ต้องมีใบขออนุญาต X

2

ประเภทเลื่อยยนต์ เลื่อยยนต์ไฟฟ้า
ขนาดบาร์เลื่อย 10 นิ้ว
กำลังเครื่องยนต์ 700 วัตต์
รอบการหมุนของโซ่ 4,000 รอบ/นาที
ต้องมีใบขออนุญาต X

1

ประเภทเลื่อยยนต์ เลื่อยยนต์ไฟฟ้า
ขนาดบาร์เลื่อย 10 นิ้ว
กำลังเครื่องยนต์ ไม่ระบุ
รอบการหมุนของโซ่ 24 เมตร/วินาที
ต้องมีใบขออนุญาต X

เลื่อย ยนต์ ยี่ห้อ ไหน ดี 2021 ตารางเปรียบเทียบเลื่อยยนต์

ผลิตภัณฑ์ TOP 5 แนะนำสำหรับเลื่อยยนต์ ยี่ห้อไหนดี ได้แก่ :

 • MAKITA – เลื่อยยนต์ รุ่น DUC254Z
 • GREENWORKS – เลื่อยยนต์ รุ่น GWS0016 40 โวลต์
 • INGCO – เลื่อยยนต์ รุ่น CGSLI2001 20 โวลท์
 • KINGKONG – เลื่อยยนต์ รุ่น 5800
 • deli – เลื่อยยนต์
เลื่อย ยนต์ ยี่ห้อ ไหน ดี 2021
เลื่อย ยนต์ ยี่ห้อ ไหน ดี 2021

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณเพิ่มเติมได้จากตารางเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าด้านล่าง

