วิถีชีวิต (lifestyle)

ผู้ประกอบการ-ภาคอุตสาหกรรม ผสาน ‘สถาบันการศึกษา’ พาประเทศก้าวไกล

ไม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์หรือภูมิเศรษฐกิจโลกจะปรับตัวไปทิศทางใด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความก้าวหน้า แต่ต้องอยู่รอดของโลกยุคปัจจุบันก่อน!


นัยที่ปรากฏให้เห็นนี้ชี้บอกว่า การศึกษาไทยยังก้าวไม่ทันโลก!
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งมีการจัดการบนฐานคิดใหม่ที่หลายมิติไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับหลักคิด-วิธีคิดแบบเดิมๆ ความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของเทคโนโลยีวันนี้ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจไปจนถึงชีวิตประจำวัน นับวันก็ยิ่งไร้ขีดจำกัด-ไร้พรมแดน-ก้าวข้ามกาลเวลาอย่างเหลือเชื่อ ไม่ว่าจะเป็น วิทยาการ ความก้าวหน้าใหม่ ตลอดจนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ ล้วนเป็นอนาคตที่กำลังไล่ล่าเรา!
การพัฒนาบุคลากร-การศึกษา จึงเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ ซึ่งต้องปรับให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนไปไม่หยุดยั้ง เพราะผลรวมที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในวันนี้ ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อ ‘การสื่อสาร’ ที่ทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัลเท่านั้น แต่จะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยต่อพรมแดนใหม่ซึ่งกระเทือนไปทั่วโลกเลยทีเดียว!

อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา

นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีนั้น นำไปประยุกต์ใช้กับหลากศาสตร์-หลายมิติ ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของพรมแดนด้านความมั่นคงของโลก อาทิ โครงข่ายประสาทเทียม เทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายทางการทหาร หรือการนำไปสร้างงานด้านการทหารในลักษณะของนักบิน ชีวประดิษฐ์ หรือแม้กระทั่งใช้ในการแสดงตัวตน ตลอดจนใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมากขึ้น
ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ชี้บอกว่า การศึกษาหยุดอยู่กับที่ต่อไปไม่ได้ ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันความก้าวหน้าในระดับโลก ทั้งในแง่ความรู้-ทักษะ-ประสบการณ์ และการศึกษาต้องไม่ใช่แค่เรื่องวาทกรรม บลาๆๆ ที่ระบบการศึกษาไทยเคยชินอีกต่อไป!!!

อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา

ร่วมสร้างเสริมประสบการณ์ 4.0 
ประสบการณ์ตรงซึ่งเกิดขึ้นใน โครงการพัฒนาความรู้ระบบการผลิตแบบ 4.0 ที่ใช้แก้ปัญหาชะลอการว่างงานในพื้นที่อีอีซี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง EEC HDC กับ EIF หรือ ฟอรั่มอุตสาหกรรมอีอีซี (EEC Industrial Forum) ที่มุ่งยกระดับพัฒนาทักษะบุคลากรให้เหมาะกับอุตสาหกรรม 4.0 ได้พบความจริงว่า การศึกษา-การฝึกอบรมบนแพลตฟอร์ม 4.0 นั้น ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดมีประสบการณ์จริงในการทำงานด้านนี้เลย

การฝึกอบรมในโครงการนี้จึงต้องพึ่งพาฐานการผลิตจริงและผู้เชี่ยวชาญ โดย EEC HDC แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาช่วยจับคู่สถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมในสนามจริง เพื่อพัฒนาทักษะ-ความรู้จากคู่ที่มีประสบการณ์ตรง เช่น จากอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้เข้ามาช่วยพัฒนาความรู้-ความเข้าใจ-ทักษะ-ประสบการณ์ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเพื่อยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ราวหนึ่งหมื่นคน

โครงการดังกล่าวได้ช่วยยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์พัฒนาสู่ แพลตฟอร์มการผลิต 4.0 (Manufacturing 4.0) ซึ่งจะเปิดตัวขับเคลื่อนระบบการผลิตแบบ  4.0 ในโรงงานจริงของ SNC Former จังหวัดระยอง โดยจะเป็นต้นแบบการเรียนรู้-การพัฒนายกระดับระบบการผลิต 4.0 ที่สัมผัสจับต้องได้
อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา
โรงงานจริงของ SNC Former จังหวัดระยอง
ประสบการณ์จากการทำงานในโครงการที่เกิดขึ้นนี้ สะท้อนให้ตระหนักว่า เราไม่อาจนิ่งเฉยและปล่อยให้อนาคตเป็นฝ่ายไล่ล่าเราอีกต่อไป ภาคการศึกษาเป็นภาคสำคัญต้องที่ปรับตัวให้ได้และต้องเท่าทันประสบการณ์ในสนามจริง! ต้องไม่วิ่งวนอยู่ในกับดักวาทกรรม กติกาหรือความรู้บนแผ่นกระดาษอีกต่อไป ทั้งยังต้องพิจารณาให้ชัดแจ้งว่า เรายังขาดความรู้ ความก้าวหน้า ทักษะ ประสบการณ์ และความจริงจังในการพัฒนาการศึกษาอีกมากทีเดียว
หากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงในอาเซียนด้วยกัน เราอาจจะอยู่ในระดับเท่ากับเวียดนาม แต่หากการศึกษาไม่ปรับตัวและเทียบกับประเทศที่ก้าวหน้าอย่างจีน เราก็กลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาในเรื่องความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีไปทันที
นี่คือสภาพที่ต้องเร่งสร้างการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงชุดความคิด และปรับตัวให้ทันความก้าวหน้า ณ วันนี้!
ในความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใหม่นั้น หากติดตามเรื่อง การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) จะพบว่า การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้ว แต่ความเคลื่อนไหวจริงในการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา รวมถึงการปรับตัวของระบบระเบียบ กติกาหรือกฎหมาย ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม การศึกษาของเรายังห่างไกลความเป็นจริงของโลกที่เปลี่ยนไปมากทีเดียว ถ้ายังไม่ปรับตัวเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์การทำงานในอนาคต เราก็จะถูกไล่ล่าทำลายล้าง แล้วสุดท้ายก็จะถูกกลืนกลายเป็นประเทศล้าหลังในกระแสโลก!

การศึกษาที่ปรับทิศใหม่สู่การตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่อีอีซีวันนี้ มีการผสานสร้างความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษาในพื้นที่ กับ EIF หรือ ฟอรั่มอุตสาหกรรมอีอีซี ซึ่งทำงานแบบประชาสังคม คือมีบทบาทในการช่วยเชื่อมประสานให้สถาบันการศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรมผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลสนับสนุน โดยริ่มดำเนินการแล้วใน อุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มที่เคยอยู่อย่างแข็งแกร่งที่สุดของประเทศ ซึ่งรัฐกำหนดให้เป็น 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย สร้างความก้าวหน้าผ่าน อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
แนวทางที่ร่วมกันสร้างขึ้นนี้ มุ่งช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตระหนักถึงการปรับตัวให้เท่าทันโลกยุคใหม่ ซึ่งแน่นอนว่า เป็นเรื่องที่ผู้คนและประเทศจะหยุดรอให้ความก้าวหน้าเกิดขึ้นเองนั้น…เป็นไปไม่ได้!

เรื่อง : Apichartology


บทความที่เราแนะนำให้คุณอ่านต่อ

ทำไม ‘แบรนด์ไทย’ จึงไม่เกิด เช่น EV ทั้งๆ ที่เราเป็นศูนย์กลางการผลิตรถ


Post Views:
1,495

Back to top button