Marketing & Digital marketing

MarTech Podcast – สุดยอดเครื่องมือทางการตลาด

John Jantsch นั่งคุยกับโฮสต์ Benjamin Shapiro ใน MarTech Podcast เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือเล่มต่อไปของเขา The Ultimate Marketing Engine.

ในตอนนี้ เรา กำลังจะลงลึกในแนวความคิดหลักบางประการของหนังสือเล่มนี้ โดยเฉพาะแนวคิดในการมองลูกค้าของคุณ ไม่ใช่การทำธุรกรรม แต่การมองถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เราสามารถช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตหรือในธุรกิจของพวกเขา

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือ โปรดดูตอนด้านล่าง

ฟัง: John Jantsch บน MarTech Podcast

Back to top button