รูปสินค้า 1

MAKITA เลื่อยยนต์ รุ่น DUC254Z 1

MAKITA

2

GREENWORKS เลื่อยยนต์ รุ่น GWS0016 40 โวลต์ 1

GREENWORKS

3

INGCO เลื่อยยนต์ รุ่น CGSLI2001 20 โวลท์ 1

INGCO

4

KINGKONG เลื่อยยนต์ รุ่น 5800 1

KINGKONG

5

deli เลื่อยยนต์ 1

deli

6

MITSUIFUJI เลื่อยยนต์ รุ่น MP-3850 1

MITSUIFUJI

7

NANWEI เลื่อยยนต์ 1

NANWEI

8

NAKATO เลื่อยยนต์ รุ่น AYD-119Std 1

NAKATO

9

WASABI เลื่อยยนต์ รุ่น WAB-CS115 1

WASABI

10

KANTO เลื่อยยนต์ รุ่น KT-CS2000E 1

KANTO

ชื่อสินค้า เลื่อยยนต์ รุ่น DUC254Z เลื่อยยนต์ รุ่น GWS0016 40 โวลต์ เลื่อยยนต์ รุ่น CGSLI2001 20 โวลท์ เลื่อยยนต์ รุ่น 5800 เลื่อยยนต์ เลื่อยยนต์ รุ่น MP-3850 เลื่อยยนต์ เลื่อยยนต์ รุ่น AYD-119Std เลื่อยยนต์ รุ่น WAB-CS115 เลื่อยยนต์ รุ่น KT-CS2000E
คุณสมบัติ มีช่องตรวจน้ำมันหล่อลื่น ควบคุมความเร็วแบบไก ใช้งานคล่อง ใช้งานบนที่สูงได้ดี มีน้ำหนักเบา ความแรงสม่ำเสมอ ทำงานเงียบ ถอดทำความสะอาดได้สะดวก มาพร้อมระบบคลัช จับได้ถนัดมือ เครื่องร้อนก็ไม่ดับ อะไหล่ซ่อมบำรุงหาง่าย ตัดไม้ผิวเรียบยิ่งขึ้น บาร์เลื่อยยาวพิเศษ กินไฟน้อย โค่นไม้ใหญ่ได้ไม่แพ้เลื่อยน้ำมัน ตะแคงตัดไม้เครื่องไม่ดับ ส่งแรงตัดได้ดี ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบง่าย เบา พกพาได้สะดวกยิ่งขึ้น ใช้ในพื้นที่แคบได้อย่างดี ลูกสูบใหญ่เป็นพิเศษ เครื่องทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน คุ้มราคา ระบายความร้อนได้เยี่ยม สตาร์ทติดง่าย โครงแข็งแรงกันกระแทก รอบรับน้ำมันได้หลากหลาย สั่นสะเทือนน้อย ใช้ตัดไม้ได้ต่อเนื่อง
ราคาเริ่มต้น 11,605 บาท 12,595 บาท 4,350 บาท 3,030 บาท 2,798 บาท 1,845 บาท 2,519 บาท 2,150 บาท 2,550 บาท 2,190 บาท
ประเภทเลื่อยยนต์ เลื่อยยนต์ไฟฟ้า เลื่อยยนต์ไฟฟ้า เลื่อยยนต์ไฟฟ้า เลื่อยยนต์น้ำมัน เลื่อยยนต์ไฟฟ้า เลื่อยยนต์น้ำมัน เลื่อยยนต์ไฟฟ้า เลื่อยยนต์น้ำมัน เลื่อยยนต์น้ำมัน เลื่อยยนต์น้ำมัน
ขนาดบาร์เลื่อย 10 นิ้ว 10 นิ้ว 11.5 นิ้ว 11.5 นิ้ว 16 นิ้ว 11.5 นิ้ว 11.5 นิ้ว 11.5 นิ้ว 11.5 นิ้ว 11.5 นิ้ว
กำลังเครื่องยนต์ ไม่ระบุ 700 วัตต์ 720 วัตต์ 406 วัตต์ 1,700 วัตต์ 588 วัตต์ 1,380 วัตต์ 588 วัตต์ 684 วัตต์ 588 วัตต์
รอบการหมุนของโซ่ 24 เมตร/วินาที 4,000 รอบ/นาที 3,700 – 4,500 รอบ/นาที 2,900 รอบ/นาที 4,400 รอบ/นาที 3,500 รอบ/นาที 6 เมตร/วินาที 3,700 รอบ/นาที 3,500 รอบ/นาที 3,500 รอบ
ต้องมีใบขออนุญาต X X X X X X X X X
ลิงค์สินค้า
 • ดูได้ที่ LAZADA
 • ดูได้ที่ SHOPEE
 • ดูได้ที่ OFFICEMATE
 • ดูได้ที่ LAZADA
 • ดูได้ที่ LAZADA
 • ดูได้ที่ SHOPEE
 • ดูได้ที่ LAZADA
 • ดูได้ที่ SHOPEE
 • ดูได้ที่ LAZADA
 • ดูได้ที่ SHOPEE
 • ดูได้ที่ LAZADA
 • ดูได้ที่ SHOPEE
 • ดูได้ที่ LAZADA
 • ดูได้ที่ SHOPEE
 • ดูได้ที่ LAZADA
 • ดูได้ที่ SHOPEE
 • ดูได้ที่ LAZADA
 • ดูได้ที่ SHOPEE

นอกจากความปลอดภัยในการใช้งานเลื่อยยนต์แล้ว ในการตัดไม้โดยเฉพาะการตัดโค่นต้นไม้ก็ควรศึกษาทิศทางความน่าจะเป็นที่ต้นไม้นั้นจะล้ม เพื่อให้วางแผนในการตัดได้อย่างถูกต้องด้วย เพราะจะสามารถควบคุมแนวโค่นของต้นไม้อย่างถูกทิศทาง ทั้งนี้ เลื่อยยนต์เป็นเครื่องมือที่มีกฎหมายหรือกฎกระทรวงควบคุม ไม่ควรดัดแปลงอุปกรณ์ใด ๆ ที่เพิ่มขีดความสามารถของตัวเลื่อย เพราะอาจผิดต่อกฎหมายหรือกฎกระทรวงได้ค่ะ

คำสำคัญ

 • เลื่อย ยนต์ ญี่ปุ่นแท้
 • เลื่อย ยนต์ ยี่ห้อ Yamaha
 • เลื่อยมือ ตัดไม้ ยี่ห้อไหนดี
 • เลื่อยยนต์เล็ก
 • เลื่อยโซ่ยนต์
 • เลื่อยยนต์ husqvarna
 • เลื่อยยนต์ 4 จังหวะ
 • เลื่อยยนต์ stihl แท้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Trả lời

Back to top button