วิถีชีวิต (lifestyle)

10 อันดับ ปากกาจับชิ้นงาน แบบไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2021

ปากกาจับชิ้นงานยี่ห้อไหนดี งานช่างแทบทุกชนิดต้องอาศัย “ปากกาจับชิ้นงาน” ในการจับยึดชิ้นงานเพื่อทำการเก็บรายละเอียด สำหรับงานช่างเหล็กจะใช้ปากกาจับชิ้นงานเพื่อตะไบ เจียร เจาะ หรือแม้กระทั่งดัดเหล็ก จึงจำเป็นต้องเลือกปากกาที่มีความแข็งแรง มีแรงบีบเพื่อยึดจับสูง ส่วนช่างไม้ก็จะเลือกใช้ปากกาที่มีแรงบีบอัดไม่มากนัก เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้เป็นรอย แต่ปากจับที่ใช้นั้นจะมีความกว้างค่อนข้างมาก ซึ่งปากกาจับชิ้นงานแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันตามคุณสมบัติ ดังนั้นก่อนจะเลือกปากกาจับชิ้นงานสักอัน ต้องพิจารณาพื้นผิวหรือวัตถุที่จะนำเราจะนำไปใช้

นอกจากนี้ อีกหนึ่งสิ่งที่ควรคำนึงในการเลือกปากกาจับชิ้นงานนั้น คือโครงสร้างที่แข็งแรง ความแน่นในการจับยึดวัตถุ แต่ถ้าคุณยังรู้สึกไม่แน่ใจ เราได้นำวิธีการเลือกซื้อปากกาจับชิ้นงานมาให้ทำความเข้าใจอย่างละเอียดแล้ว อีกทั้งยังพาไปดู 10 อันดับ ปากกาจับชิ้นงาน ยี่ห้อคุณภาพ ที่โครงสร้างแข็งแรง มีทั้งปากกาจับเหล็ก ปากกาเข้ามุมและปากกาอัดไม้ แล้วคุณจะรู้ว่าการเลือกซื้อเครื่องมือช่างชิ้นนี้ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะ

ปากกาจับชิ้นงานยี่ห้อไหนดี
ปากกาจับชิ้นงานยี่ห้อไหนดี

ปากกาจับชิ้นงานยี่ห้อไหนดี วิธีการเลือกปากกาจับชิ้นงาน

ปากกาจับชิ้นงานส่วนใหญ่นิยมใช้เหล็กหล่อขึ้นรูป ก่อนเลือกซื้อจำเป็นต้องตรวจสอบกลไก แกนเกลียวและอีกหลายอย่าง ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลเกี่ยวกับปากกาจับชิ้นงานประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกซื้อปากกาจับชิ้นงานที่ตอบโจทย์มากที่สุดค่ะ

เลือกปากกาจับชิ้นงานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

การเลือกปากกาจับชิ้นงานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ควรพิจารณาถึงขนาด แรงบีบอัดที่ต้องการ และพื้นผิวความแข็งของชิ้นงานเป็นสำคัญ เนื่องจากปากกาจับชิ้นงานบางประเภทให้แรงบีบ แรงยึดต่ำ ในขณะที่บางประเภทหนีบได้แน่นแต่มีขนาดเล็ก ซึ่งปากกาจับชิ้นงานที่นิยมใช้ในงานช่าง มีดังนี้

ปากกาจับชิ้นงานตัว C หรือ C-Clamp เป็นปากกาจับชิ้นงานที่ให้แรงบีบอัดสูง ใช้งานได้ในพื้นที่จำกัด อีกทั้งยังบำรุงรักษาง่าย เพราะมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อย และมีโครงสร้างหลักเป็นรูปตัว C ผลิตขึ้นจากเหล็กหล่อจึงมีความแข็งแรงมาก ซึ่งปากกาจับชิ้นงานตัว C จะมีเหล็กแกนเกลียวหยาบที่เป็นตัวทดแรง โดยจะมีก้านหมุนอยู่บริเวณหัวเกลียวด้านนอกโครงตัว C เพื่อหมุนขันเกลียวเหล็กแกนให้บีบอัดลงไปที่ปากอีกฝั่ง

