เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน (Home furniture)

SMEs เห็นต้องการผ่อนปรนเกณฑ์การกู้ยืมจากธนาคาร

ภาคธุรกิจเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาความลำบากทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ก่อนที่ประเทศจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการภายในกลางเดือนตุลาคม ตามคำปฏิญาณของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า 16 มิ.ย.

กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) หอการค้าไทย (TCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และ สหพันธ์สมาคม SMEs แห่งประเทศไทย และนายกฯ สุพรรณ มงคลสุธี ประธานสสท. กล่าวว่า SMEs ยังประสบปัญหามากมาย โดยเฉพาะกระแสเงินสด เนื่องจากหลายคนไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ได้

จากธนาคารพาณิชย์ ‘หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด สินเชื่อที่มีอยู่ของ SMEs จำนวนมากจัดเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ทำให้ไม่สามารถค้ำประกันวงเงินสินเชื่อใหม่ได้

” ธปท. และธนาคารพาณิชย์ ควรผ่อนปรนเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ SMEs ที่ยังคงประสบปัญหา เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้” นายสุพรรณกล่าว

เขากล่าวว่าการอนุมัติสินเชื่อใหม่ควรอยู่บนพื้นฐานของโอกาสในการทำกำไรของ SMEs และธนาคารควรพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้ขอสินเชื่อจากหลักประกันที่วางไว้โดยไม่ตรวจสอบเครดิตกับสำนักงานสินเชื่อแห่งชาติ

สนั่น อังอุบลกุล ประธาน กทค. กล่าวว่า รัฐบาลควรผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อให้สถาบันการค้าสามารถ มีเกณฑ์ในการเสนอวงเงินใหม่

เขากล่าวว่าแนวคิดในการจัดตั้งสำนักงานสินเชื่อแห่งชาติคือการนำระบบการเงินของไทยกลับมาสู่การขับเคลื่อนอย่างเต็มที่หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศในปี 2540 แต่ขณะนี้สถาบันการเงินไทยมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ในระหว่างนี้ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยได้เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อช่วยเหลือ SMEs โดยเฉพาะผู้ที่มีหนี้เสีย

กองทุนจะช่วยให้ SMEs ที่ประสบปัญหา NPL มีสภาพคล่องมากขึ้น , แสงชัย ธีรกุลวานิช นายกสมาคม SMEs ไทย.

กล่าว

คุณชอบเนื้อหาของบทความนี้หรือไม่?

Back to top button