เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home furniture)

‘นักเรียน’ ไม่เห็นด้วย กระจายอำนาจให้ ร.ร.ออกระเบียบทรงผม หวั่นถูกละเมิด-ริดรอนสิทธิเสรีภาพ อัพเดทความรู้ล่าสุดในปี 2023

‘นักเรียน’ ไม่เห็นด้วย กระจายอำนาจให้ ร.ร.ออกระเบียบทรงผม หวั่นถูกละเมิด-ริดรอนสิทธิเสรีภาพ – อัพเดทความรู้ล่าสุดในปี 2023

ไทยรัฐ สำนักข่าวอันดับ 1 ของไทย | ไทยรัฐออนไลน์. ไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดูดวง เรื่องย่อละคร ไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่
หนังสือพิมพ์รายวันฉบับอินเตอร์เน็ต เสนอข่าวทั่วไปในเมืองไทย และวิเคราะห์ข่าวต่างๆ ข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ ข่าววันนี้ ข่าวสด ข่าวออนไลน์.

บทนำมติชน 6 กันยายน 2565 : ทรงผมอีกแล้ว

‘นักเรียน’ ไม่เห็นด้วย กระจายอำนาจให้ ร.ร.ออกระเบียบทรงผม หวั่นถูกละเมิด-ริดรอนสิทธิเสรีภาพ

กรณี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามในระเบียบศธ.ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 สาเหตุที่ยกเลิกนั้น มาจากเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมฯ มาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการลงโทษเรื่องทรงผมได้ส่งผลถึงร่างกายและจิตใจของนักเรียน ซึ่งขณะนี้  ศธ.ได้ยกร่างแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาไว้ โดยมีสาระสำคัญว่า ให้สถานศึกษากำหนดลักษณะทรงผมความสั้น ความยาว การดัด ย้อม ไว้หนวด ไว้เครา ได้ตามพันธกิจ บริบท และความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา นั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

‘ตรีนุช’ ไฟเขียวระเบียบทรงผมใหม่ ให้อำนาจโรงเรียนกำหนดทรงผมไว้สั้น-ยาวได้

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การออกระเบียบทรงผมใหม่นี้ จะเป็นการยกเลิก ระเบียบทรงผม ปี2563 กระจายอำนาจให้สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ร่วมตัดสินใจกำหนดรูปแบบทรงผมได้เอง โดยไม่มีการยึดติดกรอบเดิมที่ศธ. กำหนดไว้

“การกำหนดระเบียบทรงผมใหม่นี้ไม่ได้เป็นการลดแรงกดดัน กณีนักเรียนออกมาเรียกร้องให้แก้ไขระเบียบทรงผม แต่เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น ซึ่งต่อไปโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องสามารถกำหนดทรงผมนักเรียนเองได้ ตามความสมัครใจ หรือบางแห่งอาจกำหนดให้สอดคล้องบริบทของพื้นที่ ทั้งผมสั้น และผมยาว” นายอัมพร กล่าว

ด.ช.ณัฐพล นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน กทม. ตัวแทนกลุ่มนักเรียนมูฟออน กล่าวว่า กรณี น.ส.ตรีนุช ได้ลงนามการยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 และได้ยกร่างแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาใหม่ โดยกระจายอำนาจให้สถานศึกษาพิจารณากำหนดระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนได้นั้น ตนไม่เห็นด้วย หากกระจายอำนาจให้สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดระเบียบทรงผม อาจจะมีการละเมิดสิทธิเด็ก ละเมิดสิทธิของนักเรียนเพิ่มขึ้น เพราะโรงเรียนอาจจะออกกฎระเบียบที่จำกัดสิทธิเด็กเสียเอง เช่น อาจจะกำหนดให้นักเรียนชายไว้ทรงทหาร หรือให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้น และหากพบนักเรียนไม่ปฏิบัติตาม ก็จะอาจจะกล้อนผม หรือลงโทษนักเรียน ซึ่งเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของนักเรียนอย่างมาก

ด.ช.ณัฐพล กล่าวต่อว่า แม้ในปัจจุบันที่โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผลของนักเรียน พ.ศ. 2563 อยู่ แต่เราก็ยังเห็นข่าวนักเรียนถูกกล้อนผม ตัดผมอยู่เป็นประจำ หากกระจายอำนาจให้โรงเรียนจริงๆ ตนเชื่อว่าเราเห็นข่าวลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นแน่นอน

“ผมมองว่า รัฐมนตรีว่าการ ศธ. มีอำนาจสั่งการตามกฎหมายอยู่แล้ว ก็ควรกำหนดระเบียบทรงผมนักเรียนใหม่ให้โรงเรียนปฏิบัติตามดีกว่ากระจายอำนาจให้ โดยอาจจะกำหนดในระเบียบอย่างกว้างๆ เช่น นักเรียนทุกคนสามารถไว้ผมยาว และทรงผมตามต้องการได้ โดยทรงผมนั้นยังต้องคงความเป็นนักเรียนอยู่ ส่วนควรห้ามทำสีผม ดัดผม ไว้หนวด ไว้เคราหรือไม่นั้น ขอให้เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลดีกว่า” ด.ช.ณัฐพล กล่าว


Kết thúc

DIGITAL CHANGING your LIFE สำนักข่าวออนไลน์ นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเรื่องราวไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข | ไทยรัฐ สำนักข่าวอันดับ 1 ของไทย | ไทยรัฐออนไลน์

หมวดหมู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Back to top button