ปากกาจับชิ้นงานชนิดนี้สามารถใช้ได้กับงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ตามแต่ละขนาดโครงสร้างของปากกา ซึ่งขนาดจะมีหน่วยเป็นนิ้ว เริ่มตั้งแต่ขนาด 2 นิ้ว ขึ้นไป แต่ทว่ายิ่งปากกามีขนาดที่ใหญ่ ราคาก็จะสูงขึ้นเป็นเท่าตัว

ปากกาจับชิ้นงานตัว F หรือ F-Clamp เป็นปากกาจับชิ้นงานที่มีความเหมาะสมมากสำหรับงานที่ไม่ต้องการแรงจับสูงมากและต้องการความรวดเร็วในการใช้ ด้วยลักษณะการออกแบบโครงสร้างที่คล้ายตัว F มีรางยาวที่สามารถเลื่อนก้านจับไปมาได้ อีกทั้งยังมีกลไกการทดแรงยึดจับแบบเกลียวหรือแบบเฟือง ในด้านการใช้งานก็ไม่ซับซ้อน เพียงปรับก้านจับตัวล่างให้กว้างพอที่จะจับชิ้นงานแล้วขันเกลียวปากจับยึดชิ้นงานให้แน่นก็เป็นอันใช้ได้

ในบางรุ่นที่มีระบบการยึดจับแบบเฟือง จะใช้การบีบทดแทนบริเวณก้านบีบ เพื่อดันการจับให้ชิดกับชิ้นงาน F-Clamp ออกแบบมาให้สามารถจับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยมากแล้วจะมีความยาวมากกว่า C-Clamp แต่มีแรงบีบอัดน้อยกว่า จึงเหมาะสำหรับใช้ในการจับชิ้นงานเพื่อเชื่อมหรือต่อข้อต่อเท่านั้นค่ะ

ปากกาจับชิ้นชนิดนี้ จะมีลักษณะคล้ายกับปากกาจับชิ้นงานตัว F แต่จะแตกต่างกันที่ปากกาจับชิ้นงานเป็นแบบราง ซึ่งเป็นรางเหล็กยาวรูปตัว T มีสลักสำหรับยึดปากเลื่อน โดยมีชุดเกลียวทดแรงอยู่ฝั่งที่ยึดติดกับราง หลายคนจึงนิยมเรียกว่า “ปากกาจับชิ้นงานแบบราง” ปากกาอัดไม้ใช้งานโดยการปรับปากเลื่อนให้มีขนาดใกล้เคียงชิ้นงาน แล้วขันเกลียวทดให้ปากกาจับชิ้นงานบีบอัดจนได้รูปทรงและความแน่นที่ต้องการ

ปากกาจับชิ้นงานชนิดนี้นิยมใช้ในกลุ่มงานไม้ขนาดใหญ่ เช่น งานทำประตูไม้ ที่ต้องการบีบอัดให้ไม้ให้แนบสนิทเข้าด้วยกัน งานวงกบเพื่อตัดไม้ให้มีแนวตรงประกอบชิดกันมากที่สุด การทำโต๊ะไม้ก็จำเป็นต้องใช้ปากกาจับชิ้นงานแบบรางเพื่อบีบอัดแผ่นไม้ให้ชิดกัน เป็นต้น อีกทั้งปากกาจับชิ้นงานชนิดนี้ยังมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ จึงไม่ทำให้ไม้เกิดรอยจากการถูกบีบอัดค่ะ

