เครื่องใช้ในครัวเรือน (Appliances)

Danone Canada แต่งตั้ง Iannick Melancon เป็นซีเนียร์ รองประธานฝ่ายขาย

Danone Canada แต่งตั้ง Iannick Melancon เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายขาย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021 เมลังซงนำประสบการณ์ CPG มากกว่า 20 มาหลายปี เขาทำงานกับ Danone 14 ปีในตำแหน่งผู้นำการขายที่หลากหลาย เขาใช้ 10 ของสิ่งเหล่านั้น 14 ปีในยุโรปรวมถึงชั้นนำด้านกลยุทธ์ลูกค้าระดับโลกของ Danone และส่วนความเป็นผู้นำเชิงพาณิชย์ในสหราชอาณาจักรตลอดจนแผนกน่านน้ำในสเปน ความเชี่ยวชาญของเขาคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ Danone Canada ในการดำเนินการขายภาคสนาม การวางแผน และความเป็นผู้นำบัญชี Paul Hogan บรรพบุรุษของ Melancon จะรับงานมอบหมายใหม่ภายใน Danone North America ในตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายขายธุรกิจบัญชีระดับประเทศของสหรัฐอเมริกา

  • บ้าน
  • Marketing & Digital marketing
  • วิถีชีวิต (lifestyle)
  • เครื่องใช้ในครัวเรือน (Appliances)
  • เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home furniture)
  • Back to top button