วิถีชีวิต (lifestyle)

การเปลี่ยนฟ้อนต์ในเครื่อง | DroidSans

Home Forums LG Club LG Optimus Black การเปลี่ยนฟ้อนต์ในเครื่อง

1 Comment

  • raamuratto

   Participant

   November 22, 2011 at 2:50 am

   เปลี่ยนภาษาของเครื่องให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนครับ

   แต่เปลี่ยนไปก็ไม่มีผลกับฟอนต์ไทยครับ

   ถ้าจะเปลี่ยนฟอนต์ไทยต้องRootอย่างเดียวครับ

Viewing 0 reply threads

Viewing 0 reply threads

 • The forum ‘LG Optimus Black’ is closed to new topics and replies.

Back to top button