ปากกาจับชิ้นงานชนิดนี้ออกแบบมาเพื่อทำให้การเข้ามุม 90 องศาเป็นเรื่องง่าย ตัวปากกาจะออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นช่องสำหรับวางชิ้นงานได้ 2 ทาง ซึ่งจะทำมุมชิดกันที่ 90 องศา เมื่อขันเกลียวทดแรง ปากจับจะบีบตัว ทำให้ชิ้นงานไม่ลื่นหลุดออกจากกัน จึงเหมาะสำหรับงานจับเหล็กเพื่อเชื่อมเข้าฉาก และงานจับไม้ให้เป็นมุมฉาก ซึ่งปากกาจับชิ้นงานแบบเข้ามุมนี้ มีให้เลือกใช้ 2 แบบ คือ

 • แบบจับมุมนอก จะมีเกลียวขันทดแรง 2 ด้าน จึงสามารถใช้เพื่อเข้ามุมชิ้นงานที่มีขนาดต่างกันได้
 • แบบจับมุมใน จะมีเกลียวขันทดแรงเพียงด้านเดียว จึงเหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดเท่ากัน

ดังนั้น ก่อนเลือกซื้อปากกาจับชิ้นงานเข้ามุมก็ต้องพิจารณาด้วยว่า ชิ้นงานที่จะจับเข้ามุมนั้นมีขนาดเท่ากันหรือไม่ เพื่อให้ใช้งานได้ตรงตามลักษณะงานมากที่สุดค่ะ

ปากกาจับชิ้นงานอเนกประสงค์

ปากกาจับชิ้นงานประเภทนี้นิยมใช้กับชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก และต้องการแรงบีบอัดสูง ส่วนใหญ่จะพบได้ในกลุ่มงานโลหะ ช่างหลายคนจึงเรียกปากกาจับชิ้นงานอเนกประสงค์นี้ว่า “ปากกาจับเหล็ก” ซึ่งมี 2 แบบ คือ

 • แบบแท่น ซึ่งจะติดตั้งเข้ากับโต๊ะงานช่างและเครื่องจักรเพื่อใช้ในการจับชิ้นงานสำหรับเจียร ขัด ตัด เจาะ หรือเซาะร่อง
 • แบบปรับองศา ซึ่งจะปรับเปลี่ยนองศาในการจับชิ้นงานได้โดยไม่ต้องคลายปากจับ ทำให้สะดวกในการจับชิ้นงานทรงกลมหรือชิ้นงานที่ต้องเปลี่ยนทิศทางและมุมมองในการวางชิ้นงานอยู่บ่อย ๆ

ปากกาจับชิ้นงานประเภทนี้จะมีแรงบีบอัดมากที่สุดในบรรดาปากกาจับชิ้นงานทั้งหมด จึงเหมาะกับงานโลหะที่มีพื้นผิวงานแข็งและผิวงานที่เกิดรอยยากค่ะ

ตรวจสอบความแน่นในการจับยึดวัตถุของปากกาจับชิ้นงาน

การที่ปากกาจับชิ้นงานสามารถจับชิ้นงานได้แน่นมากน้อยแตกต่างกันนั้นมีอยู่หลายปัจจัยค่ะ โดยปัจจัยสำคัญหลัก ๆ 3 ประการ มีดังต่อไปนี้

 • พื้นผิวความเรียบเสมอของปากจับ ซึ่งมีวิธีตรวจสอบได้ง่าย ๆ ด้วยการปรับปากจับให้ชิดกันแล้วดูว่าแต่ละส่วนสามารถประกบกันได้แนบสนิทหรือไม่ หากพบว่าไม่สามารถประกบกันได้สนิท แสดงว่าปากกาชิ้นนั้นจะจับวัตถุชิ้นงานได้ไม่แน่นเท่าที่ควร
 • ลักษณะการทดแรงของปากกาจับชิ้นงาน หากใช้เกลียวทดแรงจะสามารถขันปากจับ ให้จับชิ้นงานได้แน่นกว่าแบบเฟือง
 • ชนิดของปากกา หากเรียงลำดับความสามารถในการจับวัตถุได้แน่นที่สุดแล้วจะพบว่า ปากกาจับชิ้นงานอเนกประสงค์หรือปากกาจับเหล็กมีแรงบีบจับสูงสุด รองลงมาคือปากกาจับชิ้นงานตัว C, ปากกาจับชิ้นงานอัดไม้, ปากกาจับชิ้นงานเข้ามุม และปากกาจับชิ้นงานตัว F ตามลำดับ

หากศึกษาวิธีการตรวจสอบความแน่นในการจับยึดวัตถุตามปัจจัยเหล่านี้แล้วก็จะทำให้การเลือกใช้งานปากกาจับชิ้นงานทำได้ง่ายขึ้นค่ะ

ปากกาจับชิ้นงานยี่ห้อไหนดี
ปากกาจับชิ้นงานยี่ห้อไหนดี

10 ปากกาจับชิ้นงานยี่ห้อไหนดี อันดับ ปากกาจับชิ้นงาน แบบไหนดี

เมื่อทราบแล้วว่าชิ้นงานของคุณนั้นเหมาะกับปากกาแบบใด ต่อไปมาดูกันค่ะ ว่า 10 อันดับ ปากกาจับชิ้นงานยี่ห้อดัง ที่ขึ้นชื่อว่ามีมาตรฐาน ใช้งานทนทานจะใช่ยี่ห้อที่คุณเล็งไว้หรือเปล่า ไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ

10

ประเภทปากกาจับชิ้นงาน ปากกาอเนกประสงค์
วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย
ความกว้างของปากจับ 1.3 นิ้ว

9

ประเภทปากกาจับชิ้นงาน ปากกาอัดไม้
วัสดุ เหล็กหล่อ
ความกว้างของปากจับ 60 นิ้ว

8

ประเภทปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับชิ้นงานรูปตัว F
วัสดุ เหล็กคุณภาพ
ความกว้างของปากจับ 7.8 นิ้ว

7

ประเภทปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับชิ้นงานรูปตัว C
วัสดุ เหล็กเหนียว
ความกว้างของปากจับ 4 นิ้ว

6

ประเภทปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับชิ้นงานเข้ามุม
วัสดุ ABS และ อะลูมิเนียม
ความกว้างของปากจับ 3.74 นิ้ว

5

ประเภทปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับชิ้นงานรูปตัว C
วัสดุ เหล็ก
ความกว้างของปากจับ 3.5 นิ้ว

4

ประเภทปากกาจับชิ้นงาน ปากกาอเนกประสงค์
วัสดุ เหล็กหล่อ
ความกว้างของปากจับ 8 นิ้ว

3

ประเภทปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับชิ้นงานรูปตัว F
วัสดุ พลาสติกไนล่อนไฟเบอร์
ความกว้างของปากจับ 8 นิ้ว

2

ประเภทปากกาจับชิ้นงาน ปากกาอเนกประสงค์
วัสดุ เหล็กเหนียว
ความกว้างของปากจับ 8 นิ้ว

1

ประเภทปากกาจับชิ้นงาน ปากกาอเนกประสงค์
วัสดุ เหล็กหล่อ
ความกว้างของปากจับ 2.5 นิ้ว

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลปากกาจับชิ้นงาน

ผลิตภัณฑ์ TOP 5 แนะนำสำหรับปากกาจับชิ้นงาน แบบไหนดี ได้แก่ :

 • ZINSANO – ปากกาจับชิ้นงาน รุ่น V25MT2
 • PUMPKIN – ปากกาจับชิ้นงาน
 • KENDO – ปากกาจับชิ้นงาน
 • INGCO – ปากกาจับชิ้นงาน รุ่น HBV088
 • LS – ปากกาจับชิ้นงาน รุ่น 500A

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณเพิ่มเติมได้จากตารางเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าด้านล่าง

ปากกาจับชิ้นงานยี่ห้อไหนดี
ปากกาจับชิ้นงานยี่ห้อไหนดี

ปากกาจับชิ้นงานยี่ห้อไหนดี วิธีการใช้งานปากกาจับชิ้นงาน

สำหรับการใช้งานปากกาจับชิ้นงาน อันที่จริงไม่มีความซับซ้อน เพียงแต่ต้องคำนึงถึงพื้นผิวของชิ้นงานที่นำมาใช้ และการปรับความแน่นในการจับยึดที่เหมาะสม โดยสามารถทำตามวิธีต่อไปนี้ได้เลยค่ะ

 • เตรียมชิ้นงานให้พร้อม อันดับแรกต้องเตรียมพื้นผิวชิ้นงานต้องการจับให้ปราศจากสิ่งเคลือบผิวที่อาจทำให้ชิ้นงานลื่นไถลออกจากปากกาได้ในขณะทำงาน
 • ลอกสติกเกอร์ หากเป็นเหล็กควรตรวจดูว่ามีสติกเกอร์หรือพลาสติกหุ้มในบริเวณที่จะใช้ปากกาจับหรือไม่ หากมี ควรแกะและล้างทำความสะอาดออก
 • รองแผ่นหนังเพื่อลดรอย หากเป็นชิ้นงานไม้ควรรองปากกาด้วยแผ่นหนัง ยาง ไม้ หรือเหล็กแผ่นก่อนที่จะทำการบีบจับเสมอ เพื่อป้องกันเนื้อไม้เกิดร่องรอยจนแตกหักเสียหาย
 • เตรียมคีบจับชิ้นงาน โดยปรับปากกาจับชิ้นงานให้มีขนาดกว้างกว่าชิ้นงานเล็กน้อย เพื่อให้คีบจับงานได้สะดวก
 • ปรับความแน่น โดยพิจารณาจากความสามารถในการทนแรงบีบของชิ้นงานแต่ละชนิด เพื่อป้องกันการแตกหักของชิ้นงานและตัวปากกา ตลอดจนความเหมาะสมในระดับความแน่นที่ต้องการ

ในการใช้ปากกาจับชิ้นงานนี้ต้องตรวจดูปากจับกับชิ้นงานให้มั่นใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่แน่นหนามั่นคงพอ เพื่อไม่ให้ลื่นหลุดกระเด็นจนอาจเกิดอุบัติเหตุในขณะใช้งาน นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยควรสวมแว่นตานิรภัยในขณะการใช้งานค่ะ

ปากกาจับชิ้นงานส่วนใหญ่นิยมใช้เหล็กหล่อขึ้นรูป จะมีเพียงบางประเภทที่ใช้พลาสติกเหนียว ดังนั้นต้องประเมินความแข็งแรงก่อนนำไปใช้เสมอ ในส่วนของกลไกหากเป็นแบบใช้เกลียวหมุน ต้องตรวจสอบว่าแกนเกลียวกับรูยึดเกลียวทำงานร่วมกันได้โดยไม่ติดขัดหรือคลอนแคลน สามารถหมุนขึ้นสุดและลงสุดได้โดยไม่ปีนเกลียว ตลอดจนบริเวณฟันจับชิ้นงานไม่บิดเบี้ยวผิดรูป หากไม่พบปัญหาตามจุดดังกล่าวก็แสดงว่าปากกาจับชิ้นงานนั้นมีคุณภาพ ควรค่าแก่การเลือกมาใช้งานค่ะ

คำสำคัญ

 • โต๊ะปากกาจับชิ้นงาน
 • ปาก ปากกาจับชิ้นงาน
 • ปากกาจับชิ้นงาน ภาษาอังกฤษ
 • ปากกาจับชิ้นงาน 6 นิ้ว
 • ปากกาจับชิ้นงาน 6 นิ้ว ราคา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Trả lời

Back to top button